Neste toimitti American Airlinesille ensimmäisen erän CORSIA-sertifioitua SAF-lentopolttoainetta

AA_Boeing_787_1Maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja Neste toimitti erän uusiutuvaa Neste MY -lentopolttoainetta American Airlinesille San Franciscon kansainväliselle lentoasemalle. Kyseessä on merkittävä tapahtuma, sillä American Airlinesille toimitettu uusiutuva lentopolttoaine (SAF, Sustainable Aviation Fuel) oli ensimmäinen erä ilmailun historiassa toimitettua CORSIA-sertifioitua lentopolttoainetta.

Suomalainen Neste on tehnyt tiivistä yhteistyötä ilmailualan sidosryhmien kanssa nopeuttaakseen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä, ja sillä on pitkäaikainen kumppanuussuhde American Airlinesiin, joka on laivaston koolla mitattuna maailman suurin lentoyhtiö.

Molemmat yritykset tukevat CORSIA:n päästövähennystavoitteita. CORSIA:n alainen uusiutuvan lentopolttoaineen sertifiointiprosessi on uusi, joten yritykset päättivät käynnistää pilottihankkeen uusiutuvan lentopolttoaine-erän sertifioimiseksi sekä ymmärtääkseen prosessin tuomia haasteita.

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä eli hiilidioksidipäästöjen kompensointi- ja vähennysjärjestelmä. Sen avulla on määrä vähentää kansainvälisten lentojen hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmailun vaikutuksia ilmastonmuutokseen.

Neste_biofuel_tankkiautoNesteen ja American Airlinesin pilottihankkeella oli tarkoitus myös sertifioida uusiutuva lentopolttoaine CORSIA-kelpoiseksi, jotta lentoyhtiö voi käyttää sitä täyttääkseen CORSIA:n mukaiset päästövelvoitteensa. Ennen tätä toimitusta yksikään lentoyhtiö maailmassa ei ollut vastaanottanut CORSIA-sertifioitua uusiutuvaa lentopolttoainetta.

 ”Uusiutuva lentopolttoaine on laajalti tunnustettu avaintekijäksi, kun pyritään saavuttamaan ilmailualan hiilineutraalin kasvun tavoitteet vuodesta 2020 alkaen ja nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä”, sanoi Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtaja Thorsten Lange.

“Pystyimme todistamaan CORSIA-sertifioidun uusiutuvan lentopolttoaineen käyttökelpoisuuden pilottihankkeellamme American Airlinesin kanssa. Saimme myös hyödyllisiä tietoja prosessin luomisesta sekä niistä haasteista, jotka on ratkaistava CORSIA:n käyttöönottamisen mahdollistamiseksi", jatkoi Lange.

AA_oneworld_logojet”American Airlines tekee ylpeänä yhteistyötä Nesteen kanssa osoittaakseen, miten uusiutuva lentopolttoaine pystyy täyttämään ICAO:n CORSIA:lle asettamat tiukat vastuullisuusstandardit. Yhteistyömme myös osoittaa American Airlinesin asiakkaille, että uusiutuva lentopolttoaine pystyy täyttämään nämä korkeat standardit”, sanoi American Airlinesin ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Jill Blickstein.

CORSIA:n vastuullisuuskriteerien noudattaminen vaatii riippumattoman todentamisen ICAO:n hyväksymien sertifiointijärjestelmien perusteella. Neste päätti tavoitella kansainvälisen ISCC-järjestelmän (International Sustainability and Carbon Certification) sertifiointia.

”Yhteistyö American Airlinesin, ISCC:n ja kaikkien muiden mukana olleiden tahojen kanssa oli ehdottoman tärkeää tämän merkkipaalun saavuttamiseksi.
Kerromme kokemuksistamme ICAO:n tulevassa ympäristöraportissa. Loppujen lopuksihan yhteistyötä tarvitaan kaikkien ilmailualan sidosryhmien kanssa, jotta päästövähennykset voidaan saavuttaa”, jatkoi Nesteen Lange.

NESTE_biofuel_helUusiutuva Neste MY -lentopolttoaine on jo saatavilla oleva ratkaisu, joka voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Nesteen tuottama uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista, sataprosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä. Sitä voidaan käyttää niin sanottuna drop-in-polttoaineena nykyisissä moottoreissa ja lentoasemien polttoaineiden jakelujärjestelmissä ilman niihin tehtäviä lisäinvestointeja.