VTV: HX- ja Laivue 2020 -hankkeet perusteellisesti valmisteltuja - läpinäkyvyys voisi olla parempi

HX_kandikuvaValtiontalouden tarkastusvirasto VTV on todennut ilmavoimien HX-hankkeen ja merivoimien Laivue 2020 -hankkeet perusteellisesti valmistelluiksi. Kokonaiskustannusten osalta läpinäkyvyys voisi VTV:n mukaan kuitenkin olla parempi.

VTV:n mukaan molempien strategisten suorituskykyhankkeiden valmistelu on ollut perusteellista, ja siihen on sisältynyt myös ulkopuolista laadunvarmistusta.

Ilmavoimien nykyisten Boeing F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjien suorituskykyä korvaavan HX-hankkeen hankintabudjetiksi täsmentyi vuoden 2019 aikana 10 miljardia euroa. Samalla vuotuisten käyttö- ja ylläpitokustannusten katoksi asetettiin 10 prosenttia
vuotuisista sotilaallisen maanpuolustuksen menoista.

VTV:n mukaan valmistelun sekä päätöksenteon kannalta on haasteellista,  kun elinkaarikustannuksiin liittyvä tieto täsmentyy vasta lopullisissa tarjouksissa. Vielä senkin jälkeen tietoihin voi jäädä epävarmuutta.

Eduskunnan on tarkoitus päättää HX-hankinnan rahoituksesta vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Varsinaisen hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto puolustusministeriön esityksestä näillä näkymin vuoden 2021 loppuun mennessä.

VTV:n toteaakin, että HX-hankinta on kustannuksiltaan merkittävä ja se vaikuttaa myös finanssipolitiikan sääntöjen noudattamiseen. Hankkeen suuremmat vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta uuden suorituskyvyn toimittamisen alkaessa.

Merivoimien Laivue 2020 -hankinnan elinkaaren aikaiset kokonaiskustanksien on arvioitu olevan noin 3 miljardia euroa. VTV toteaa, että hankkeen kokonaiskustannuksiin ei sisälly kaikkia erillisinä hankittuja osajärjestelmiä. Tällaista käytäntöä se ei pidä läpinäkyvänä.

VTV:n suorittaman tarkastuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi erityisesti hankkeiden pitkän aikavälin kustannusvaikutuksista ja riskeistä. Tarkastuskertomus on pääosin salassa pidettävä.

VTV:n tarkastuskertomus 8/2020 julkinen osa (PDF)