ECLIF3-yhteistyökumppanit Airbus ja Neste edistävät ilmailualan siirtymää kohti SAF-polttoaineen käyttöä

Neste_rekkaAirbus ja Neste ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF, Sustainable Aviation Fuel) käytön edistämisestä ilmailualalla. Uusiutuva lentopolttoaine on  keskeinen ratkaisuna, jolla lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Yhteistyön tavoitteena on nopeuttaa ilmailualan siirtymistä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön. Airbus ja Neste tekevät yhteistyötä myös 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä edistävässä ECLIF3-hankkeessa, jossa on saatu lupaavia tuloksia jo vuosi sitten eli marraskuussa 2021.

Ilmailualan kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää monenlaisia toimenpiteitä, kuten polttoainetehokkaita lentokoneteknologioita, lentotoiminnan ja lentokenttäinfrastruktuurien parantamista sekä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa.

“Airbus uskoo, että uusiutuva lentopolttoaine on yksi ilmailualan lupaavimmista ratkaisuista päästöjen vähentämiseen. Sitä voidaan käyttää sekä nykyisissä että tulevissa lentokalustoissa. Olemme ylpeitä siitä, että voimme toimia Nesteen kumppanina ja edistää uusiutuvan lentopolttoaineen kehittämistä ja käyttöönottoa. Samalla olemme mukana luomassa kaupallisesti elinkelpoisia markkinoita uusiutuville lentopolttoaineille”, sanoi Airbusin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Julie Kitcher.

A350_flightlab_2Airbusin ja Nesteen välinen sopimus perustuu yhteistyöhön ECLIF3-tutkimushankkeessa (Emission and Climate Impact of Alternative Fuels). Päästötutkimushankkeessa käytetään laajarunkokoneessa lennolla 100-prosenttista uusiutuvaa lentopolttoainetta. Hankkeessa ovat mukana myös Rolls-Royce ja saksalainen DLR-tutkimuskeskus.

ECLIF3-hankkeen jälkeen Airbus ja Neste jatkavat yhteistyötään teknisten kysymysten ratkaisemiseksi, jotta 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö tulisi  sertifioinnin myötä mahdolliseksi.

Airbus ja Neste tiedostavat, että tuotantomäärien kasvattaminen on yksi uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönoton nopeuttamisen suurimpia haasteita. Neste on lisäämässä uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettia 1,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä. Ilmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä, jonka myötä olisi saavutettavissa merkittävät päästövähennykset.

A350_flightlab_1Yhteistyön myötä Airbus ja Neste voivat yhdessä tutkia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukea uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa ja käyttöä. Yhteistyön painopisteitä ovat uusiutuvan lentopolttoaineen tekninen kehittäminen, polttoaineen hyväksynnän edistäminen, nykyisten ja tulevien tuotantoteknologioiden testaus sekä 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käytön mahdollistaminen.

“Kaikki Airbusin lentokoneet on jo sertifioitu käyttämään jopa 50-prosenttista uusiutuvaa lentopolttoainetta. Airbusin ja Nesteen kumppanuus on keskeinen tekijä siinä, että 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käytölle saadaan sertifiointi vuosikymmenen loppuun mennessä", jatkoi Kitcher.

Uusiutuva lentopolttoaine sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen, ja se toimii saumattomasti jo käytössä olevien polttoaineiden jakelujärjestelmien ja lentokoneiden moottoreiden kanssa. Nykyinen seossuhteen maksimi ns. drop-in -polttoaineella on 50 prosenttia. Siten se täyttää ASTM- (American Society for Testing and Materials) ja muut suorituskykyvaatimukset.

"Neste on edelläkävijä ilmailun vastuullisemman tulevaisuuden luomisessa, mikä edellyttää yhteistyötä ilmailualan koko arvoketjussa. Neste on johtava uusiutuvien polttoaineiden tuottaja ja Airbus ilmailuteollisuuden pioneeri. Yhtiöiden osaamisen ja asiantuntemuksen yhdistäminen edistää uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä ja saatavuutta, minkä avulla ilmailuala voi lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja pienentää ilmastovaikutustaan”, sanoi Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtaja Thorsten Lange.

Airbus on toteuttanut koelentoja 100-prosenttisella SAF-polttoaineella jo A319neo-, A350- ja A380-koneilla sekä helikoptereilla. Toteutetuilla koelennoilla on kyse askeleista kohti entistä laajempaa uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön hyväksyntää  ilmailussa.

Lue myös: