Pekka Vauramo Finnairin toimitusjohtajaksi

Finnair_Pekka_VauramoFinnairin hallitus on nimittänyt Pekka Vauramon Finnairin toimitusjohtajaksi 1. kesäkuuta 2013 alkaen. Vauramo, 55, on asunut Hongkongissa vuodesta 2010 lähtien ja työskentelee tällä hetkellä suomalaisen lastinkäsittely-yhtiö Cargotecin MacGregor-liiketoiminta-alueen operatiivisena johtajana.

Vauramo on työskennellyt eri tehtävissä Cargotecissä vuodesta 2007, muun muassa MacGregor-liiketoiminta-alueen johtajana, Cargotecin varatoimitusjohtajana ja Kalmar-liiketoiminta-alueen johtajana. Vauramo aloitti johtajauransa ruotsalaisessa kaivos- ja rakennusyhtiö Sandvikissa, jossa hän työskenteli vuosina 1985–2007. Vauramo on koulutukseltaan kaivosalan diplomi-insinööri Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta.

Finnair_Heinemann“Pekka Vauramolla on pitkä kansainvälinen kokemus logistiikasta ja business-to-business liiketoiminnasta globaaleilla markkinoilla. Hänen erinomainen kykynsä johtaa monimuotoisia kumppanuusprosesseja, vahva kokemus Aasian markkinoilta yhdistettynä hänen johtamistaitoihinsa sopivat hyvin yhteen Finnairin tarpeiden kanssa, ” sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann.

”Yhtiöllämme on selvä strategia, joka perustuu Aasian kasvuun ja kustannusten alentamiseen kumppanuuksien avulla. On erittäin tärkeää, että jatkamme tämän nykystrategian ripeää toteuttamista. ”

Finnair_tail_up”Hallitus on vakuuttunut siitä, että Pekka Vauramolla ja hänen johtoryhmällään Finnairissa on oikeat kompetenssit johtaa Finnair vuonna 2011 aloitetun rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman läpi ja toteuttaa kunnianhimoiset Aasian ja Pohjolan laajennussuunnitelmat", Heinemann jatkaa.

"Pekka Vauramo on aiemmin osoittanut, että hän kykenee johtamaan yritystä oikeaan suuntaan vaikeissa tilanteissa, ja uskomme, että Finnair pystyy Pekan johdolla saavuttamaan strategiset tavoitteensa.”

”Olen innoissani voidessani siirtyä Finnairiin, joka on jokaisen suomalaisen tuntema kansainvälisen lentoliiketoiminnan ikoni.  Odotan innolla pääseväni kehittämään Finnairin liiketoimintaa edelleen yhdessä Finnair-tiimin kanssa ja lisäämään yhtiön tunnettuutta Suomen ulkopuolella sekä hyödyntämään Aasian markkinoiden mahdollisuuksia. Finnairin tuloksen kääntyminen viime vuonna voitolliseksi antaa hyvän perustan rakentaa Finnairin menestystarinaa, sanoo Pekka Vauramo.

”Ymmärrän kuitenkin hyvin, että menestys vaatii kovaa työtä ja strategian virheetöntä toteuttamista. Tiedän, että finnairilaiset ovat ammattitaitoisia ja erittäin vahvasti sitoutuneita yhtiöön. Yhdessä työskennellen voimme kasvaa ja tehdä Finnairista kestävästi kannattavan yhdessä kumppaniemme kanssa. Tavoitteemme saavutamme vain kehittämällä edelleen palveluamme ja pitämällä huolta asiakkaiden tyytyväisyydestä.”

Pekka Vauramo

Pekka Vauramo seuraa tehtävässään Mika Vehviläistä, joka jätti yhtiön 2013 helmikuun lopussa siirtyäkseen Cargotecin toimitusjohtajaksi.

Pekka Vauramo (s. 1957) on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Viimeaikainen työkokemus on Cargotec Oyj:stä, jossa hän on toiminut operatiivisena johtajana vuodesta 2012 alkaen. Aiemmin Vauramo toimi operatiivisena johtajana sekä toimitusjohtajan sijaisena vuosina 2007-2012.

Ennen Cargotecia Vauramo työskenteli eri tehtävissä kaivosalalla toimivassa Sandvik konsernissa vuosina 1985-2007.

Nykyisiä luottamustehtäviä Vauramolla on kaksi ja hän kuuluu Normet Groupin ja Glaston Oyj:n hallituksiin.

 

Uuden toimitusjohtajan palkkiot

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon kiinteä kuukausipalkka on 51 500 euroa. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön kulloinkin voimassa olevien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin.

Finnair_lineupNyt voimassa olevan kannustinjärjestelmän mukaisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitetaso on 30 prosenttia toimitusjohtajan peruspalkasta. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien yhteenlaskettu maksimipalkkio ei voi ylittää 120 prosenttia vuosiperuspalkasta minään kalenterivuonna.

Toimitusjohtaja on oikeutettu tapaturma-, sairaskulu- ja henkivakuutukseen. Hänellä on matkapuhelinetu Finnairin matkapuhelinpolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajasopimus ei sisällä asunto- eikä autoetua eikä lakisääteisen eläkkeen ylittävää eläke-etuutta. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti. Voimassaolevan lainsäädännön mukainen yleinen eläkeikä on 63 vuotta.

Toimitusjohtajalla ja yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus ilman erityistä perustetta kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Mikäli Finnair irtisanoo sopimuksen ilman perustetta, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi eroraha, joka vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa toimisuhteen päättymishetkellä.

Toimitusjohtajalla on oikeus vastaavan suuruiseen korvaukseen, mikäli hän irtisanoo sopimuksen yhtiön olennaisen sopimusrikkomuksen tai yhtiön enemmistöomistajan vaihtumisen tai toiseen yhtiöön tapahtuvan sulautumisen vuoksi.