Suomenlahden merivartiostolla kiireinen vuosi 2014

turva_helsinki_6Suomenlahden merivartioston vuosi 2014 oli kiireinen rajatarkastuksissa, rikostorjunnassa ja merellisissä turvallisuustehtävissä. Se suoritti esitutkinnan seitsemään (vuonna 2013 viisi) ulkomaalaisen valtionaluksen aiheuttamaan alueloukkaukseen liittyen. Tapauksista viisi oli venäläisten ilma-alusten aiheuttamia (neljä vuonna 2013).

Suomenlahden merivartioston valvonta-alueella rajanylityspaikkojen ulkopuolella havaittiin 22 luvatonta rajanylitystä. Määrä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta, jolloin tapauksia oli 11. Luvattomat rajanylitykset olivat pääsääntöisesti huviveneiden aiheuttamia ja johtuivat yleisesti ottaen joko tietämättömyydestä tai välipitämättömyydestä.

Rajanylitysliikenne Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaliikenteessä on edelleen kasvussa. Rajatarkastusten määrä kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2014. Ulkorajan ylitti yhteensä 4 223 571 matkustajaa (vuonna 2013 kaikkiaan 4 136 925). Matkustajien määrät ovat kasvaneet erityisesti kolmansien maiden kansalaisten (Ei EU tai Schengen-maat) osalta.

Automaattinen_passintarkastusSuomenlahden merivartiosto on varautunut lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvuun laajentamalla automaattisten rajatarkastuslaitteiden hyödyntämistä kolmansien maiden kansalaisten osalta. Automaattisia rajatarkastuslinjoja käytti vuonna 2014 Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähes miljoona matkustajaa.

Suomenlahden meripelastuslohkon meripelastustoimen tehtävämäärät kasvoivat selvästi vuonna 2014. Meripelastussuoritteita kirjattiin 1118 kappaletta. Tämä on 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013 (980). Tehtävämäärien kasvu ajoittui pääosin vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle, jolloin veneilykausi oli vilkkaimmillaan.

Vuoden aikana tapahtui myös vakavia kuolemaan johtaneita vesiliikenneonnettomuuksia, mikä on poikkeuksellista edellisiin vuosiin verrattuna. Vakavimmat tapauksista olivat Helsingin edustalla tapahtuneet kanoottionnettomuus (11. heinäkuuta) ja veneonnettomuus (9. syyskuuta), joissa molemmissa menehtyi kaksi ihmistä.

Kaikissa vuoden 2014 kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa merkillepantavaa on ollut se, että ilmoitukset onnettomuuksista ovat tulleet niin suurella viiveellä meripelastuslohkokeskus Helsinkiin, ettei ihmisten pelastamiseksi ole ollut mitään tehtävissä. Hälytysviiveet kyseisissä tapahtumissa ovat johtuneet siitä, että kukaan ei ole havainnut onnettomuutta, ja että onnettomuuteen joutuneet henkilöt eivät ole itse pystyneet hälyttämään apua.

Suomenlahden meripelastuslohkolla järjestettiin kaksipäiväinen suuronnettomuusharjoitus 11.–12.11.2014. Harjoitukseen osallistui useita eri meripelastustoimijoita ja yhteistoimintatahoja. Suuronnettomuusharjoituksen lisäksi vuoden aikana järjestettiin useita pienempiä alueellisia meripelastusharjoituksia.

Rajavartiolaitos on esitutkintaviranomainen, joka suorittaa esitutkinnan havaitsemiinsa omaan tehtäväkenttään liittyviin rikoksiin. Näitä rikoksia ovat muun muassa laittomaan maahantuloon ja sen järjestämiseen sekä väärennöksiin liittyvä rikollisuus.

Vuonna 2014 aloitettiin esitutkinta yhteensä 1411 rikoksesta (1400 vuonna 2013). Näistä varsinainen esitutkinta suoritettiin 445 rikoksessa ja rangaistusvaatimus- ja rikesakkomenettelyssä käsiteltiin 966 tapausta.

Suomenlahden merivartiosto suoritti viime vuonna esitutkinnan 91 (72 vuonna 2013) epäillystä laittoman maahantulon järjestämistapauksesta, joista 15 (13 vuonna 2013) oli tekomuodoltaan törkeitä. Ihmiskaupparikoksiin liittyviä esitutkintoja avattiin yksi.

Uutta suorituskykyä merellä ja ilmassa

turva_helsinki_8Rajavartiolaitoksen uusi vartiolaiva Turva aloitti operatiiviset tehtävänsä Suomenlahden merivartioston alaisuudessa kesäkuussa 2014. Uuden sukupolven ulkovartiolaiva on 95,9 m pitkä ja 17,4 m leveä. Alus liikkuu pääasiassa Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren alueella ympäri vuoden kahden miehistön voimin.

Vartiolaiva Turva on teknisesti huippuluokkaa ja toimii rajaturvallisuustehtävien ohella meripelastustehtävissä ja vaativissa merellisissä viranomaistehtävissä sekä osallistuu merellisen ympäristön valvontaan. Siinä on lentokansi (otsikkokuvassa), joka mahdollistaa helikopterin tukeutumisen ja polttoainetäydennyksen aluksen säiliöistä.

Turvan sensorijärjestelmän ydin on Airbus Defence and Space (ent. Cassidian) TRS-3D -tutka. Sama järjestelmä on merivoimien Hamina-luokan ohjusveneillä ja Hämeenmaa-luokan miinalaivoilla. Tutka soveltuu hyvin lentotoiminnan johtamiseen esimerkiksi meripelastusoperaatioissa.

Aluksella on Itämeren mittakaavassa huomattava öljyntorjuntakapasiteetti, jolla parannetaan Suomen ja koko Itämeren alueen merellistä öljyntorjuntakykyä. Laiva hyödyntää uusinta teknologiaa ja pystyy käyttämään polttoaineenaan sekä dieselöljyä että nesteytettyä maakaasua (LNG).

Suomenlahden merivartioston valmiusjoukkue harjoitteli aktiivisesti ja nousujohteisesti vuoden aikana. Käyttöön otettujen SRIB-kumiveneiden vastaanotto parantaa reagointikykyä kaikkiin merellisiin tehtäviin. Valmiusjoukkuetta varaudutaan käyttämään vaativien ja erityistilanteiden hallintaan tarvittaessa koko Suomen alueella.

Valmiusjoukkueen osaamisen painopiste on toimimisessa merellisessä ympäristössä niin saaristossa kuin erilaisilla aluksilla. Tarvittaessa siirtymisissä käytetään helikopteria.

Lue myös: