Välttämättömän lentorahdin jatkuvuus pandemian aikana turvattiin EU-ohjeistuksella

FC_A340_COOL_2Euroopan komissio kehotti EU:n jäsenvaltioita tukemaan rahtilentotoimintaa koronaviruskriisin aikana. Toimia ovat mm. liikenneoikeuksien myöntäminen EU:n ulkopuolelta tulevalle rahtiliikenteelle, rahdin kuljetusta matkustajakoneilla ja yölentorajoituksien poistaminen.

Jatkuvat ja keskeytymättömät lentorahtipalvelut ovat elintärkeitä sekä talouden että koronaviruksen torjumisen kannalta. Eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat riippuvaisia näistä palveluista, ja esimerkiksi elintarvikkeita ja lääkintätarvikkeita sekä muita tuotteita, jotka ovat haavoittuvien toimitusketjujen kannalta kriittisiä, olisi voitava toimittaa jatkuvasti lentorahtina.

"Lentorahdin osuus maailmankaupan arvosta on noin 35 prosenttia, ja se on keskeinen osa tavaraliikennettä. Lentorahti pitää globaalit toimitusketjut toimivina monien arvokkaimpien materiaalien osalta, ja se täydentää ratkaisevalla tavalla maitse ja meritse tehtäviä tavarakuljetuksia”, totesi EU:n liikennekomissaari Adina Vălean.

Torstaina  26. maaliskuuta annetussa ohjeistuksessa suositetaan toiminnallisia ja organisatorisia toimia, joiden tarkoituksena on, että keskeiset liikennevirrat, kuten lääkinnällisten laitteiden ja henkilöstön kuljetus, pysyvät toiminnassa.

"Toteutamme nyt konkreettisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pitää nämä palvelut toiminnassa, myös silloin kuin ne toteutetaan matkustajalentokoneilla. Nopeaa kuljetusta vaativia tuotteita, kuten lääkkeitä, on voitava kuljettaa lentäen. Hyväksyttyihin suuntaviivoihin sisältyy myös suosituksia, jotka koskevat yölentokieltojen tai lähtö- ja saapumisaikarajoitusten poistamista tai niihin liittyvää joustavuutta lentoasemilla sekä lentorahtihenkilöstöä koskevia erityistoimenpiteitä", jatkoi Valean.

Toimenpiteisiin sisältyy jäsenvaltioille osoitettu kehotus myöntää väliaikaisia liikenneoikeuksia EU:n ulkopuolelta tulevalle lisääntyvälle rahtiliikenteelle tapauksissa, joissa tavallisesti sovellettaisiin rajoituksia, ja myös silloin, jos rahtia kuljetetaan matkustajakoneilla.

Lisäksi jäsenvaltioita kehotetaan poistamaan väliaikaisesti yölentokiellot tai lähtö- ja saapumisaikoja koskevat rajoitukset lentoasemilla välttämättömän rahtilentotoiminnan osalta sekä helpottamaan matkustajakoneiden käyttöä rahtiliikenteeseen. Ilma-aluksen lentomiehistö, jolla ei ole taudin oireita, olisi vapautettava matkustusrajoituksista.

Komissio huomauttaa myös, että avoimilla lentoasemilla tulee olla riittävästi kapasiteettia lentorahdin käsittelyyn ja käytössä tulee olla erityistoimenpiteitä tavarakuljetuksiin osallistuvaa kuljetushenkilöstöä varten.

Ohjeistetut poikkeustoimet ovat voimassa tilapäisesti koronaviruskriisin ajan. Yhteisen edun nimissä komissio kehottaa myös kaikkia EU:n ulkopuolisia maita pidättymään lentorahtitoiminnan tarpeettomista rajoituksista, jotta toimitusketjujen jatkuvuus voidaan turvata.

Lue myös: