Alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta-avustukset haettavissa - jaossa 1,1 miljoonaa euroa

Traficom_liiviLiikenne- ja viestintävirasto Traficom julkisti haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2023. Harkinnanvaraisiin avustuksiin on käytettävissä 1,1 miljoonan euron määräraha.

Alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen tarpeisiin on vuoden 2023 hakukierroksella jaettavana enintään 1,1 miljoonaa euroa harkinnanvaraista avustusta. Alueelliselle lentoasemalle myönnetään avustusta ensisijaisesti ei-taloudelliseen toimintaan ja sen edellyttämiin investointeihin. Avustusta ei ole tarkoitettu alueellisen lentoasematoiminnan suunnitteluun tai aloittamiseen, vaan jo käynnissä olevan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen.

Hakemusten arvioinnin painopiste on tällä kertaa säännöllisessä siviili-ilmailun matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti harjoitettavan toiminnan taloudelliset edellytykset ja lähitulevaisuuden kannattavuusnäkymät sekä suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi. Näiden lisäksi tarkastellaan lentoaseman nykyistä toimintaa ja millaisia toimijoita lentoaseman toiminta palvelee.

Toimintamenojen osalta avustus on tarkoitettu yhden vuoden ajanjaksolle. Avustus on tarkoitettu tukemaan toiminnan kehittämistä, eikä osaksi hakijan toiminnan pysyvää rahoitusta. Investointien osalta kiinnitetään huomiota myös hakijan esitykseen tarvittavan omarahoitusosuuden kattamisesta.

Traficom käsittelee ja arvioi määräaikaan 31.3.2023 kello 16.15 mennessä saapuneet hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Mikäli avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille, avustus kohdennetaan hakemusten keskinäisen arvioinnin perusteella siten, mikä parhaiten tukee hakukierroksen tavoitteita.

Vuonna 2022 Traficom myönsi valtionavustusta Enontekiön lentoasema Oy:lle yhteensä 631 802 euroa.