Finavia irtisanoo Malmin lentoaseman henkilökunnan kentän sulkeutumisen yhteydessä

Malmi_terminaali_1Finavia suunnittelee irtisanovansa henkilöstönsä suljettavalta Helsinki-Malmin lentoasemalta. Irtisanomiset toteutetaan myöhemmin tarkentuvan lopettamisaikataulun myötä. Myös työntekijöiden uudelleensijoittaminen on mahdollista. Kaikki  lentoaseman henkilöstöryhmät vastustivat yt-neuvotteluiden loppupöytäkirjassa ratkaisua.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan Helsinki-Malmin lentoaseman maa-alue pyritään saamaan asuntotuotannon käyttöön tulevina vuosina. Suomen hallitus päätti 25. maaliskuuta 2014 rakennuspoliittisen ohjelman toimeenpanosta asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi. Malmin lentoaseman alueelle suunnitellaan asuntoja jopa 25 000 uudelle helsinkiläiselle.

Malmi_viistokuva_yleis2015_1Finavia Oyj sekä Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet Helsingin kaupungin sopimuksen Malmin lentoaseman myymisestä. Finavian ylläpitämä lentoasematoiminta lakkaisi vuoden 2016 aikana. Lentokentän toimintaa on kuitenkin mahdollista jatkaa vielä tämänkin jälkeen.

Liikenteen turvallisuusvirasto selvittää toimenpiteitä, joiden avulla lentotoiminta voisi jatkua Malmilla vuoden 2018 loppuun saakka.

Toteutuessaan järjestely tarkoittaisi Finavian töiden loppumista Malmin lentoasemalla. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi maakaupat 27. marraskuuta 2014. Kauppojen arvo oli noin 11,81 miljoonaa euroa. Omistusoikeudet siirtyvät kaupungille eri vaiheissa viimeistään vuoden 2017 tai 2019 alkuun mennessä kohteesta riippuen.

Finavia puolestaan käynnisti Malmin lentoasemalla yhteistoimintaneuvottelut 6. marraskuuta 2014 ja ne saatiin päätökseen 12. tammikuuta 2015. Niiden seurauksena se irtisanoo Malmilla työskentelevän henkilöstönsä työsopimukset myöhemmin tarkentuvan lentoaseman lopettamisaikataulun mukaisesti.

Kaikki yhteistoimintaneuvotteluissa osallisina olleet Finavian henkilöstöjärjestöt kirjauttivat loppupöytäkirjaan lausuman, että neuvotteluprosessi ei täyttänyt yt-lain vaatimuksia. Perusteena kirjaukselle olivat asiakirjat, joita henkilöstön edustajille ei koko prosessin aikana toimitettu sekä koko vetäytymisaikataulun perusteiden puute.

Työntekijäryhmät jatkavat prosessia. Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ilmoitti jatkavansa tarvittavia toimia sekä yksin, että yhteistyössä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa. Malmin lentoasemalla työskentelee kuusi lennonjohtajaa. Kaikkiaan kunnossapito, toimisto ja hallinto mukaanlukien päätös koskettaa noin pariakymmentä työntekijää.

Työntekijöiden irtisanomishetki ja työsuhteen päättymisen ajankohta tullaan ilmoittamaan kullekin työntekijälle henkilökohtaisesti. Irtisanomisajat alkavat kulua aikaisintaan Malmin lentosaseman Finavian toiminnan lakatessa.

Irtisanomistilanteessa ja sen jälkeen irtisanomisajalla pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan uusia tehtäviä Finaviassa. Uudelleensijoittamista pyritään Finavian mukaan tekemään myös ennakoivasti eli henkilöstölle tarjotaan soveltuvia vapautuvia tehtäviä.

Malmin lentoaseman henkilökunnalle tarjottiin yt-neuvotteluissa myös muita muutoksenhallintaratkaisuja.

Lue myös: