Finnairilla maaliskuussa vain 74 päivittäistä lentoa - päivittäisiä matkustajia oli keskimäärin alle 2800

FIN_A330A350_tailsFinnair kuljetti maaliskuussa 86 300 matkustajaa eli 82,7 % vähemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa, vaikka koronaviruspandemian vaikutukset olivat näkyvissä jo tuolloin. Maaliskuun 2021 matkustajamäärä oli 1,1 % vähemmän kuin helmikuussa 2021, joka oli kolme päivää lyhyempi mutta sisälsi hiihtoloma-ajan.

 Koronaviruksen vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa huolimatta ensimmäisistä matkustajareittilennoista kesäkuun 2020 jälkeen sekä Aasian luvuissa. Finnair palautti matkustajalentoyhteyden New Yorkiin 5. maaliskuuta 2021.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski maaliskuussa 81,3 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 74 lentoa. Luku sisältää myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli vain 34,6 % verrattuna vuoden 2020 maaliskuun lentoihin.

Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2020 maaliskuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 92,0 %. Matkustajakäyttöaste laski 33,4 prosenttiyksikköä 24,6 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 78,7 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 91,4 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 85,0 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 65,3 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,4 % Aasian-liikenteessä, 99,3 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 89,4 % Euroopan-liikenteessä ja 59,6 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 9,9 %, mutta sitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 5,3%, Euroopan-liikenteen 39,6 % ja kotimaanliikenteen 58,9 %.  

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 99,2 %, Euroopan-liikenteessä 85,5 % ja kotimaanliikenteessä 65,1 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat maaliskuussa 73,2 % vertailukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 56,5 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin vain 16,6 % ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 26,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit nousivat 36,9 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 30,0 % helmikuusta 2021, koska rahdin kysyntä pysyi edelleen erittäin vahvana erityisesti Aasian-liikenteen osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2020 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 93,1 % (92,0 %) saapui maaliskuussa aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2021

 

  maaliskuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 86,3 -82,7 259,2 -90,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 424,2 -81,3 1 201,5 -87,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 104,4 -92,0 306,5 -95,6
Matkustajakäyttöaste % 24,6 -33,4p 25,5 -47,1p
Rahti ja posti tn 8 007,7 9,0 19 410,1 -35,5
Tarjotut tonnikilometrit 164,8 -51,0 414,4 -70,9
Myydyt tonnikilometrit 68,4 -58,3 169,4 -79,3
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 3,0 -96,2 9,1 -98,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 227,9 -78,7 664,2 -85,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 22,5 -96,4 67,9 -98,1
Matkustajakäyttöaste % 9,9 -49,1p 10,2 -66,1p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 40,5 -85,5 120,9 -92,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 127,1 -85,0 361,1 -89,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 50,4 -89,4 147,4 -94,0
Matkustajakäyttöaste % 39,6 -16,6p 40,8 -28,0p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,1 -99,2 0,1 -99,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 17,3 -91,4 17,3 -98,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,9 -99,3 0,9 -99,9
Matkustajakäyttöaste % 5,3 -60,1p 5,3 -71,1p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 42,7 -65,1 129,1 -78,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 51,9 -65,3 158,9 -72,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 30,6 -59,6 90,3 -74,4
Matkustajakäyttöaste % 58,9 8,3p 56,8 -4,0p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 159,7 -90,5 556,2 -91,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 149,9 -73,8 149,9 -94,0
- Aasian rahtiliikenne tn 2 502,2 -50,4 6 837,1 -66,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 29,4 -17,8 85,6 -25,0
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 841,2 -61,3 7 628,8 -74,6
Rahtilento tn** 5 166,4 100,0 11 781,2 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 8 007,7 9,0 19 410,1 -35,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 74,4 -16,6 175,9 -51,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 59,2 26,5 142,3 -24,8
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 23,9 -73,2 65,5 -81,9
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 20,4 -56,5 54,0 -71,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 79,6 27,1p 80,9 28,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 84,6 16,9p 84,6 18,5p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 88,7 31,3p 85,7 29,8p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 85,3 32,8p 82,5 30,3p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä