EU parlamentti asettui tukemaan komission ehdotusta työ- ja lepoaikasäännöissä

eu_logo(Päivittynyt) EU-komissio toivottaa parlamentin äänestystuloksen tervetulleeksi tueksi uusille tiukemmille työ- ja lepoaikasäännöille. EU:n parlamentti äänesti asiasta täysistunnossaan Strasbourgissa. Osa suomalaismepeistä jätti äänestämättä. Lentäjäjärjestöt ovat tyrmistyneitä äänestyksen lopputuloksesta.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Brian Simpson (S&D, UK) muistutti ennen äänestystä käydyssä keskustelussa, että kansalliset viranomaiset tukivat näitä komission ehdottamia toimia. Hän viittasi tällä joidenkin parlamentin jäsenten esille nostamaan huoleen toimia kohtaan.

Parlamentti osoitti äänestyksessään, ettei se vastusta komission ehdotusta uusista säännöistä enimmäislentoajoille. Uusien sääntöjen on tarkoitus lisätä lentoturvallisuutta varmistamalla lentäjien ja lentohenkilökunnan riittävä vireystila lennon aikana.

"Olen iloinen äänestystuloksesta, joka avaa tien uusille ja tiukemmille EU-säännöille lentäjien väsymystä vastaan. Ne tuovat suojaa matkustajille ja lentävälle henkilökunnalle. Tämä on järkivoitto", sanoi EU:n liikennekomissaari Siim Kallas.

Seuraavaksi komissio säätää asetuksen ja sen voidaan odottaa tulevan voimaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Uutta FTL-säännöstöä (Flight Time Limitations) on alettava soveltaa täysimääräisesti kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Komissio ehdottaa enimmäislentoaikoja koskevien sääntöjen muuttamista mm. lyhentämällä yölentoaikaa 11 tuntiin, rajoittamalla sallittujen lentotuntien määrää 12 peräkkäisen kalenterikuukauden aikana ja lisäämällä lepojaksoja erityisen pitkien lentojen ja raskaiden lentoaikataulujen jälkeen.

Komission ehdotuksen mukaan yhteenlaskettu kenttäpäivystys- ja lentoaika ei saisi ylittää 16 tuntia.

Enemmistön tuki uusille säännöille

EU Parlamentin enemmistö asettui tukemaan komission ehdotusta uusiksi työ- ja lepoaikasäännöiksi. Kaikista 766 eurokansanedustajaa olivat paikalla FTL-äänestyksessä ja äänensä antoi 671 edustajaa. Äänestyksen väliin jättäneitä euroedustajia oli 97. Poliittisten ryhmien mukaisesti äänesti 75 prosenttia edustajista.

For 218 (32%)
Against 387 (58%)
Abstentions 66 (10%)

- See more at: http://www.votewatch.eu/en/technical-requirements-and-administrative-procedures-related-to-air-operations-motion-for-resolution.html#/##vote-tabs-list-4

  Esityksen puolesta äänesti 218, vastaan 387 ja tyhjää 66 edustajaa. Äänten enemmistö tuki niukasti EU komission FLT-ehdotusta. Raja enemmistön äänimäärälle oli 384 ääntä. Päätöslauselman hyväksyminen olisi edellyttänyt ehdotonta enemmistöä.

Suomalaisista eurokansanedustajista EU komission ehdotusta tukivat Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Petri Sarvamaa ja Nils Torvalds. Edustaja Repo äänesti oman ryhmänsä linjan vastaisesti.

Komission FTL-ehdotusta vastustivat Sari Essayah, Satu Hassi, Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen ja Sampo Terho. Edustajat Essayah ja Pietikäinen äänestivät oman ryhmänsä linjan vastaisesti.

Äänestyksen jättivät väliin Tarja Cronberg, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula ja Riikka Pakarinen.

ECA pitää tulosta vaarallisena

"EU parlamentti äänesti asetuksen puolesta, joka ei ole hyväksi Euroopan lentävälle kansalle", kommentoi Euroopan lentäjäyhdistyksen ECA:n puheenjohtaja Nico Voorbach.

"Hyväksynnällään EU parlamentti otti askeleen kauemmas ennalta ehkäisevästä lähestymisestä jättäen tieteelliset tutkimukset huomiotta ja asettaen matkustajat vaaraan".

 "Työ- ja lepoaikasäännöt vietiin parlamentin äänestykseen suurella kiireellä vain noin viikko sen jälkeen, kun liikennevaliokunta oli sen äänestyksessään hylännyt. Äänestystulos ei ollut järkivoitto kuten Kallas totesi vaan lyhytnäköinen ratkaisu ja kaupallinen voitto", harmitteli ECA:n pääsihteeri Philip von Schöppenthau.

"Eurooppa on menettänyt ainutlaatuisen mahdollisuutensa olla edelläkävijä lentoturvallisuudessa, joka perustuu tieteellisiin faktoihin ja parhaisiin käytöntöihin", päättää Schöppenthau.


Suomen lentäjäliitto pettyi tulokseen

Parlamentin hyväksymissä säännöissä suuri osa tärkeistä rajoituksista on siirretty pakottavasta täytäntöönpanosäännöstä sertifiointimääritelmiksi, joiden muuttaminen tulevaisuudessa on yksinomaan Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn vastuulla - ja  pois parlamentin valvonnan ulottuvilta.

”Suomen osalta suoranaisia heikennyksiä ei uudessa säännössä juurikaan ole. Tulos on silti pettymys, koska uusi sääntö ei useassa kohdassa noudata  EASAn itselleen palkkaamien, riippumattomien tutkijoiden suosituksia”, kommentoi Hannu Korhonen, Suomen Lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtaja.

”Parlamentin komissiolle antama mandaatti oli rakentaa uusi säännöstö nimenomaan uusimman tieteellisen näytön pohjalle. Miksi kaupallisten vaatimusten annettiin painaa liikaa vaakakupissa?”

”Asiaa täytyy kuitenkin katsoa koko Euroopan kannalta. Miksei uuden säännöstön lähtötasoksi otettu rajoittavinta olemassa olevaa säännöstöä?”, ihmettelee Korhonen.

”Esimerkiksi Englannissa heikennystä tulee klo 22 lähtevälle kahden sektorin yötyöjaksolle, jonka pituus kasvaa 10:15 tunnista 11 tuntiin. Tutkijoiden mielestä turvallinen maksimiaika olisi ollut kymmenen tuntia. Suomessa (EU OPS) nykyinen säännöstö sallii 11:45 pituisen työjakson tuohon aikaan.”

Tarja CRONBERGGreens/EFAFinland Didn't vote - See more at: http://www.votewatch.eu/en/technical-requirements-and-administrative-procedures-related-to-air-operations-motion-for-resolution.html#/##vote-tabs-list-1