AVI:lla ja STM:llä epäselvyyksiä syyskuun kokoontumisrajoissa - ei uhkaa elokuista Kauhavan lentonäytöstä

Kauhava_kiitotie17_35(päivittynyt 14.55) Aluehallintavirasto ilmoitti 24. elokuuta kiristävänsä yleisötilaisuuksien rajoituksia kiristyvät syyskuussa tartuntatautitilanteen vuoksi. Nyt julkistettu muutos ei uhkaa elokuun viimeisen viikonlopun Kauhanvan lentonäytöstä. Päivän mittaan selvisi kuitenkin, että AVIn ja STM:n välisessä kommunikaatiossa on ollut virhe nollien määrässä.

 

AVI tiedotti alunperin, että syyskuussa voi järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaisesti. Rajoitusten kiristäminen on välttämätöntä, koska Suomen epidemiologinen tilanne on muuttunut epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ovat lisääntyneet elokuun aikana.

STM tiedotti iltapäivästä kuitenkin, että osapuolet ovat tehneet virheen nollien määrässä ja rajoitusmäärä on edelleen 500 henkeä. AVI:lle kerrotaan lähteneen väärä tieto.

AVI täsmensi vielä iltapäivällä tarkemmin, että: "Maanantain tiedotteemme on tehty viestinnässämme ja se perustui päätöksiimme, joiden teossa taas huomioitiin STM:n ohjauskirjeen tiedot. Ministeriön ohjauskirjeessä oli tuo harmillinen virhe (500 > 50), ja luku oli mainittu siellä vain kerran".

Alunperin maanantaina 24.8. tiedotettiin, että aluehallintovirastot ovat tehneet 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.–30.9.2020 välisenä aikana.

Kauhavalla 29.-30. elokuuta järjestettävä lentonäytös ei siten ole uhattuna. Lentonäytösjärjestäjä on tehnyt laajasti yhteistyötä myös terveysviranomaisten kanssa. Tapahtumaan saapuvien ulkomaalaisten näytteilleasettajien karanteeneista on huolehdittu. Myös laaja lentonäytösalue takaa yleisölle riittävien välimatkojen pitämisen toisiinsa.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antaman koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen mukaisesti. Ohjeessa kehotetaan mm. huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla.

Aluehallintovirastojen 24.8.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.9.2020–30.9.2020 ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Epidemiologinen arvio ja ennuste antoivat aiemmin mahdollisuuden lieventää yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia.

Elokuun loppuun asti voimassa oleva rajoitus edellyttää koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen noudattamista silloin, kun tapahtuman yleisömäärä on yli 500 henkilöä. Sama sääntö on siis STM:n mukaan edelleen voimassa.

Suomen epidemiologinen tilanne on kuitenkin muuttunut epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ovat lisääntyneet elokuun aikana.

 Osa AVI:n virheelliseksi ilmoitettua tiedotetta:

Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille turvallisuuden varmistamiseksi

Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa. Yli 50 henkilön yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla.

Jotta edellytyksenä oleva THL:n ja OKM:n ohjeen noudattaminen olisi tosiasiassa mahdollista, tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä esimerkiksi tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.

Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä altistuneiden määrää voidaan vähentää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat joutua muuttamaan syyskuuta koskevia rajoituspäätöksiään. Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Päivitys kello 14.55: Lisätty tieto AVIn ja STMn välisistä epäselvyyksistä ja vaihdettu otsikkoa.