Postilakon tukitoimet laajenevat myös ilmailualalle - AKT:n jäsenet ylityökieltoon 20.11. lähtien

Finnair_A319_pushAKT laajensi tukitoimia Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisauksesta Posti Oy:ssä. AKT laajentaa tukeaan 11.11.2019 alkaneelle työnseisaukselle, joka tarkoittaa toimien laajenevan myös ilmailualalle. AKT:n jäsenet aloittavat 20.11. ylityökiellon.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry laajentaa edelleen aiempia PAU:n työtaistelua tukevia myötätuntotyötaistelutoimia. Uudet tukitoimet alkavat keskiviikkona 20.11.2019 kello 00:00 ja päättyvät sunnuntaina 8.12.2019 kello 24:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaukset jatkuvat.

Aiempien myötätuntotyötaistelutoimien lisäksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n jäsenet ovat edellä mainittuna aikana ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa. Finnairin matkustamohenkilökuntaa edustava Suomen lentoemäntä ja Stuerttiyhdistys SLSY on AKT:n jäsenliitto.

Tukitoimien vaikutukset ilmailualan toimintaan ja Finnairin lentoihin jäävät nähtäväksi. Käytännössä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa sitä, että SLSY:n jäsenistöön kuuluva matkustamohenkilöstö tekee vain vuorolistalle julkaistut työvuorot.

Samoin tukitoimet voivat tuoda vaikutuksia myös lentokentän polttoainejakelukuljetuksiin, sekä Airpron tekemään maahuolintaan lentoasemalla.

Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto koskee säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä, matkustamohenkilöstöä, matkatoimistoalaa, Airpro Oy:tä ja Avainta Oy:n nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT ry:n jäseniä.