USA:n puolustushallinto: Riski Covid-19 altistumiselle lentokoneen matkustamossa on erittäin alhainen

Mannekiini_3_DOD_TranscomYhdysvaltain puolustushallinto on julkistanut aerosolien leviämistä selvittäneen tutkimuksen tulokset, joiden mukaan altistumisvaara koronaviruksella lentokoneen matkustamossa on erittäin alhainen. Aiemmin lokakuussa kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA ja lentokonevalmistajat Airbus, Boeing ja Embraer esittelivät kolmea erillistä tutkimusta, jotka samaten osoittivat koronavirukselle altistumisen lentokoneessa olevan riskiltään erittäin vähäinen.

Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen sotilaallisen- sekä kaupallisen ilmakuljetuksen resursseista tehtävillä ympäri maailman vastaava USTRANSCOM (U.S. Transportation Command) julkisti 15. lokakuuta oman tutkimuksensa tulokset koronavirusaltistumisille lentokoneissa.

Mannekiini_2_DOD_TranscomUSTRANSCOMin julkaisemat tulokset aerosolien leviämisestä matkustajakoneessa osoittavat vastaavia tuloksia, kuin siviili-ilmailutoimijat ovat jo aiemmin raportoineet. Myös tämä tutkimus osoitti, että altistumisvaara koronavirukselle on erittäin alhainen puolustushallinnon kuljetuskumppanin käyttämissä lentokonetyypeissä.

Kyseinen tutkimus toteutettiin elokuun 2020 lopulla yhteistyössä Zeteo Techin, S3i:n, Nebraskan yliopiston (National Strategic Research Institute), Boeingin, United Airlinesin sekä DARPA:n (Defense Advanced Research Projects Agency) kanssa.

Mannekiini_DOD_TranscomTutkimuksessa olivat mukana USTRANSCOMin lennoillaan käyttämät konetyypit eli Boeing 767-300 ja 777-200 -koneet. Tutkimus selvitti reaaliajassa partikkelien leviämistä eri puolilla matkustamoa.

"Tehtävämme U.S. Transportation Commandissa on toteuttaa maailmanlaajuisesti logistisia operaatioita puolustusministeriön tarpeisiin. Osa tehtäväämme on kuljettaa sotilashenkilöitä ja siviilejä sekä heidän perheitään ympäri maailmaa. Investoimme tutkimukseen selvittääksemme tarjoavatko nykyiset toimemme parasta mahdollista turvallisuutta kuljetuksissa", sanoi USTRANSCOMin apulaiskomentaja vara-amiraali Dee Mewbourne.

USTRANSCOMin kaupalliset lennot toteuttaa Patriot Express, jonka lentoja operoi useampi kaupallinen lentoyhtiö.

Suoritetuissa tutkimuksissa vapautettiin aerosoleja lentokoneiden matkustamoissa yli 300 kertaa kaikkiaan kahdeksan päivän aikana. Kokeita suoritettiin lennoilla, simuloiduilla lennoilla sekä maakokeissa.

"Kokeemme osoittavat, että altistuminen aerosolimaisille patogeeneille kuten koronavirukselle on lentokoneissa kokonaisuudessaan alhainen", sanoi apulaiskomentaja Mewborne.

Mannekiini_777layoyt_DOD_TranscomLentokoneiden matkustamoon oli tutkimuksessa asetettu mallinukkeja, joista osalla oli kasvomaski ja osalla ei. Käytetyt kasvomaskit olivat tavallisia laskostettuja kolmikerroksisia kirugisia suojia.

Hengitystä simuloitiin vapauttamalla matkustamoon kahden sekunnin välein fluoresoivia merkkiainehiukkasia. Niiden määrää mitattiin eri puolilla matkustamoa 40 IBAC-sensorilla (Instantaneous Biological Analyzer and Collector), jotka havaitsivat aerosolipitoisuudet matkustajien hengitysvyöhykkeellä. Samalla viruspatogeeneja mitattiin myös paljon kosketeltavilta pinnoilta, kuten istuimien käsi-ja selkänojista.

Mannekiini_4_DOD_Transcom Mittaukset osoittivat, että aerosolit poistuvat nopeasti matkustamosta ilmastointijärjestelmän vaihtaessa ilmaa tehokkaasti. Viimeisiä aerosolihiukkasia havaittiin matkustamoilmasta alle kuusi minuuttia niiden vapauttamisesta.

Nopea ilmanvaihtuvuus yhdistettynä kaiken kierrätetyn ilman kulkemisesta HEPA-hiukkasilmasuodatuksen läpi tarkoittaa käytännössä, että kaupallisen lentokoneen matkustamoilma tarjoaa sairaalan eristyshuonetta ja leikkaussalistandardeja paremman suojan. Yhdysvalloissa tyypillisen asuintalon ilma vaihtuu noin 90 minuutissa.

USTRANSCOMin tutkimus ei ollut niin laaja, kuin Airbusin, Boeingin ja Embraerin aiemmin julkistamat tutkimukset olivat. Tämän testisarjan rajoitteena oli vain yhden infektiota kantavan matkustajan simulointi koneessa ja se ettei matkustajien liikkumista simuloida.

Tuloksen osoittivat kuitenkin, että Boeing 777 ja 767 -koneissa tulisi olla yhtämittää noin 54-tuntisen lennon ajan, jotta matkustamoilmasta voisi mahdollisesti saada infektoivan määrän viruspatogeeneja. Kyseinen tuntimäärä perustuu laskelmaan, jossa kyseisen konetyypin kaikilla matkustajapaikoilla istuu matkustaja eli kone olisi täysi.

Lue myös aiempi artikkelimme sekä uutisemme matkustamoilman turvallisuudesta:

Artikkeli: Lentokoneen matkustamo on turvallinen ympäristö – Covid-19 tartuntariski on erittäin pieni