Volotea, Air Nostrum ja Dante Aeronautical esittelivät suunnitelmansa sähkölentokoneen kehittämisestä

Dante_1Lentoyhtiöt Volotea ja Air Nostrum sekä Dante Aeronautical julkistivat 22. syyskuuta suunnitelmansa sähkölentokoneen kehittämishankkeesta. Kyseessä on jälleen yksi osoitus ilmailualan toimista päästöjen vähentämiseksi. Toimijat arvioivat ensimmäisen sähkölentokoneen saavan tyyppihyväksynnän jo vuonna 2024.

Volotean, Air Nostrumin ja Dante Aeronauticalin kehittämä sähkölentokonehanke on merkittävässä roolissa kohti alueellisten lentojen päästöttömyyttä. Sähkölentokoneen on määrä yhdistää pieniä aluekeskuksia merkittävästi suuria lentokoneita pienemmällä operointikustannuksella.

Dante Aeronautical vastaa konseptista ja teknologian kehittämisestä, kun Volotea ja Air Nostrum tuovat hankkeeseen tietotaitoa ilmailun parista. Tekoäly- ja teknologiaosaamista hankkeeseen tuovat myös DataBeacon ja CT Ingenieros.

Dante on jo aiemmin julkistanut 19-paikkaisen DAX-19 sähkölentokonehankkeen. Konetyyppi on suunniteltu lentämään jopa 400 merimailin eli noin 750 kilometrin mittaisia reittejä. Dantella on lisäksi yhteistyösopimus MagniX:n kanssa sähkömoottoreiden kehittämisestä mm. Cessna Caravan-koneille. Alkuvuodesta 2021 Dante Aeronautica ja Baleaareilla operoiva La Isla Express solmivat sopimuksen hankkeesta, jossa yhtiö DHC-6-300 Twin Otter -vesilentokoneet saisivat sähkömoottorit.

Volotean, Air Nostrumin ja Dante Aeronauticalin muodostama yhteenliittymä arvioi ensimmäisen sähkölentokoneen suunnitelmien ja haivainnekuvien osoittavan vastuullisen ilmailun olevan lähellä toteutumistaan.

Ensimmäisen prototyypin arvioidaan olevan tyyppihyväksytty lentojen käynnistämiseen jo kolmessa vuodessa. Se olisi merkittävä askel ilmailualalle. Ensimmäiset sähkölentokoneet olisivat operatiivisessa käytössä jo vuonna 2026. Kehitystyöhön on haettu keväällä 2021 EU:n elvytysrahastolta 42 miljoonan euron rahoitusta.

Dante_2Ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ja kehittää sähkömoottori, jonka energianlähteinä ovat akut sekä vetypolttokennot, joita ohjaa tekoäly.

Muita tavoitteita on perinteisen lentokoneen moottoreiden vaihtaminen sähkömoottoreiksi. Näistä jälkimmäinen on merkittävä teknologinen haaste, sillä perinteisen suihkumoottorin korvaaminen sähkömoottorilla tulee olla teknisen puolen lisäksi toteutettavissa myös taloudellisesti.

Kehityshankkeen ensimmäinen askel on modifioida 9-paikkaisesta yksimoottorikoneesta sähkölentokone vuoden 2024 loppuun mennessä. Sitä seuraisi perinteisen kaksimoottorisen ja 19-paikkaisen lentokoneen modifiointi ja tyyppihyväksyntä sähkölentokoneeksi vuonna 2025.

Lopullinen tavoite on toteuttaa 19-paikkainen DAX-19 -konseptikone, jonka kehitystyö alkoi vuonna 2018.  Sen osalta tyyppihyväksyntään tähdätään vuosien 2028-2030 aikana. MH