Traficom: drone-lennättäjien tulee huolehtia turvallisesta ilmailusta ja sääntöjen noudattamisesta

Drone_ilmassa_1Auringon pysyessä taivaalla pidempään myös dronejen vilkkain lennätyskausi alkaa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa yhteisten sääntöjen noudattamisen tärkeydestä. Vastuullinen lennättäjä tietää, missä ja miten dronea saa lennättää. Sääntöjen rikkomisesta voi seurata sakot, mutta onnettomuuden seuraukset voivat olla vieläkin kalliimmat.

Traficom, muistuttaa dronejen lennättäjiä tarpeellisesta lentokauteen valmistautumisesta. Lennättäjien tulee muistaa rekisteröityä drone-operaattoriksi, perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin sekä suorittaa koe. Rekisteröinti ei koske sellaisia käyttäjiä, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja.

"Droneharrastajille riittää yleensä kauko-ohjaajan A1/A3-verkkokokeen suorittaminen. Tähän mennessä noin 21 300 lennättäjää on perehtynyt itseopiskelumateriaaliin ja suorittanut kokeen. Yhteisiä pelisääntöjä noudattamalla huolehdimme omasta ja toisten turvallisuudesta", sanoo johtava asiantuntija Olli Ahtola Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Drone_1Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjän tulee merkitä sähköpostissa saapunut rekisteröintitunnus dronen runkoon, siten että se on selkeästi luettavissa. Mikäli käyttäjä haluaa lennättää 500–2000 gramman painoista dronea lähempänä kuin 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- ja virkistysalueista, tulee suorittaa verkkokokeen lisäksi valvottu lisäteoriakoe A2.  Tällaisen kokeen suorittaminen on mahdollista useammalla paikkakunnalla.


Tarkasta onko suunniteltu lennätysalue sallittu operointiin

Lennättäjän tulee aina varmistaa, että suunnitellulla reitillä lennättäminen on sallittua. Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä ja rajoitettuja alueita, joihin kuuluu esimerkiksi ydinvoimaloita sekä maanpuolustukselle ja valtionhallinnolle tärkeitä alueita. Tällaisilla alueilla lennättäminen vaatii erillisen luvan. Pysyvistä ilmailun kielto- ja rajoitusalueista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista.

Suomen ilmatilaan perustetaan myös jatkuvasti tilapäisiä kielto- ja rajoitusalueita. Näitä alueita voidaan perustaa esimerkiksi suuren yleisötapahtuman tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi. Tieto perustetusta ilmatilan tilapäisestä rajoituksesta julkaistaan Fintrafficin lennonvarmistuksen ilmailutiedotuspalvelun ais.fi -sivustolla ilmailukäsikirjan lisäyksenä.

RPAS_ilmassaTraficom voi lisäksi perustaa rajoittavia tai kieltäviä UAS-ilmatilavyöhykkeitä. Esimerkiksi lentokenttien läheisyyteen on lentoliikenteen suojaamiseksi perustettu tällaisia vyöhykkeitä, joissa lennättäminen dronella on rajoitettua. Tieto perustetuista vyöhykkeistä julkaistaan Traficomin droneinfo.fi -sivustolla.

"Viime vuonna Suomessa tapahtui seitsemän dronen aiheuttamaa läheltä piti -tilannetta, joista kolme johti vakavaan vaaratilanteeseen. Useimmiten dronea oli lennätetty selkeästi väärässä paikassa erittäin lähellä kiitotietä samaan aikaan, kun sille oli tulossa muita ilma-aluksia. Tapauksissa oli nähtävissä ymmärtämättömyyttä lentoturvallisuudesta tai selkeää piittaamattomuutta. Turvallista toimintaa lentokenttien läheisyydessä ei voi korostaa liikaa", painottaa Ahtola.

 Dronetoimijoiden ja muiden ilmailijoiden käyttöön on kehitetty myös yksityinen Aviamaps-karttapalvelu, josta on mahdollista tarkistaa suunnitellun lennon reitillä mahdollisesti olevat rajoitukset. Palvelu ei ole Traficomin hyväksymä tai valvoma.

Lue myös: