Viron EANS hakee ratkaisua GPS-häirintäongelmiin mahdollistaakseen Finnairin lennot Tarttoon

OH-ATG_190921Viron lennonvarmistusyhtiö Estonian Air Navigation Services (EANS) hakee parhaillaan ratkaisua GPS-häirintähaasteisiin mahdollistaakseen Finnairin lennot Helsingin ja Tarton välillä. Toimet tilanteen parantamiseksi ovat jo käynnistyneet. Finnair ilmoitti keskeyttävänsä ostoliikennelennot Tarttoon GPS-häirinnän seurauksena 31.5. saakka.

EANS kertoi Lentoposti.fi:lle hakevansa yhteistyökumppaneidensa kanssa ratkaisuja vähentääkseen GPS-häirinnän vaikutuksia lentoliikenteelle Viron ilmatilassa. Yhtenä päätavoitteena on mahdollistaa Finnairin lentoyhteyden palauttaminen Helsinki-Tartto -välille. Tartto on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt se on kokonaan vailla toimivia lentoyhteyksiä.

Nykyisellään Tarton lentokentän lähestymismenetelmät perustuvat GNSS-järjestelmään (Global Navigation Satellite System) ja käynnissä olevan GPS-häirinnän seurauksena lähestymismenetelmiä ei voida käyttää. Lähestyminen ja laskeutuminen onnistuu siis vain näkölentosääolosuhteissa, joka ei luo riittävää pohjaa kaupalliselle lentoliikenteelle.

"Työskentelemme Finnairin lentojen uudelleen käynnistämiseksi. Ratkaisuja etsitään kahdenvälisesti lentoyhtiön kanssa ja kaikkien osapuolten prioriteetti on lentoturvallisuus", kertoi EANS lausunnossaan.

Esillä on vaihtoehto, joka mahdollistaisi lennonjohtajalle tutkajohtamisen lähelle lentokenttää sopivalle lentokorkeudelle, jossa GPS-järjestelmä saataisiin palautettua käyttöön ja lähestymistä voitaisiin jatkaa laskeutumiseen saakka ILS-tarkkuusmittarilähestysmisjärjestelmän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa paikkaa ja lentokorkeutta, jossa häirintää ei esiintyisi. 

EANS aikoo ottaa käyttöön myös DME-laitteisiin (Distance Measuring Equipment) perustuvia menetelmiä alailmatilassa, joka mahdollistaisi paremmin lennonvarmistuspalvelun antamisen. Nykyisin DME-laiteverkosto mahdollistaa operaatiot Virossa yli 3000 metrin korkeudella.

Tarton lentokenttä on lisäksi ns. AFIS-kenttä (Automatic Flight Information Service) eli siellä annetaan lennonjohtopalvelun sijaan lennontiedotuspalvelua. EANS on ottanut Tartossa käyttöön myös etätornijärjestelmän ja lentotiedotuspalvelua annetaan Tallinnassa sijaitsevasta etälennonjohtokeskuksesta.

Nykyisin Tarton lentokentällä käytössä olevat lähestymismenetelmät perustuvat siis GPS-signaalin käyttämiseen myös ILS-tarkkuusmittarilähestymisen osalta. Alueella esiintyvä GPS-häirintä vaikuttaa kaikkien lentokentän julkaistujen lähestymismenetelmien käytettävyyteen, ja voi siten estää lentokoneen lähestymisen ja laskeutumisen lentokentälle kokonaan.

Huhtikuun lopulla kaksi Finnairin lentoa joutui kääntymään takaisin Helsinki-Vantaalle GPS-häirinnän estettyä lähestymisen Tarttoon. 

Lue myös: