AVI: pakolliset terveystarkastukset Suomen rajoille 31.1. saakka - THL suosittaa myös kotitestien käyttöä

korona_joulu_1Omikronin riskimaista saapuvien on osallistuttava pakolliseen terveystarkastukseen tai esitettävä negatiivinen koronatestin tulos. Aluehallintovirastot määräsivät pakolliset terveystarkastukset Suomen rajoille tammikuun loppuun asti. THL suosittaa koronavirustestausta myös kaikille maahansaapuville suomalaisille matkustajille heti kotiinpaluun jälkeen.

Aluehallintovirastot ovat määränneet alueensa rajanylityspaikoille pakollisen terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu koronaviruksen omikron-muunnoksen leviämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää  listaa niistä maista, joissa korona_joulu_3oleskelleita henkilöitä päätös koskee.  18.12.2021 riskimaat ovat Etelä-Afrikka, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swazimaa), Mosambik, Malawi, Nigeria, Tanska, Britannia ja Norja.

Määräys koskee niitä henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikron-virusmuunnoksen leviämistä. Heidän on osallistuttava kuntien terveysviranomaisten järjestämään pakolliseen terveystarkastukseen yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Terveystarkastuksen osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Matkustajan ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen, jos hänellä on esittää enintään 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestin tulos. Testi voi olla PCR- tai antigeenitesti.

”Negatiivinen ennakkotesti terveystarkastuksen vaihtoehtona vähentää maahantulopisteiden tarvetta testata matkustajia”, sanoo johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä.

Määräykset eivät koske kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään tai työtehtäviin liittyvissä siirtymissä. Kuluvana vuonna päätös ei koske 2005 tai sitä myöhemmin syntyneitä lapsia. Vastaavasti vuodenvaihteen jälkeen vuonna 2022 päätös ei koske 2006 tai sitä myöhemmin syntyneitä lapsia.

koronatesti_1Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspaikoilla.

Kyseinen perjantaina 17.12.2021 annettu päätös kumoaa 1.12.2021 annetut aluehallintovirastojen tartuntatautilain 16 §:n mukaiset määräykset ajalta 18.12.2021-31.12.2021.

Päätöksiä tehdessään aluehallintovirastot ovat ottaneet huomioon sosiaali- ja terveysministeriön 16.12.2021 antaman ohjauksen terveystarkastusten välttämättömyydestä koronaviruksen uuden muunnoksen leviämisen ehkäisyssä.


THL suosittaa kotitestejä kaikille Suomeen saapuville matkustajille


korona_joulu_2THL suosittelee, että kaikki ulkomailta Suomeen palanneet tekisivät koronan kotitestin maahan saapumisen jälkeen, jos heitä ei ole testattu maahantulon yhteydessä. Kotitestejä voi ostaa kaupoista ja apteekeista. Jos kotitestin tulos on positiivinen, tulos täytyy varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä PCR-testillä, jolla voidaan varmistaa myös mahdollinen omikrontartunta.

Kotitestin tekeminen on vapaaehtoista. Kotitestien avulla toivotaan löydettävän tartuntoja, jotka muuten jäisivät toteamatta. Kotitestillä ei kuitenkaan voi korvata tartuntatautilain mukaisia pakollisia maahantuloon liittyviä testejä.


Pakolliset terveystarkastukset vaativat merkittävästi henkilökuntaa

Määrätyt pakolliset terveystarkastukset voivat aiheuttaa merkittävä jonoutumista lentoasemilla ja aiheuttaa haasteita henkilökunnan määrän riittävyyden osalta.

Rovaniemi_airbusJoulu lähestyy ja esimerkiksi Lapin lentoasemille odotetaan merkittävää määrää tilauslentoja ja matkustajia EU-alueelta sekä Isosta-Britanniasta. Myös Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkee merkittävä määrä matkustajia.

Useat lentoyhtiöt ovat mahdollistaneet matkustajilleen matkan siirtoja ilman kuluja.

 
Arvio: Omikron muodostaa merkittävän epidemiauhan

Virusmuunnoksen arvioidaan muodostavan merkittävän epidemiauhan, sillä sen epäillään leviävän aiempia virusmuunnoksia nopeammin ja mahdollisesti aiheuttavan tautitapauksia myös täyden rokotussarjan saaneille.

Tarkemman tutkimustiedon puuttuessa virusmuunnoksen aiheuttamaan uhkaan tulee varovaisuusperiaatteen mukaisesti vastata tehokkailla toimenpiteillä. Aluehallintovirastot ovat arvioineet, että tilanteen vakavuudesta johtuen määräykset on syytä saattaa voimaan nopeasti.

Lue myös: