Ilmavoimat jatkaa merkittävää kansainvälistä harjoitustoimintaa myös vuonna 2017

TU_la_CBT_1Suomen Ilmavoimat jatkaa kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa vuoden 2017 aikana samassa mittakaavassa kuin tähänkin saakka. Vuoden 2017 merkittävin harjoitus on Suomessa järjestettävä ACE (Arctic Challenge Exercise). Syksylle 2017 on luvassa jälleen laivuevierailu Yhdysvalloista.

Puolustusministeri Jussi Niinistö hyväksyi Puolustusvoimien vuoden 2017 kansainvälisten harjoitusten vuosisuunnitelman 25. marraskuuta 2016. Puolustusvoimien vuoden 2017 kansainvälisen koulutus- ja harjoitustoiminnan suunnitelma sisältää 84 kansainvälistä koulutustapahtumaa ja harjoitusta Suomessa ja ulkomailla. Tapahtumien määrä vastaa vuoden 2016 tasoa, jolloin tapahtumia oli 87.

TU_la_HN_1 Koulutus- ja harjoitustoiminnan kustannukset vuonna 2017 ovat noin 5,032 milj. euroa. Kuluvan vuoden osalta kulut olivat 5,8 miljoonaa euroa. 

Osallistuminen kansainväliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön on Suomen puolustuskyvyn ja yhteistoimintakyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä sekä puolustuskyvyn osoittamista. Eri harjoituksiin osallistuvat vuorollaan kaikki puolustushaarat: maa-, meri- ja ilmavoimat.

"Suomen Ilmavoimat jatkaa kansainvälistä toimintaa samalla volyymilla kuin aiemminkin. Toiminta on Ilmavoimilla ollut erittäin kustannustehokasta Pohjoismaisen rajat ylittävän yhteistyön ansiosta", kertoo puolustusministeriön erityisasiantuntija Mika Varvikko Lentoposti.fi:lle

FAF_HN_2"Merkittävin yksittäinen harjoitus on Suomen järjestelyvuorossa oleva ACE-harjoitus. Se on houkutteleva ympäristö, sillä tarjolla on merkittävän kokoinen ilmatila harjoitustoimintaan. Lisäksi yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa mahdollistaa monen eri tukikohdan käyttämisen", jatkaa Varvikko.

"Perinteisiä harjoituksia täydentää kahdenvälinen yhteistyö sekä syksyllä 2017 tapahtuva Yhdysvaltain laivuevierailu Suomeen. Myös ilmatankkauskäynnit ja siihen liittyvät koulutukset saavat jatkoa", päättää Varvikko.

Ilmavoimien tärkein harjoituskokonaisuus on Pohjoismaiden toteuttama rajat ylittävä CBT -koulutus- ja harjoituslentotoiminta (Cross Border Training). Siihen osallistuu ajoittain myös Yhdysvallat sekä mahdollisesti muiden Euroopan maiden ilmavoimien lento-osastoja.

Toinen tärkeä harjoituskokonaisuus on Itämeren sekä Suomen ja Ruotsin alueella tehtävä Nato-maiden lento-osastojen kanssa tehtävä koulutus- ja harjoitusyhteistyö (Finnish Swedish Training Event, FSTE). Tästä harjoituskokonaisuudessa on tarkoitus muodostaa samanlainen joustava harjoituskehys kuin Pohjoismaiden kesken.

MLU_HW_1Suunnitelmissa on myös alkeissuihkukone- ja harjoitusyhteistyö JTC-hanke (Jet Training Cooperation) Suomessa.

Ilmavoimat jatkaa myös kahdenvälistä koulutus- ja harjoitusyhteistyötä Yhdysvaltojen Baltiassa toimivien lento-osastojen kanssa.

Vuonna 2017 toteutetaan kahdenvälinen laivuevierailu yhdysvaltalaisten kanssa. Se on jatkoa vuonna 2016 toteutetulle vastaavalle tapahtumalle. Viimeksi Suomessa vieraili Yhdysvaltain Yhdysvaltain Euroopan ilmavoimien (USAFE) 493. hävittäjälentolaivueen (493rd Fighter Squadron) F-15 Eagle -hävittäjäosasto.

Lisäksi jatketaan kahdenvälistä ilmatankkausharjoitusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

F15_portlandairnationalguard_netIlmavoimat jatkaa osallistumista myös Baltian ja Itämeren alueella järjestettäviin Ramstein Alloy -harjoituksiin (entinen BRTE).

Suomen ja Ruotsin ilmavoimien välinen yhteistyö syvenee edelleen molempien maiden osallistuessa ensi vuonna toistensa laajoihin kansallisiin harjoituksiin hävittäjäkalustolla.

 Ilmavoimien merkittävin harjoitus ensi vuonna on Arctic Challenge Exercise (ACE) -harjoitus, jonka Suomi isännöi.

KC135_hornet_USAFACE-harjoitukset ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan ilma-voimien vuorollaan joka toinen vuosi järjestettäviä laajoja ilmasotaharjoituksia.

Vuoden 2017 ACE-harjoitukseen osallistuu todennäköisesti yli 100 ilma-alusta Pohjois-Euroopan ja Pohjois-Amerikan maista. Harjoituksessa käytetään Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmatilaa, tukikohtia sekä harjoitus- ja ampuma-alueita.

Oheisessa listauksessa mukana osa mutta ei kaikkia suunniteltuja kv-harjoituksia.

Defmin_KV_harj

Lue myös: