Finnairilla oli huhtikuussa päivittäin vain reilut 500 matkustajaa - kapasiteetti putosi 97 prosenttia

A321ER_6Koronaviruspandemia ja kapasiteettileikkaukset näkyivät selvästi kaikissa Finnairin huhtikuun liikenneluvuissa. Matkustajamäärä romahti 98,7 prosenttia ja päivittäisillä parillakymmenellä lennolla kulki keskimäärin vain noin 500 matkustajaa.

Finnair kuljetti huhtikuussa 16 100 matkustajaa eli 98,7 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski huhtikuussa 97,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 99,1 %.

Matkustajakäyttöaste laski 57,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 23,9 %:iin. Finnair lentää jäljellä olevia pariakymmentä matkustajareittiään pääosin pienemmällä lentokonekalustolla. Käytössä on osaomistusyhtiö Norran Embraer 190 ja ATR 72-500 -koneita. Niiden lisäksi käytössä on pääosin muutamia suurempia A319 -koneita, mutta myös A321-koneita.

Ulkoministeriön tukemilla kotiutuslennoilla on ollut käytössä myös suurempia koneita. Tällaisilla lennoilla Finnair on kuljettanut matkustajia Suomeen 27. maaliskuuta lähtien noin 2500 matkustajaa.

Koronaviruksesta aiheutuneet huomattavat kapasiteettivähennykset heikensivät kaikkia liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan osalta, koska sinne ei lennetty yhtään lentoa huhtikuussa.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 99,4 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 93,2 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 96,1 %.

 Myydyt henkilökilometrit laskivat 99,4 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 98,5 % Euroopan-liikenteessä ja 98,7 % kotimaanliikenteessä.

 Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,7 %, Euroopan-liikenteen 17,5 % ja kotimaanliikenteen 21,9 %. Pohjois-Amerikan osalta matkustajakäyttöastetta ei ollut, koska sinne ei lennetty yhtään lentoa huhtikuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 99,3 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 98,4 % ja kotimaanliikenteessä 98,8 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat huhtikuussa 99,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 99,5 %. Molempien lukujen lasku johtui koronaviruksen vaikutuksesta.

Tarjotut rahtikilometrit laskivat kuitenkin 88,7 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 85,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian välillä. Finnair lensi huhtikuussa 124 yhdensuuntaista lentoa, joissa kuljetettiin ainoastaan rahtia.

Finnairin lennoista 95,9 % (82,5 %) saapui huhtikuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2020

 

  huhtikuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 16,1 -98,7 2 671,6 -38,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 117,0 -97,0 9 787,8 -32,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 27,9 -99,1 7 050,8 -39,0
Matkustajakäyttöaste % 23,9 -57,5p 72,0 -7,1p
Rahti ja posti tn 1 936,8 -86,4 32 029,0 -38,2
Tarjotut tonnikilometrit 60,8 -89,3 1 482,6 -30,8
Myydyt tonnikilometrit 15,6 -95,9 832,9 -38,8
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 1,4 -99,3 466,9 -41,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 11,0 -99,4 4 684,8 -36,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 9,1 -99,4 3 577,4 -41,2
Matkustajakäyttöaste % 82,7 -0,1p 76,4 -6,3p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 12,3 -98,4 1 527,9 -40,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 99,8 -93,2 3 669,1 -30,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 17,5 -98,5 2 474,6 -38,9
Matkustajakäyttöaste % 17,5 -63,5p 67,4 -9,0p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,2 -30,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 847,0 -23,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 644,6 -28,2
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,1 -5,0p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 2,4 -98,8 594,5 -34,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 6,3 -96,1 587,0 -29,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 1,4 -98,7 354,2 -31,7
Matkustajakäyttöaste % 21,9 -45,2p 60,3 -2,2p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 122,5 -95,7 6 902,3 -32,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 513,2 -22,5
- Asian rahtiliikenne tn 31,2 -99,7 20 716,3 -45,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 12,4 -74,8 126,5 -37,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 166,1 -98,8 30 258,4 -41,6
Rahtilento tn** 1 770,7 100,0 1 770,7 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 1 936,8 -86,4 32 029,0 -38,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 18,1 -88,7 380,4 -32,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 13,1 -85,5 202,2 -38,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 1,3 -99,2 363,5 -35,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 0,5 -99,5 189,6 -42,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 72,3 15,7p 53,2 -4,9p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,1 11,1p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,9 13,8p 55,8 -8,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 36,8 -19,8p 52,1 -5,9p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä