Rajavartiolaitos toteuttaa RPAS-järjestelmällä päästöjen seurantaa Itämerellä 2-4 kuukauden ajan

RPA_S100jaRajaupsRajavartiolaitos saa Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:lta Schiebel Campcopter S-100 RPAS-järjestelmän käyttöön 2-4 kuukauden ajaksi kesäkuun alusta lähtien. Uuden suorituskyvyn avulla toteutetaan tällä kertaa erityisesti päästöjen seurantaa ja parannetaan tilannetietoisuutta merialueen tapahtumista. Lentoposti.fi kertoi jo maaliskuussa Rajavartiolaitoksen saavan RPAS-järjestelmän lainaan EMSA:lta myös purjehduskaudelle 2021.

RPA_ilmassa_1Rajavartiolaitoksen aiempien vuosien aikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että kauko-ohjatut ilma-alukset ovat lupaava ja vahva työkalu tilannetietoisuuden parantamiseen, oli kyse sitten meriturvallisuudesta, ympäristön suojelusta tai lainvalvonnasta yleisemmin.

 "RPAS-järjestelmän tuottama tieto sopii kaikkiin mahdollisiin turvallisuustehtäviin ja hyödynnämmekin niitä hyvin laaja-alaisesti", painottaa komentaja Mikko Hirvi Rajavartiolaitoksen esikunnasta. 

EMSA tarjoaa palvelua kaikille EU:n jäsenmaille veloituksetta ja Suomen Rajavartiolaitos sai  RPAS-järjestelmän käyttöönsä hakemuksensa perusteella. Purjehduskaudella 2021 RPAS-järjestelmän toiminnan painopisteenä Rajavartiolaitoksella  ova valvontatehtävät Pohjoisella Itämerellä pääosin saariston ulkopuolella.

EFD655_SuomenlahtiRajavartiolaitoksen mukaan hetkellä erityisen kiinnostava toimintakenttä liittyy päästöjen seurantaan. Miehittämättömän ilma-aluksen avulla voidaan selvittää aluksen pakokaasuista, käyttääkö alus määräysten mukaista polttoainetta.

"Ilma-alus pystyy lähettämään lukemansa tiedon maihin, jolloin tieto saastuttavista aluksista merellä tulee tehokkaammin viranomaisten käyttöön", kertoo EMSA:n turvallisuus- ja valvontaosaston päällikkö johtaja Leender Bal.

Merivartiostot suunnittelevat lennot osaksi omaa operatiivista toimintaansa ja toteuttavat ne Hankoniemen alueelta. Rajavartiolaitoksen RPAS-operaatio Itämerellä on ensisijaisesti suunniteltu kesä-heinäkuuksi 2021, mutta se saattaa jatkua vielä neljän viikon ajan elo-syyskuussa 2021.

Kauko-ohjattavat Schiebel Camcopter S-100 -ilma-alukset ovat vain 200 kilon painoisia ja ne kykenevät helikopterimaiseen pystysuoraan nousuun ja laskeutumiseen. Suomessa toteutettavat lennot operoi Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti valmistaja Schiebel Aircraft.

CAMCOPTER-S_100-189Kyseiset miehittämättömät ilma-alukset on kehitetty nimenomaan merivalvontaoperaatioiden ja alusten päästöjen seurantaan ja ne sopivat erityisen hyvin merellisen tilannekuvan saamiseen Itämeren kaltaisella vilkkaasti liikennöidyllä merialueella.

RPAS-järjestelmän avulla voidaan toteuttaa laajasti erilaisia tehtäviä kuten mm. rajojen ja meriturvallisuuden valvontaa merialueella, merenkulun turvatoimia, meripelastustehtäviä, kalastuksen valvontaa, tullivalvontaa, yleistä lainvalvontaa merellä sekä meriympäristön suojelua.

 EMSA on edelläkävijä kauko-ohjattavien lentokoneiden tarjoamisessa jäsenmaille. Kaksi tai kolme kuukautta kestävä prosessi antaa rannikkovartiostoviranomaisille arvokasta käytännön kokemusta siitä, miten kauko-ohjattavat ilma-alukset toimivat erilaisissa operatiivisissa toimintaympäristöissä.

Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA on tehnyt sopimuksia useiden UAS-järjestelmätoimittajien kanssa, jonka myötä erilaisia ilma-aluksia lainataan operaatioihin EU-jäsenvaltioille. Kevyiden dronejen ja hieman suurempien pyöriväsiipisten lisäksi tarjolla on myös kiinteäsiipisiä miehittämättömiä ilma-aluksia.

RPA_1Edellisen kerran EMSA:n käytössä oleva Schiebelin operoima Camcopter S-100 oli Rajavartiolaitoksen käytössä purjehduskaudella 2020. Tuolloin selvitettiin järjestelmän sopivuutta Suomen merialueelle. Nyt järjestelmän käytössä hyödynnetään vuonna 2020 saatuja kokemuksia.

Rajavartiolaitoksen operaation pääasiallisena tavoitteena on muodostaa parempi tilanneymmärrys avomerialueilta.  Valvontatehtävien lisäksi pyritään paljastamaan esimerkiksi mahdollisia luvattomia öljypäästöjä sekä rajat ylittävää rikollisuutta ja tarvittaessa tukemaan meripelastusoperaatioita. RPAS-järjestelmän suorituskykyä hyödynnetään laajasti kaikissa näissä tehtävissä joko suoraan Rajavartiolaitoksen toimesta tai tukena muille viranomaisille.

Rajavartiolaitoksen omia ilma-aluksia merivalvontakoneita ja meripelastushelikoptereita operoi vartiolentolaivue. RPAS-järjestelmät eivät korvaa vartiolentolaivueen lentosuoritteita vaan ovat erillinen suorituskyky. MH

Lue myös aikaisemmat uutisemme koskien EMSA:n RPAS-järjestelmän käyttöä Suomessa purjehduskausilla 2021 ja 2020: