FinnHEMS: sote-uudistus uhkaa lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuutta

Finnhemms_FH30_lennollaFinnHEMSin taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen mukaan kansalaiset pelkäävät sote-uudistuksen heikentävän ensihoitoa ja uhkaavan myös lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuutta. Lähes kaikki vastaajat näkivät lääkärihelikopteritoiminnan tarpeellisena ja selvä enemmistö vastaajista piti valtiorahoitteista toimintatapaa oikeana.

Tutkimukseen vastanneista 72 prosenttia oli sitä mieltä, että lääkärihelikopteritoiminnan pitäisi olla pysyvästi valtion rahoittamaa. FinnHEMS on Suomen viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Lentotoiminnan, tukikohtien ja hallinnoinnin kulut katetaan valtion rahoituksella. Osana sote- ja maakuntauudistusta on esitetty, että toiminta siirtyisi perustettavien maakuntien rahoitettavaksi.

 

FinnHEMSin toimitusjohtajan Jyri Örrin mukaan rahoituksen muuttuminen uhkaisi vakavasti nykymuotoista lääkärihelikopteritoimintaa.

 

"Läpinäkyvän, luotettavan, yhdenvertaisen ja vakaan lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuus on uhattuna, jos yksikanavarahoitus lakkaa ja toiminnan rahoitus jyvitetään maakunnille yleiskatteellisena. Tällöin jatko olisi maakuntien harkinnan varassa",  arvioi Örri.

 

Hän painottaa, että kansalaisten oikeus tasalaatuiseen ja yhdenvertaiseen ensihoitoon on turvattava myös tulevaisuudessa, asuinpaikasta riippumatta.

 

"Yksikanavarahoitus on valtakunnallisen järjestelmän edellytystekijä", sanoo Örri.

FinnHEMSin mukaan jopa 64 prosenttia suomalaisista pelkää sote-uudistuksen heikentävän ensihoitoa. Taloustutkimuksen mukaan ensihoidon suurimpina uhkina pidetään avun saamisen hidastumista, välimatkojen pitenemistä hoitoon pääsyssä ja kansalaisten eriarvoistumista.

 

Kolme neljästä suomalaisesta (73 %) pitää suomalaisen ensihoidon suurimpana uhkana sitä, että välimatka hoitoon pitenee ja avun saaminen hidastuu. 67 prosenttia suomalaisista pelkää, että sairaankuljetusmatkat pitenevät ja että ensihoito eriarvoistuu, jolloin kansalaiset jatkossa saavat eritasoista hoitoa eri puolilla maata.

 

Tutkimustulokset heijastelevat sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyyttä ja siihen liittyvää epävarmuutta kansalaisten keskuudessa.

 

Tutkimuksessa kysyttiin kansalaisten näkemyksiä myös julkisten terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Lähes puolet suomalaisista (48 %) uskoo, että ihmisten eriarvoisuus julkisten terveyspalvelujen suhteen kasvaa. Vastaava kysymys esitettiin myös vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa, jolloin osuus oli 38 prosenttia.

 

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 26.–30.1.2018 välisenä aikana, ja siihen vastasi 1 108 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmä on 16–79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi.

 

 

99 % suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan lääkärihelikoptereita.

 

89 % kokee, että lääkärihelikopterit lisäävät heidän turvallisuuden tunnettaan.

 

65 % uskoo julkisten terveyspalvelujen laadun heikkenevän lähivuosina. Eniten epäilijöitä löytyy 35–49-vuotiaista, 65–79-vuotiaat ovat luottavaisimpia.

 

85 % on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi säätää laki, joka turvaisi lääkärihelikopteritoiminnan jatkuuvuden osana kiireellistä ensihoitoa koko maassa.

 

36 % suomalaisista tuntee tai tietää jonkun, joka on saanut lääkärihelikopterilta apua.