Helsinki-Vantaan poikkikiitotie 15/33 otettiin käyttöön neljän kuukauden remontin jälkeen

HEL_RWY15_09102017Helsinki-Vantaan kiitotie 15/33 avautui laskevan ja lähtevän lentoliikenteen käyttöön 9. lokakuuta. Itse kiitotieremontti valmistui jo syyskuun lopulla mutta läheisen rullaustien paikalle tehdyt sadevesijärjestelmätyöt viivästyttivät avausta. Lentomelualueet palaavat normaaliin, kun ensisijainen laskukiitotie 15 on jälleen käytössä.

Kiitotien peruskorjauksella taataan lentokoneille turvalliset liikennöintiolosuhteet. Finavia uudisti muun muassa kiitotien päällystekerrokset, sadevesilinjastot ja valaistusjärjestelmän.
vanhojen sadevesikaivojen- ja putkistojen kunnostaminen parantaa lentoaseman hulevesien hallintaa.

"Teimme myös kenttävalojärjestelmään merkittäviä muutoksia. Niiden ansiosta kiitotien valaisimet toimivat nyt energiatehokkaalla LED-tekniikalla", sanoo Finavian tekninen johtaja Henri Hansson.

Finavia_Henri_Hansson_1"Kiitotien pinnan alta löytyvät tiivistetystä kiviaineksesta tehdyt rakenteet, jotka yhdessä noin 20 senttimetriä paksun päällysteen kanssa ottavat vastaan koneista tulevan kuormituksen. Kiitotien pinnan on oltava tasainen, mutta veden on kuitenkin päästävä valumaan pois. Lisäksi kitkaominaisuuksien pitää olla riittävät", jatkaa Hansson.

Finavia käyttää lentoasemillaan kiitoteiden pintamateriaalina asfalttia, jota nyt kului kiitotie 2:n päällystämiseen 2 500 kuorma-autollista eli noin 60 000 tonnia. Vaihtoehtona olisi betoni, mutta sen elinkaari ja kestävyys talvikunnossapidon takia Suomessa on haasteellista.

Finavia on parin viimeisen vuoden aikana investoinut yhteensä 60 miljoonaa euroa viiden kiitotien peruskorjaukseen. Helsinki-Vantaalla on peruskorjattu kaksi kiitotietä vuosina 2015 ja 2017. Täysremontissa ovat olleet myös Kittilän, Rovaniemen ja Oulun lentoasemien kiitotiet.

HEL_kiitotie_risteysalue_2016Helsinki-Vantaan kiitotie 15/33:n peruskorjattava alue oli kooltaan 138 000 neliömetriä, mikä vastaa noin 20 jalkapallokenttää. Kiitotien 15 alkupää ja risteysalue eivät kuuluneet nyt päättyneen remontin piiriin. Risteysalue korjattiin viimeksi kesällä 2016 ja alkupäässä ei ole vielä korjaustarvetta.

Peruskorjaus tuo kiitotielle jopa 14 vuoden käyttöiän. Seuraavaksi Helsinki-Vantaan kiitoteistä tullee peruskorjattavaksi kiitotie 04L/22R eli ns. kolmas kiitotie.

Kesällä 2017 toteutetun kitotien peruskorjauksen investoinnin suuruus oli alunperin 11 miljoonaa euroa. Investointi nousi lisätöineen noin 13 miljoonaa euroa, josta 20 prosenttia käytettiin ympäristön kannalta tärkeän infrastruktuuria parantamiseen.

Lentomelualueet normalisoituvat

Lentokonemelun määrä Nurmijärvellä palautuu ennalleen, kun Helsinki-Vantaan ensisijaisesti laskeutumisiin käytettävä kiitotie 15 otetaan noin neljä kuukautta kestäneen tauon jälkeen käyttöön.

Järvenpään, Tuusulan ja Keravan suunnissa remontin aikana poikkeuksellisesti kuulunut lentokonemelu sen sijaan vähenee.

Kiitotie valitaan aina tuulensuunnan mukaan, sillä koneiden on turvallisinta nousta vastatuuleen. Helsinki-Vantaalla on lisäksi käytössä ensisijainen kiitotiejärjestelmä lentokonemelun ohjaamiseksi vähiten asutuille alueille.

Lentoon lähdetään pääsääntöisesti kiitotie 22R:lta lounaan suuntaan. Laskeutumiset tehdään kiitotie 15:lle luoteesta. Vilkkaimpina tunteina koneet laskeutuvat rinnakkaisille kiitoteille, ykköselle ja kolmoselle.

Finavia on edelläkävijä vihreiden laskeutumisten käyttöönotossa. Kyse on niin sanotusta jatkuvan liu´un lähestymismenetelmästä, joka tähtää melua ja päästöjä vähentäviin lentotapoihin. Jo noin 70 prosenttia Helsinki-Vantaan päiväajan ja 80 prosenttia yöajan laskeutumisista tehdään jatkuvalla liu’ulla.

Lue myös aikaisemmat uutisemme nyt päättyneestä kiitotieremontista: