Helsinki-Vantaan jatkuvan liu'un lähestymismenetelmät jäivät ympäristötavoitteistaan

HelsinkiAirport1Helsinki-Vantaan lentoaseman jatkuvan liu'un CDO (Continuous Descent Operations) -lähestymismenetelmät jäivät ympäristötavoitteistaan. Tilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2014 alkupuolella ja toteumat ovat kansainvälisesti kohtuullisia. Asia käy ilmi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ympäristöindikaattoreista.

Laskeutuvien lentokoneiden melua, pakokaasupäästöjä ja polttoaineen kulutusta vähentämään pyrkivä jatkuvan liu´un lähestymisten toteuma oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuonna 2013 päiväaikaan keskimäärin 58 % (tavoite 70%)  ja yöaikaan 61 % (tavoite 80%).

Vuoden 2014 alkupuolella päiväajan toteuma oli noussut 64 % ja yöajan 68 %. Ruuhka-aikaan eli klo 14.30-16 toteutumat ovat alhaisemmat. Kansainvälisesti vertaillen toteutumat ovat Trafin mukaan kohtuullisen hyvää luokkaa.

CDO-menetelmien käytöllä pyritään mahdollistamaan lentoliikenteen lähestyminen kiitotielle tyhjäkäyntiliukuna suoraan reittipinnalta alkaen. Lähestymisen aikainen vaakalento-osuus lisää polttoaineen kulutusta ja samalla myös päästöjä. Suurissa operaatiomäärissä CDO-menetelmillä on saatavissa isot säästöt vuositasolla.


Lentoliikenteen osuus päästöistä hyvin pieni

Vuonna 2012 noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä syntyi tieliikenteessä. Rautatieliikenteen osuus on noin prosentin luokkaa ja kotimaan lentoliikenteen noin kaksi prosenttia. Maailmanlaajuisesti Ilmailuala tuottaa noin 3 prosenttia kaikista CO2-päästöistä.

Liikenteen turvallisuusviraston ympäristöindikaattoreiden tehtävänä on seurata kaikkien eri liikennemuotojen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia sekä sitä, millaisia vaikutuksia liikenneratkaisuihin liittyvillä (poliittisilla) päätöksillä ja viranomaisten toimilla on ympäristöön.