Ilmavoimien lentokoulutusjärjestelmä on valmiina siirtymään HX-aikakauden toimintaympäristöön

LVC_kurkistusIlmavoimat on jo vuosien ajan kehittänyt lentokoulutustaan tulevaisuuden vaatimuksiin monipuolisten ilmaoperaatioiden toteuttamiseksi. Nykyisin käytössä oleva Live, Virtual & Constructive (LVC) -koulutusympäristö yhdistää lentokoneet, simulaattorit ja algoritmien tai tekoälyn ohjaamat toimijat samaan ympäristöön. Se on valmiina myös HX-aikakauden tuomiin toimintaympäristömuutoksiin.

Ilmavoimat on kehittänyt LVC-koulutusympäristöä kotimaassa yhteistyökumppaneidensa kanssa jo pitkään. Konseptia esiteltiin vuonna 2018 Ilmavoimat 100 -lentonäytöksessä Tikkakoskella. Laajemmin toimintaa esiteltiin medialle Tikkakosken Hawk 40 -vuotta juhlallisuuksien yhteydessä joulukuussa 2020.

LVC_katse_taivalleeTulevaisuudessa suurin osa Ilmavoimien koulutuksesta toteutetaan lentokoneet, simulaattorit ja algoritmien tai tekoälyn ohjaamat toimijat yhdistävässä ympäristössä.

LVC-koulutusympäristö tuo entistä enemmän haasteita harjoituksiin, kun mukana on oikeiden lentokoneiden tai maassa olevien asejärjestelmien eli Live-elementtien lisäksi myös Virtual-elementtejä eli ihmisen ohjaamia lento- tai asejärjestelmäsimulaattoreita. Kolmantena mukana on Costructive-elementti eli mahdollisimman realistisesti käyttäytyviä tekoälyn tai toiminta-algoritmien ohjaamia toimijoita, kuten esimerkiksi lentokoneita ja ilmatorjuntayksiköitä.

LVC_TeemuPoysti"Jo pelkästään se, että simulaattoria lentävä lento-oppilas tietää harjoittelevansa samassa skenaariossa oikeiden koneiden kanssa, parantaa koulutuksen mielekkyyttä ja oppimistuloksia. Tietokoneiden tuottamat konstruktiiviset elementit puolestaan mahdollistavat koulutusympäristön laajentamisen ja monipuolistamisen", kertoo Ilmavoimien koulutuspäällikkö everstiluutnantti Teemu Pöysti.

LVC-koulutusympäristössä voidaan harjoitella koulutustarpeen mukaan sellaisissa ympäristöissä ja tilanteissa, joita ei ole mahdollista toteuttaa reaalimaailmassa. Lentokoneiden ja asejärjestelmien ominaisuuksia sekä käyttäytymistä on mahdollista muokata monipuolisesti.

Patrian kehittämä Hawk Link -järjestelmä mahdollistaa ilmassa lentävien Hawkien linkittämisen samaan LVC-ympäristööön maassa olevien simulaattorien kanssa.

LVC_pariIlmavoimat hyödyntääkin LVC-ympäristöä esimerkiksi Hawk-lentokoulutuksessa, jossa voidaan tarpeen vaatiessa simuloida vaikka tutkaohjautuvien ilmataisteluohjusten käyttöä. Vuonna 2021 ilmavoimat aikoo toteuttaa Hawk-koulutusta simuloiduin BVR-asein (Beoyond Visual Range).

"LVC:n ansiosta koulutuksessa käytettävissä koneissa kyetään simuloimaan hävittäjän järjestelmiä, kuten tutkan ja asejärjestelmien toimintaa. Näin voimme viedä taistelulentäjien koulutuksen entistäkin pidemmälle toteuttamalla jo lentokoulutuksen varhaiset vaiheet aiempaa realistisemmassa ja vaativammassa ympäristössä. Oppilaat ovat siis aiempaa valmiimpia siirtyessään hävittäjän ohjaimiin", jatkaa Pöysti.

 Kaikki ilmataisteluharjoituksen tapahtumat ja suoritteet, esimerkiksi koneiden sijainti- ja asejärjestelmätiedot, tallentuvat debriefing-järjestelmään, jonka avulla harjoituksen kulku käydään yksityiskohtaisesti läpi lennon jälkeen.


Kustannustehokas LVC-koulutus helpottaa myös resurssien käyttöä

LVC_ohjaajatuolissaUusi koulutusympäristö tuo myös säästöjä ja helpottaa resurssien käyttöä, sillä kaikkien nykyaikaisissa ilmaoperaatioissa esiintyvien toimijoiden tuottaminen päivittäiseen koulutukseen vaatisi erittäin paljon resursseja.

Maaliryhmään voidaan LVC:n avulla helposti lisätä vaikka kymmenen lentokonetta ilman lisäresursseja. Järjestelmän nykyrajoitteena on se, että virtuaalimaalit eivät näy oikeassa koneessa. Se vaatii hyvää tehtäväsuunnittelua, kun konetta ei todellisuudessa näe ja aina kohdetta ei ole tarpeen nähdä.

Uusissa koneissa puolestaan on uuden sukupolven kypärätähtäin, joka voi esittää myös värikuvaa ja sinne voisi syöttää myös lisättyä todellisuutta. Se yksi asia mitä tutkitaan, että integroitaisiinko Hawkiin samanlainen kypärätähtäin, joka tulee HX-hävittäjään. Näin virtuaalimaalit saataisiin näkyviin myös oikeille koneelle.

LVC:llä voidaan myös tuottaa vaikka maakunta täyteen ilmatorjuntaa ja niistä saadaan tutka- ja laukaisuvaroitukset.

LVC:tä hyödyntämällä lentotunnit voidaankin kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti koulutustavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjaajilla on mahdollisuus käyttää eritasoisia simulaattoreita laajasti myös koulutusohjelman ulkopuolella, sillä se on ilmavoimien etu.

"Käytännössä voimme LVC:n avulla kohdentaa lentotunnit koulutustavoitteiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti, ja vähentää oikealla koneella lennettävien yksinkertaisten maalilentotehtävien määrää. LVC mahdollistaa aiempaa joustavammin jo Hawkeilla sellaisten taktiikoiden ja tekniikoiden koulutuksen, jotka aiemmin edellyttivät Hornet-kalustoa", kertoo Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41:n komentaja, everstiluutnantti Lauri Suominen.


LVC:n merkitys korostuu tulevaisuuden HX-aikakauden lentokoulutuksessa


LVC_JussiNoksoKoulutusympäristön laajat käyttömahdollisuudet tulevat tarpeeseen erityisesti HX-hankkeessa valittavan monitoimihävittäjän suorituskykyjen kouluttamisessa eli LVC:n rooli ilmavoimien lentäjien koulutuksessa kasvaa entisestään.

Ilmavoimat opettaa jo Hawk-koulusvaiheessa ohjaajat käsittelemään samanlaista tietoa samankaltaisessa toimintaympäristössä kuin HX-hävittäjällä eteen tulee. Hawkeilla ohjaajille koulutetaan kaikki se mikä on tehokasta kouluttaa suihkuharjoituskoneelle valmiiksi HX-hävittäjiä varten.

"Laajennetun todellisuuden (extended reality, XR) teknologioiden kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa koulutuksen mielekkyyttä ja oppimistuloksia sekä hyödyntää edistyneitä simulaattoreita ilmassa tapahtuvan koulutuksen yhteydessä. LVC:n hyödyntäminen on vasta alussa, mutta koulutuksen tulokset ovat olleet erittäin positiivisia. Etsimmekin jatkuvasti ratkaisuja koulutusympäristön laajentamiseen ja kehittämiseen", korostaa Pöysti.

Tavoitteena on, että 2030-luvulla Ilmavoimien koulutuksesta suurin osa toteutetaan LVC-toiminnallisuuksia eri tavoin soveltavissa ympäristöissä.

HX-aikakaudelle nykyisestä koulutusjärjestelmästä otetaan käyttöön hyväksihavaitus menetelmtä, jonka lisäksi HX-kaluston uudet mahdollisuudet ja vaatimukset huomioidaan lentokoulutusjärjestelmässä.

LVC_naytto"Tulevaisuutta ajatellen keskeistä on rakentaa kattava LVC-alusta, jonka tiedonsiirtokapasiteetti, salausratkaisut ja liitettävyys ovat sellaisella tasolla, että samaan skenaarioon voidaan liittää laajasti eri toimijoita. Liitettävyydessä ja laajennettavuudessa on huomioitava myös kehittyvät ja jopa vielä tunnistamattomat teknologiat", toteaa Suominen .

Ilmavoimien mukaan jatkuva kehitystyö mahdollistaa sujuvan kalustonvaihdon sekä HX-koulutuksen optimoinnin alusta alkaen mahdollisimman hyvin tarpeita vastaavaksi. MH

 Lue myös:

Artikkeli: Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneet Suomeen 40 vuotta sitten – lento jatkuu pitkälle 2030-luvulle