Finnairin eläkesäätiön sääntömuutoksilla ja lentäjien eläköitymisilmoituksilla 48 miljoonan euron lisänettovaikutus

A330_tail_closeFinnairin eläkesäätiön uusilla sääntömuutoksilla ja lentäjien eläköitymisilmoituksilla 48 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen lisänettovaikutus yhtiön viimeisen neljänneksen liiketulokseen. 

 

Finnair tiedotti jo 28.10.2020, että sillä on keskeneräisiä viranomaishyväksyntäprosesseja liittyen Finnairin eläkesäätiön ehtoihin tehtyihin sääntömuutoksiin, joista yhtiö tiedottaa tarvittaessa erikseen.

Finnairin eläkesäätiön ehtoihin on nyt hyväksytty uusia eläkkeiden indeksikorotuksen poistoon liittyviä sääntömuutoksia, joilla on positiivinen kertaluonteinen vaikutus Finnairin vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen.

Vaikutusta ei kirjata vertailukelpoiseen liiketulokseen, vaan se esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä ja kirjataan näin ollen liiketulokseen. Sääntömuutoksilla ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta, vaan niiden vaikutus jaksottuu tuleville vuosille.

Sääntömuutokset ovat yksi osa Finnairin uudelleenrakennustoimia, joilla pyritään varmistamaan yhtiön kilpailukyky pandemian jälkeisessä markkinassa.

Sääntömuutosten positiivista kertaluonteista vaikutusta vähentää yhtiön lentäjien ilmoitukset tavallista aiemmasta eläköitymisestä, jolla on negatiivinen tulosvaikutus ja joka kirjataan vastaavalla tapaa vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin viimeisellä vuosineljänneksellä.

Näiden uusien erien positiivinen yhteenlaskettu nettovaikutus on 48 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedotti 28.10.2020, että aiemmilla Finnairin eläkesäätiön ehtoihin tehdyillä sääntömuutoksilla on 85 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus viimeisen neljänneksen liiketulokseen, joten aiempien ja uusien sääntömuutosten sekä lentäjien aiemman eläköitymisen positiivinen kokonaisnettovaikutus viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen on 133 miljoonaa euroa.

Lue myös: