Finnairille IATA:n IEnvA Stage 2 -ympäristösertifikaatti ensimmäisenä Euroopassa

ienva_finnair_iataFinnair on sertifioitu IATA (International Air Transport Association)  Environmental Assessment (IEnvA) -ohjelman toiseen vaiheeseen Euroopan ensimmäisenä lentoyhtiönä. Sertifioinnin sai vain kaksi lentoyhtiötä maailmassa, Finnair ja South African Airlines. Järjestelmä on suunniteltu lentoyhtiöiden ympäristöasioiden hallinnan riippumattomaan arviointiin ja parantamiseen.

 ”Sertifikaatti on osoitus edelläkävijän asemastamme lentotoimialan ympäristöasioissa”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

”Ympäristövastuu on Finnairin toiminnan kulmakivi, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan suoritustamme ympäristöasioissa. Lentotoimialan yhteisten ympäristöstandardien kehittäminen ja arviointi on tärkeää, ja olemme ylpeitä voidessamme olla kärkijoukoissa tällä alueella. Ympäristövastuu on tärkeää myös asiakkaillemme, ja olemme iloisia pystyessämme tarjoamaan heille kestävämpiä lentomatkustusvaihtoehtoja.”

 Finnair on asettanut toiminnalleen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet:

Jäänestonesteiden käyttöä vähennetään 40 prosenttia vuosina 2006–2016.

Hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 prosenttia vuosina 2009–2017.

Energiankäyttöä vähennetään yhtiön tiloissa 10 prosenttia vuosina 2007–2016.

EU-maiden ulkopuolella matkustajaa kohti syntyvää jätettä vähennetään 10 prosenttia vuosina 2014–2016.

Melutasoa alennetaan 40 prosenttia vuosina 2005–2017.

 ”Kaikki, mitä voimme tehdä hiilidioksidipäästöjemme minimoimiseksi, on eduksi sekä ympäristölle että osakkeenomistajillemme”, sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho.

”Pitkällä aikavälillä vastuun kantamista ympäristöasioissa voisi verrata turvallisuuteen: toimialan laajuinen yhteistyö hyödyttää kaikkia lentoyhtiöitä. IEnvA-ohjelman standardit auttavat sekä meitä että muita lentoyhtiöitä parantamaan polttoainetehokkuutta, vähentämään jätteen määrää ja vähentämään toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä.”

Finnair läpäisi IEnvA-ohjelman ensimmäisen vaiheen kesäkuussa 2013 osana muutaman lentoyhtiön testiryhmää. Ensimmäisen vaiheen sertifiointi varmistaa, että lentoyhtiö on luonut pohjan ja raamit ympäristöasioiden hallintajärjestelmällensä sekä tunnistanut siihen liittyvät lakisääteiset vaatimukset ja ryhtynyt systemaattisesti noudattamaan niitä.

IEnvA-ohjelman toinen vaihe varmistaa, että lentoyhtiö on ottanut käyttöön kaikki ohjelman standardit, tunnistanut toimintansa olennaiset ympäristövaikutukset ja asettanut itselleen ympäristötavoitteet.

Toisen vaiheen sertifikaatti on osoitus myös siitä, että Finnair systemaattisesti seuraa ympäristövaatimusten kehittymistä ja suoritustaan asettamiaan tavoitteita vasten.

IEnvA-ohjelman perustana olevat ympäristöstandardit pohjautuvat tunnustettuihin ympäristöjärjestelmien periaatteisiin (kuten ISO 14001), ja niitä on ollut kehittämässä joukko ympäristöalan sekä lentoyhtiöiden asiantuntijoita, muun muassa Finnairilta.

Niin Finnairin kuin muidenkin lentoyhtiöiden arvioinneista vastaavat riippumattomat, valtuutetut ympäristöarviointijärjestöt, joilla on ympäristöjärjestelmien ja lentoyhtiöiden auditoinnissa tarvittava pätevyys.

IEnvA-ohjelma käsittää lentoliikenteen ja yhtiön toiminnan, mutta kehitteillä on moduuleita, jotka kattavat myös maatoiminnot sekä huollon.