Tutkimus: Suomalaiset ovat itsevarmoja matkailijoita

EFHK_baggagedropSuomalaisten mielestä matkavarauksien tekeminen internetissä on helppoa, ja he luottavat aiempaa enemmän omiin kokemuksiinsa ostopäätöstä tehdessään. Lisäksi suomalaiset matkailijat toivovat henkilökohtaista palvelua erityisesti silloin, kun suunnitteilla on matka isommalle ryhmälle tai kun matkataan kaukokohteeseen, jonne ei ole tarjolla valmiita matkapaketteja.

Suomalaisten matkailuostopäätökseen vaikuttavat eniten kohteiden ja hotellien tarjoama tieto netissä (50 %) ja aiemmat omat matkailukokemukset (49 %). Tärkeimmät tietokanavat matkoja suunnitellessa ovat matkanjärjestäjien ja hotellien nettisivut (57 %), erilaiset hintavertailu- ja varauspalvelut internetissä (49 %) sekä netissä olevat arvostelut matkakohteista ja hotelleista (43 %).

Matkamessut_logo_1Tulokset käyvät ilmi TNS Gallupin Messukeskukselle tekemästä suomalaisten matkailua kartoittaneesta tutkimuksesta. Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 15.–18.1.2015.

"Suomalaiset luottavat omiin kokemuksiinsa aiempaa enemmän. Tämä johtunee siitä, että matkaillessa kokemuksia on monille ehtinyt kertyä. Suomalaiset matkailijat tietävät jo hyvin mitä tahtovat, ja he luottavat kohteiden ja hotellien tarjoamaan tietoon. Tämä asettaakin markkinointihaasteen kohteille -kuinka tarjota tietoa mahdollisimman helposti ja sujuvasti eri kanavissa", sanoo TNS Gallupin tutkimuspäällikkö Anne Lahtinen.

EFHK_checkin_automaattiVuosi vuodelta yhä useampi yli 65-vuotias liittyy internetin käyttäjäkuntaan. Kaikista suomalaisista
80 % kokee matkavarauksen tekemisen internetissä pääosin helpoksi ja sujuvaksi.

  "Netin käyttäminen matkojen suunnittelussa ja varauksissa on lisääntynyt, koska vanhemmat ikäryhmät ovat uskaltautuneet nettiin ja omaksuneet sen käyttöä aiempaa enemmän. Tämä on koko netin käyttöä koskeva juttu yleisemminkin", selventää Lahtinen.

Älypuhelimia käytetään aiempaa enemmän matkalla

76 % suomalaisista käyttää internetiä älypuhelimellaan matkan aikana, kun vuosi sitten kyseinen luku oli 62 %. Tablet-laitetta puolestaan käyttää internetin selailuun matkan aikana 36 % suomalaisista, viime vuonna heidän osuutensa oli 21 %.

EFHK_pax_1"Vahva kasvu internetin käytössä älypuhelimilla ja tablet-laitteilla matkan aikana selittyy näiden laitteiden penetraation kasvulla.  Älypuhelin ja tablet-laite kulkevat kätevästi matkalla mukana, minkä vuoksi nettikahviloiden tai hotellien tarjoamia kiinteitä internetpalveluja käytetään selvästi aikaisempaa vähemmän", tarkentaa Lahtinen.

Erilaisia internetin tarjoamia palveluja käytetään koko ajan enemmän. Suosiotaan ovat kasvattaneet mm. netin kartta- ja sääpalvelut, reitti- ja matkaoppaat, verkkovarauspalvelut sekä valuuttalaskurit.

Henkilökohtaista palvelua arvostetaan

Mobiililaitteiden ja digitaalisten kanavien suosiosta huolimatta henkilökohtaisella palvelulla on merkitystä suomalaisille matkailijoille. Aiempaa useampi suomalainen kertoo arvostavansa henkilökohtaista palvelua erityisesti silloin, kun matkalle on lähdössä suurempi ryhmä tai kun matkataan kaukokohteeseen, jonne ei ole valmiita pakettimatkoja.

EFHK_pax_2Suomalaisille tärkeimmät tekijät hyvässä henkilökohtaisessa palvelussa ovat ystävällisyys (47 %), kokemus saatujen tietojen luotettavuudesta (46 %) ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen (38 %).

Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Matkamessujen toimeksiannosta. Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 1050 henkilöä 4.-10.12.2014 välisenä aikana. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on +-3 prosenttiyksikköä.

Lue myös:

Matkamessujen bloggaajaohjelma tavoittaa lähes kolme miljoonaa lukijaa