Lockheed Martin sopeuttaa F-35 -häivehävittäjän tuotantoa - minimoi koronavirustilanteen vaikutuksia

LM_tuotantolinja_1Lockheed Martin on ryhtynyt toimenpiteisiin minimoidakseen koronavirustilanteesta johtuvia haasteita toimittajaverkostossaan sekä varmistaakseen, että F-35-ohjelma on valmiina palaamaan normaaliin tuotantoon mahdollisimman nopeasti koronavirustilanteen helpotettua.


”Elämme haastavia aikoja, mutta kovien haasteiden edessä F-35-ohjelma näyttää parhaat puolensa. Tilapäisellä työvuorojärjestelyllä ylläpidämme työntekijöidemme erikoisosaamista ja mukautamme tuotantoprosessiamme vastamaan toimittajaverkoston koronavirustilanteesta johtuviin viivästyksiin”, sanoo Michele Evans, Lockheed Martinin Aeronautics-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja.

Täyttääkseen edelleen sitoumuksensa asiakkailleen Lockheed Martin sopeuttaa työaikoja, ylläpitää asiantuntijoidensa erikoisosaamista ja nopeuttaa maksujaan pienille ja haavoittuvassa asemassa oleville tavarantoimittajille.

Lockheed Martinilla on raportoitu olevan myös ongelmia alihankintaketjujen kanssa, koska Turkki joutui ulos ohjelmasta vuonna 2019. Alihankintatuotantoa on pyritty palauttamaan Turkin osalta erityisesti Yhdysvaltoihin. Yli tuhannella osalle raportoidaan jo löytyneen uusi valmistaja, mutta edelleen yli toistakymmentä erityisosaa on vailla uutta toimittajaa. Tilanne on johtanut kokoonpanolinjalla myös osapulaan.

LM_enginecover Lockheed Martin ja työntekijäjärjestö International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM) ovat sopineet tilapäisistä työvuorojärjestelyistä Fort Worthin F-35-tuotantolinjalla, joilla varmistetaan erikoisosaajien saatavuus koneen tuotannossa.

Uusi työvuoromalli otetaan käyttöön 23. toukokuuta. Siinä jokainen työvuoro jaetaan kolmeen ryhmään. Kukin ryhmä työskentelee vuorotellen kahden viikon ajan ja on sen jälkeen viikon vapaalla. Kolmiviikkoisen työvuoromallin aikana 96 tuntia tai enemmän työskentelevät henkilöt saavat ylimääräisen korvauksen 24 tunnista vapaaviikkonsa aikana nauttien samalla täydestä palkasta ja työsuhde-eduista.

Tilapäisen työvuorojärjestelyn avulla Lockheed Martin varmistaa, että F-35-tuotantolinjan henkilöstömäärä on toimittajaverkoston viivästyksistä johtuvan normaalia hitaamman työtahdin mukainen. Lisäksi järjestelyllä varmistetaan erityisosaajien taitojen ylläpitäminen ja työn sopeuttaminen tukemaan tuotantoa.

F-35_lineup_110220Työvuorojärjestely kestää ensimmäisen kolmen viikon jakson ajan. Tämän jälkeen yhtiö tarkastelee liiketoiminnan tarpeita uudelleen ja mukauttaa työvuorojärjestelyä tarpeen mukaan. Yhtiö voi myös halutessaan keskeyttää työvuorojärjestelyn tai jatkaa sitä enintään 4.9. saakka. Lisäksi Lockheed Martin ja IAM ovat sopineet, että työntekijät voivat jäädä vapaaehtoisesti lomautetuiksi 30 päivän ajaksi ilman palkkaa kuitenkin työsuhde-etuutensa säilyttäen.

Keväällä 2020 Lockheed Martin arvioi toimittavansa  vuonna 2020  kaikkiaan 141 hävittäjää. Vielä kesällä 2019 tuotantoarvio oli jopa 160 hävittäjää. Kaikesta huolimatta F-35A -version hinta on laskenut edelleen ja sen raportoidaan olevan 73-78 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Lue myös: