IATA: Lentoliikenteen palautuminen käynnistynyt yllättävän hitaasti - aiemmalle tasolle vasta 2024

IATA_alueetKansainvälinen ilmakuljetusliitto odottaa lentoliikenteen palaavan vuoden 2019 tasolle vasta vuonna 2024. Vaikka lentoliikenteen kysyntä on kasvanut kesäkuun aikana on se IATA:n mukaan edelleen yllättävän heikkoa, sillä kansainvälisen lentoliikenteen kysyntä on edelleen jopa 95 prosenttia alhaisempaa kuin vuonna 2019.

IATA:n julkistamien päivitettyjen lentoliikennetietojen mukaan käänne parempaan on tapahtunut, mutta odotettua hitaampana.

IATA_de_Juanic"Tilanne on synkkä. Lentoja oli kesäkuussa enemmän, mutta silti kysynnän lasku vuoden 2019 tasosta oli 86,5 prosenttia. Olemme edelleen erittäin syvässä kriisissä eikä sen näytä loppuvan nopeasti", avasi kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n johtaja Alexandre de Juniac.

"Luulemme, että lentoliikenne palaa vuoden 2019 tasolle myytyjen matkustuskilometrien osalta vasta vuoden 2024 aikana. Jos viruksen torjumisessa tai rokotteen kehittämisessä tulee vastoinkäymisiä voi se kestää tätäkin pidempään", arvioi de Juniac.

IATA:n julkistamien kesäkuun tilastojen mukaan käänne kysynnän ja myytyjen matkustajakilometrien (RPK) osalta on perustunut eri alueilla kotimaanlentomarkkinoihin. Erityisesti tämä on näkynyt Kiinassa, joka on kotimaan lentojen osalta enää 35,5 prosenttia perässä normaaliajasta. Yhdysvaltain sisäisillä lennoilla perässä ollaan kuitenkin vielä yli 80 prosenttia.

Kansainvälisesti liikenteen kasvu myydyillä matkustajakilometreillä on ollut merkittävästi hitaampaa ja lennot kaikilla alueilla ovat 96-98 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin joulukuussa 2019.

IATA_matkustusrajoitusSyynä ovat IATA:.n mukaan matkustusrajoitukset, joita ei vielä toistaiseksi ole laajamittaisesti helpotettu. IATA toteaa lentoyhtiöiden myös lisäävän kapasiteettia enemmän kuin kysyntä kasvaa. Kassavarat hupenevat, sillä matkustajamäärät ovat vielä alle kannattavan tason.

Koneet lentävät tyhjempinä kuin koskaan aiemmin. Kaikkien alueiden kotimaanlentojen matkustajatäyttöasteiden keskiarvo oli kesäkuussa 62,9 prosenttia. Kansainvälisten lentojen osalta IATA-yhtiöiden täyttöasteet ovat keskimäärin vain 38,9 prosenttia. Euroopan osalta täyttöasteet olivat kesäkuussa 55,5 prosenttia, kun luku oli vuotta aiemmin 87,4 prosenttia.

Yritysten luotto bruttokansantuotteen nousuun on kuitenkin kova, mutta liikematkustuksen kysyntä on edelleen heikkoa. Sen ei odoteta siis tuovan nopeaan kysyntäpiikkiä lentoliikenteelle. Kuluttajien osalta luottamus on merkittävästi heikompaa eikä vapaa-ajanmatkojen kysynnän odoteta toipuvan ennen luottamuksen palautumista.

IATA onkin reivannut ennusteitaan ja tarkistetun perusennusteen mukaan maailmanlaajuisten lentoliikenne laskee vuonna 2020 jopa 55 prosenttia edellisvuodesta. Vielä huhtikuussa ennuste oli 46 prosenttin alle vuoden 2019 tason. Matkustajamäärien odotetaan nousevan 62 prosenttia vuonna 2021 vuoden 2020 pohjalukemista. Se olisi kuitenkin lähes 30 prosenttia alle vuoden 2019 tason.

IATA_rpk_ennuste_2024Uuden arvion mukaan vuoden 2019 myytyjen henkilökilometrin (RPK) tasolle päästäisiin vasta vuonna 2024. Vaikka RPK:n odotetaan kasvavan vuoden 2021 aikana 75 prosenttia oltaisiin silti vielä 36 prosenttia vuoden 2019 tasoa perässä.

IATA painottaa arviossaan olevan epävarmuustekijöitä, joiden myötä kasvu voi olla tätäkin hitaampaa.

Lyhyen matkan lentoliikenteen odotetaan kehittyvän lupaavammin ja matkustajamäärien osalta vuoden 2019 tasolle voidaan päästä nopeammin kuin RPK:n osalta. IATA arvioikin matkustajamäärien tältä osan kehittyvän vuoden 2019 tasolle vuoteen 2023 mennessä. Sekin on vuotta myöhemmin kuin aiemmin arvioitiin.


Matkustusrajoitukset suurin ongelma - lisää tukitoimia tarvitaan

suunenasuojaNäkymät ovat siis monella tapaa aiempaa heikompia. IATA:n de Juniac nostaa esiin matkustusrajoitukset, jotka ovat välitön ongelma. Niistä tulisi päästä eroon nopeasti ja ottaa käyttöön kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ohjeistus sekä ottaa käyttöön menetelmät ihmisten kontaktien jäljittämiseksi.

Myös covid-19-testit ennen lentomatkaa nähdään mahdollisuutena helpottaa matkustusrajoituksia. Niiden kehittyessä ja luotettavuuden parantuessa testi voitaisiin tehdä entistä lähempänä matkustusajankohtaa.

"Haasteemme on oppia elämään tämän viruksen kanssa. Suurin osa maailmasta on suljettu matkustusrajoituksilla. Sen myötä 10 prosenttia maailman taloudesta edustava matkailu ja turismi on keskeytetty. Se ei edistä oppimista elämään viruksen kanssa", sanoi de Juniac.

"Hallitusten tulee tehdä yhteistyötä, jotta päästäisin kohti normaalielämää. Se tarkoittaisi kymmenille miljoonille paluuta työhön matkailun ja turismin parissa sekä sadoille miljoonille mahdollisuutta matkustaa", jatkoi de Juniac.

Toisena pääkohtana de Juniac nostaa esiin tukitoimien riittämättömyyden.

"Lentoliikenteen kysynnän odotettua heikompi palautuminen ajaa lentoyhtiöitä talousahdinkoon. Olemme sanoneet monesti aiemminkin, että valtioiden tukitoimet ovat välttämättömiä", sanoi de Juniac.

"Osan tulisi olla suora taloudellista tukea ja osa tuesta tulisi sääntelyn puolelta. Lentoliikenteen slottien use-it-or-lose-it -säännöstä tulisi luopua koko tulevalta talviaikataulukaudelta", kommentoi de Juniac tukiasioita.

Lentoyhtiöille voi koitua slottirajoituksista liian raskas taakka, jos ne joutuvat lentämään tyhjillä koneilla turvatakseen lähtö- ja saapumisaikoja, joita ne tarvitsevat vasta vuonna 2021 tai 2022. Kyseinen slottisääntö ei ole voimassa nyt käynnissä olevalla IATA-kesäaikataulukaudella.