Boeing ja US Navy koelensivät miehittämättömiä EA-18G Growlereita - ohjaajat kolmannessa koneessa

F100_Growler_kaartaa(päivittynyt 23.55) Boeing ja Yhdysvaltain merivoimat toteuttivat onnistuneita koelentoja kahdella miehittämättömällä elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneella EA-18G Growler -hävittäjällä. Autonomisesti lentäneitä hävittäjiä ohjattiin kolmannesta tehtävään osallistuneesta Growlerista.

Boeing ja US Navy ovat toteuttaneet kaikkiaan neljän koelennon sarjan Patuxent Riverin laivastotukikohdassa. Koelennoille osallistuneista kolmesta Boeing EA-18G Growlerista vain yhdessä oli lentäjät ja kaksi muuta toimi ns. miehittämättömänä. Kaikkiaan koelentojen aikana suoritettiin 21 erilaista tehtävää.

SH_sideBoeing vahvisti 4. helmikuuta illan aikana Lentoposti.fi:lle, että koneissa käytettiin turvaohjaajia eli Growlereissa oli normaali miehitys vaikka niillä operoitiin autonomisesti.

Hävittäjien muunnostyöt oli tehty kesällä 2019 ja niihin oli asennettu viimeisimmät DTPN (Distributed Targeting Processor Network ja TTNT (Tactical Targeting Network) -järjestelmät. Koelennot näillä koneilla aloitettiin syyskuussa 2019. Nyt julkistetut lentokokeet tehtiin myöhemmin edellisvuoden aikana.

Suoritetut koelennot ovat osa Merivoimien Navy Warfare Development Commandin FLEX 19 MUMT (Fleet Experimentation, Manned Unmanned Teaming) -harjoituksia. Tällä kertaa selvitettiin miehittämättömien taistelutehtävien mahdollistavan teknologian toimivuutta F/A-18 Super Hornet ja EA-18G Growler -koneissa.

SH_Growler_front_1"Toteutetuilta koelennoilta saatiin paljon tietoa, jota Boeing ja US Navy analysoivat ja tekemät päätöksiä tulevaisuuden teknologioihin investoimisesta", sanoi Boeingin miehitetyistä ja miehittämättömistä koelennoista vastaava johtaja Tom Brandt.

"Koelennoilta voidaan saada synergiaetuja myös US Navyn muiden miehittämättömien alustojen toimintaan", jatkoi Brandt.

Uusi teknologia mahdollistaa Merivoimille sensoreiden lähettämisen entistä kauemmas, mutta pitäen miehitetyt koneet edelleen turvallisella alueella. Yhden koneen ohjaajat voisivat siis ohjata tehtävällä useampaa miehittämätöntä konetta ilman, että se nostaa työkuormaa merkittävästi. Tällainen toiminta toisi parannusta myös tilannetietoisuuteen.

Miehittämättömiä koneita ei tarvitse mikromanageroida vaan ne toimivat ns. uskollisina siipimiehinä tehtävässä. Hankkeella tähdätään saumattomaan yhteistyöhön miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten välillä. Koelennot osoittavat Boeingin mukaan  Super Hornetin ja Growlerin kykenevän tälläiseen toimintaan jo nykyisellään.

Lentotietojen analysoinnin jälkeen luvassa on laajempia hankkeita miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten välillä. Tälläiseen hankkeeseen kuuluu pian siis F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler ja miehittämätön ilma-alusjärjestelmä.

BOEING_ATS_SH_wingmansTulevaisuuden hankkeena Boeing Australia esitteli keväällä 2019 Boeing Airpower Teaming Systemsin miehittämättömän ratkaisun Super Hornetin rinnalle.

Kyseisen The Loyal Wingman -hankkeen koelentojen odotetaan alkavan vuoden 2020 aikana. Boeing F/A-18 Super Hornet, ELSO-versio EA-18 Growler sekä UAV-järjestelmät toimisivat yhdessä tulevaisuuden taistelukentällä.

Boeing_SuperHornet_flyingBoeing tarjoaa Suomella Ilmavoimien HX-hankkeessa F/A-18E/F Super Hornet Block III -hävittäjiää ja  EA-18G Growler Block II -ELSO-koneita. Miehittämätön teknologia voisi olla Suomelle potentiaalinen tulevaisuuden optio.

Boeingin hävittäjien nykyversiot tulevat Suomeen suorituskykyjä todentavaan HX Challengeen helmikuussa 2020. MH

Päivitys kello 23.55: Lisätty Boeingin vahvistama tieto turvaohjaajista ja koneiden muutoksista sekä koelentoaikatauluista.

Lue myös: