Suomen ensimmäiset MPL-lentäjät valmistuivat - Multi-Crew ohjaajat Finnairille vuonna 2019

Lentolupakirja-1196Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Suomeen ensimmäisen uudentyyppisen MPL(A) (Multi Crew Pilot Licence) -lupakirjan. Patria Pilot Trainingin kouluttama ensimmäinen 23 MPL-oppilaan ryhmä valmistui vastikään ja ensimmäinen MPL-lukirja myönnettiin kesäkuun lopulla. Finnairille työllistyvät MPL-lupakirjan saavat lentäjät lentävät ensimmäiset Airbus A320 -matkustajalennot alkuvuodesta 2019.

PIR_PAT_A320sim_1Patria Pilot Training ja Finnair julkistivat MPL-koulutushankeyhteystyön vuonna 2012 ja Patria sai ensimmäisenä MPL-koulutusluvan Trafilta vuonna 2013. Varsinaisesti uudenlainen lentokoulutus pääsi vauhtiin vasta lokakuussa 2016, kun Finnair ilmoitti kouluttavansa lentäjiään tämän uuden koulutuspolun kautta Patrialla.

Kaikkiaan noin18 kuukauden mittaisessa MPL-koulutusohjelmassa lennetään aiempaa enemmän simulaattoreilla ja sen myötä vähemmän oikeilla lentokoneilla. Nelivaiheisen koulutuksen läpikäyviltä oppilailta ei vaadita aiempaa lentokokemusta.

Patria_tailsMPL-koulutusohjelma hyväksyttiin Euroopassa joulukuussa 2006 ja ensimmäiset koulutuksen läpi käyneet ohjaajat työllistyivät Sterling Airlinesilla Tanskassa syyskuussa 2007.

Uusimuotoinen koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi noin 250 tuntia lentokoulutusta josta noin 115 lennetään yksi- ja kaksimoottorilentokoneilla sekä DA42-monimoottori FNPT-laitteella. Patrian Tecnam- ja Diamond DA-42NG -koneilla tästä määrästä lennetään 85 tuntia ja loput 30 tuntia lennonharjoittelulaitteella.

Patria_FTD_ohjaamo_kouluttajaLoppuosa lentokoulutuksesta suoritetaan Airbus-ohjaamoympäristöön oppilasta totuttavilla eriasteisilla lennonharjoittelulaitteilla.

Patrian koulutuskeskuksessa on uusi Airbus A320 FNPTII FTD1 MCC -lennonharjoittelulaite (kuvassa vasemmalla), jossa oppilaat saavat koulutusta 17 kertaa ja noin 68 tunnin verran.

Viimeisimpänä oppilaat saavat koulutuksensa III- ja IV -vaiheissa koulutusta Finnair Flight Academyn A320 FFS -simulaattorissa yhteensä 17 kerran ja noin 68 tunnin ajan. Sitä seuraa vielä lentokoe ja koululento.

Lentolupakirja-1219Ensimmäinen FIN1 -kurssi aloitti teoriaopinnot loppuvuodesta 2017 ja nyt kurssin 23 oppilasta ovat lentäneet jo kolmetuntisen lentokokeen ja noin 1,5 tunnin mittaisen koululennon Airbus A320 -lentokoneella.

Trafi myönsi ensimmäisen MPL(A) -lupakirjan 25. kesäkuuta 2018 ja lupakirja luovutettiin haltijalleen Mikko Nikkaselle 29. kesäkuuta 2018. Seuraavat lupakirjat myönnettäneen nopeasti paperitöiden valmistuttua.

PIR_PAT_DA42_ohjaamoPatrialla on parhaillaan koulutuksessa vielä 63 MPL-oppilasta Finnairin tarpeisiin käynnissä olevilla FIN2, FIN3 ja FIN4 -kursseilla.

Seuraavan eli FIN2-kurssin 15 lentäjäoppilasta valmistuu porrastetusti loppuvuoden 2018 aikana. FIN3-kurssin 24 oppilasta käy parhaillaan Pirkkalassa ensimmäisen vaiheen lentokoulutuksessa kuten myös FIN4-kurssin 24 oppilasta. Kurssit aloitettiin muutaman kuukauden välein.

Finnair työllistää ensimmäiset FIN1-kurssilta valmistuneet lentäjät heti alkuvuodesta 2019 ja koko kurssin odotetaan työllistyvän kevään 2019 aikana. MPL-koulutetut lentäjät saavat työskennellä ainoastaan Finnairin Airbus A320 -koneen perämiehinä. Vasta 1500 tunnin lentokokemuksen jälkeen lentäjä voi hakea tavanomaista rajoittamatonta liikennelentäjän lupakirjaa. Aikaa tähän menee noin 1,5-3 vuotta työmäärästä riippuen.

Finnair on kasvuvaiheessa ja yhtiön palveluksessa on jo noin 1000 lentäjää. Uusia lentäjiä tarvitaan kasvun lisäksi myös eläkepoistuman paikkaamiseen. Lentäjille on tarjolla työtä myös Finnairin kokonaan omistamassa lentoyhtiö Norrassa.

Finnair_A321_TOPatrian ja Finnairin suunnitelmissa on 12-16 oppilaan FIN5 ja FIN6 kurssit, jotka alkaisivat marraskuussa 2018 ja helmikuussa 2019. Oppilaat kursseille on jo valittu.

MPL-koulutuksen lisäksi Finnair työllistää perinteisen lentokoulutuksen Suomen Ilmailuopistolla Porissa saaneita lentäjiä.

Lue myös:
Artikkeli: Patrian uusi Airbus A320 -lennonharjoittelulaite otettiin käyttöön – Lentoposti kävi koelennolla