EU:n liikennevaliokunta tukee päätöstä melurajoituksista Euroopan lentokentillä

 eu_logoLentokenttien meluun liittyvät toimintarajoitukset säädetään jatkossakin kansallisten ja alueellisten viranomaisten kautta. Jatkossa lähialueiden asukkaita on kuitenkin informoitava paremmin ja melun terveysvaikutuksien huomioimista on lisättävä. 

Liikennevaliokunta äänesti torstaina jäsenmaiden kanssa aikaansaadusta epävirallisesta sopimuksesta, jolla pyritään varmistamaan, että kansallisten ja alueellisten viranomaisten mielipide otetaan huomioon, kun EU-alueen lentokenttien liikennettä rajoitetaan melun perusteella.

"Euroopan komissiolla ei ole oikeutta estää tai muuttaa mitään. Se on ratkaisu, jonka halusimme", kertoi asian esittelijä Jörg Leichtfried.

Uusien sääntöjen mukaan lentoliikenteen meluntorjunta  toisi EU: n lainsäädännön kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n periaatteiden mukaiseksi. Kansallisilla ja alueellisten viranomaisilla olisi edelleen viimeinen sana meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamissa Euroopan lentoasemilla.

Keskusteluissaan neuvoston ja parlamentin jäsenet painottivat, että rajoituksista päätettäessä on entistä paremmin huomioitava lentoasemien läheisyydessä asuvien ihmisten tiedonsaanti ja lentomelun terveysvaikutuksia on arvioitava entistä paremmin.

Nyt sovitut asiat viedään seuraavaksi parlamentin täysistuntoon, jossa niistä äänestetään huhtikuun aikana.