Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastuslaajennus käynnistyy – Rajavartiolaitos saa lisätiloja

Raja_jono_2017Kovaa vauhtia kasvavan Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennushankkeet etenevät. Tuoreimpana on käynnistynyt terminaali T2:n rajatarkastustilojen laajennushanke. Lentoaseman ulkorajaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet merkittävästi ja prosentuaalisesti jopa kokonaismatkustajamäärää enemmän. Kasvu on tuonut haasteita myös Rajavartiolaitokselle.

”Rajat ylittävän matkustajaliikenteen kasvu on ollut hurjaa. Prosentuaalinen kasvu on ollut suurempaa kuin koskaan aiemmin”, kommentoi Helsingin rajatarkastusosaston päällikkö Jussi-Pekka Tanninen.

Raja_JPTanninen_tilastotHelsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman valmistuessa kokonaisuudessaan, ulkorajaliikenteessä on käytössä 16 matkustajasiltaa entisen kahdeksan sijaan.

Lentoasemalta on tarjolla lentoja Aasiaan jo lähes 20 kohteeseen, joka tarkoittaa aikataulukaudesta riippuen 90-100 viikkovuoroa. Lännen suuntaan Atlantin taa kohteita on kolmesta seitsemään ja viikkovuoroja 10-15. Sen lisäksi Lähi-Idässä lennetään 2-3 kohteeseen. Euroopassa on lukuisia non-schengen-kohteita ja yhden vuorokauden aikana Helsinki-Vantaalla on noin 50 non-schengen-alueelle lähtevää lentoa.

”Ulkorajaliikenne kasvaa kovempaa vauhtia kuin kokonaismatkustajamäärä”, jatkaa Tanninen.

Raja_nose_ARR_alueMatkustajamäärien odotetaan kasvavan edelleen myös tulevien vuosien aikana. Helsinki-Vantaalla rikottiin vuonna 2017 jo 18 miljoonan vuosittaisen matkustajan raja.

Kasvuennusteita on jouduttu rukkaamaan ylöspäin ja 20 miljoonan vuosittaisen matkustajan raja ylitetään mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana mutta viimeistään 2019.

Pidemmän vuoteen 2035 saakka menevän ennusteen mukaan Helsinki-Vantaalla olisi jo huimat 35 miljoonaa vuosittaista matkustajaa.

Finavia_rajatarkastusalue_3Vuoden 2016 aikana Helsinki-Vantaalla oli 17,2 miljoonaa matkustajaa ja rajatarkastuksia tehtiin 4,56 miljoonaa. Vuoden 2017 aikana ulkorajaliikenteen odotettiin kasvavan noin viidellä prosentilla. Syksyllä kasvu oli kuitenkin jo 12 prosentin luokkaa ja koko vuoden kasvun odotettiin olevan 11,8 prosenttia.

Vahvistamattoman tilaston mukaan ulkorajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaalla jo yli 5,2 miljoonaa kertaa. Vuoden 2018 osalta kasvuluvut ovat ennusteiden mukaan vähintäänkin vastaavat, sillä puhutaan jopa 15 prosentin kasvusta.

Rajan_laajennusTerminaalin T2 rajatarkastustiloja laajennetaan vuosien 2018-2019 aikana noin 2400 neliömetrillä. Kokonaan uutta kerrosalaa rakennetaan hankkeen yhteydessä noin 2100 neliömetrin verran. Nykyisissä tiloissa tehdään myös merkittäviä muutoksia terminaalirakenteisiin.

Rakennustyöt tehdään suojaseinien takana, joten ne eivät vaikuta oleellisesti rajatarkastuksen toimintaan tai matkustajien kulkuun. Muutoksia tehdään passintarkastus- ja automaattilinjojen sijainteihin ja toimitiloissa tehdään pääosin normaaleja huonetilajärjestelyitä.

HEL_Helsinki_Airport_Aerial_2020_modified_1Laajennus nousee lentoasemalla ns. landside -puolelle terminaali T2:n kylkeen toimistorakennus TOKE:n vierelle. Rakennusvaiheen jälkeen tilat ovat airsiden puolella. Rajatarkastuslueen laajennuksen odotetaan valmistuvan kesäliikenteen 2019 tarpeisiin ja käyttöönottoa on suunniteltu keväälle 2019.

Kyseessä on viimeisin hanke Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman yli 900 miljoonan euron kehityshankkeessa. Kokonaiskustannusarvio on yli 15 miljoonaa euroa. Alustavat työt ovat jo käynnistyneet.

Finavia_rajatarkastusalue_2Finavia sai rajatarkastustilojen laajennushankkeelle rakennusluvan joulukuussa 2017. Laajennus toteutetaan jakamalla hanke osaurakoiksi, joiden sopimukset laaditaan kunkin osaurakoitsijan ja Finavian välille. Projektinjohtoisen palvelutoteutuksen (PJP) tuottaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.


Lisäresursseja ja innovaatioita vastaamaan kasvun tuomiin haasteisiin

Rajavartiolaitos uskoo vuoden 2018 kasvusta selvittävän nykyresursseilla ja uusi laajennus on tulossa käyttöön vuoden 2019 aikana.

”Selviämme vuoden 2018 kesän paineesta nykyisillä ja suunnitelluilla lisäresursseilta. Tulevana kesänä Helsinki-Vantaalla nähdään jälleen tilapäisesti paikalle komennettuja vahvistuksia”, sanoo Tanninen.

Raja_ulkoraja_tunneittainYhden päivän aikana Helsinki-Vantaalla tehdään noin 15 000 ulkorajatarkastusta, joista yli 70 prosenttia tehdään iltapäivän ruuhkatuntien aikana. Viikolla päivittäiset iltapäivän ruuhkatuntien matkustajamäärät Helsinki-Vantaan lentoasemalla vaihtelevat 2600 ja 3600 matkustajan välillä tunnissa. Ruuhkatuntien aikana tarkastetaan normaalina päivänä yli 10 000 matkustajan matkustusasiakirjat.

Ruuhkahuiput kulkevat selkeästi Finnairin lentojen aaltorakenteen mukaisesti ja saapuvien sekä lähtevien lentojen vaikutus rajan ruuhkautumisesssa näkyy selkeästi iltapäivän Aasian aallon osalta.

Raja_asiakirjatarkastusViikoittain EU:n ulkorajalla tavataan noin 140 eri kansallisuutta ja 210 erilaista matkustusasiakirjaa. Rajatarkastajille on sen myötä kertynyt laaja kokemus eri kansallisuuksiin sekä eri valtioiden matkustusasiakirjoihin.

Nykyisin ulkorajatarkastuksiin on käytettävissä lähtevien lentojen osalta 16 manuaalista passintarkastuslinjaa ja 15 automaattilinjaa. Saapuville lennoille tarjolla on kahdessa kerroksessa yhteensä 22 manuaalista passintarkastuslinjaa ja 20 automaattilinjaa.

Raja_nose_dep_automaatit”Laajennuksen myötä ulkorajatarkastusten kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu. Tarkkoja linjastomääriä ei ole vielä tässä vaiheessa lyöty lukkoon. Käyttöön tulee suurin piirtein samassa suhteessa manuaali- että automaattilinjastoja. Molempia tarvitaan”, kertoo Tanninen.

”Tällä hetkellä suunnittelupöydällä on piirroksia, joissa lähtevällä puolella on 24-26 manuaalilinjaa ja 20-24 automaattista linjastoa. Saapuvien puolella yläkertaan on piirretty 25-26 manuaalista linjaa ja 20 automaattista linjaa. Eniten työtä on edessä vielä alemman kerroksen suunnitelmien kanssa, jossa yksityiskohtia vielä viimeistellään. Suunnittelu on siis jo varsin pitkällä”, jatkaa Tanninen.

Myös automaattisten rajatarkastuslinjastojen käyttömäärät ovat kasvaneet viime vuosina 50 prosentilla. Ne tukevat osaltaan matkustajaliikenteen kasvun kehitystä ja niiden avulla voidaan hallita jonoutumista ulkorajalla. Helsinki-Vantaalle on vielä nykyisinkin käytössä Euroopan suurin määrä rajatarkastuslaitteita.

Rajatarkastusautomaatit_liputHelsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen rajatarkastusten määrä kasvoi tammi-lokakuun 2017 aikana 13 prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Tarkastuksia oli siis kymmenen kuukauden aikana jo 4 385 000. Koko vuoden 2017 osalta ylitettiin ensimmäisen kerran viiden miljoonan ulkorajatarkastuksen määrä ja kaikkiaan niitä tehtiin vielä vahvistamattoman tilaston mukaan yli 5,2 miljoonaa.

Rajatarkastusautomaattien osuus ulkorajatarkastuksista oli lähes kaksi miljoonaa. Yhden miljoonan automaattitarkastuksen raja ylitettiin vuonna 2016.

Kasvuennusteissa puhutaan jopa 15 prosentin kasvusta joten kuuden miljoonan raja voidaan ylittään jo vuonna 2018. Vuoden 2019 aikana ennustetaan ylitettävän jo 6,5 miljoonan vuosittaisen ulkorajatarkastuksen määrä.

 ”Olemme tehneet oikeita ratkaisuja automatisoinnilla. Uusi laitesukupolvi on tulossa käyttöön ja jatkossa entistä useampi suomalainenkin halutaan automaattilinjastojen käyttäjiksi. Rajatarkastus kestää automaattilinjalla keskimäärin 23,7 sekuntia, kun manuaalitarkastus kestää EU-passilla noin puoli minuuttia ja viisumipassilla noin minuutin”, avaa Tanninen.

Raja_JPTanninenUudet rajatarkastusautomaatit tulevat käyttöön kevään 2019 aikana ja ne ovat käytössä uusissa tiloissa.

”Asennamme uusiin tiloihin suoraan uutta tekniikkaa ja alkuvaiheessa käytössä on vähintään tarvittava minimimäärä laitteita. Käynnissä on myös EU-tasoinen ns. Smart Borders -hanke, jonka myötä jokainen matkustaja olisi samassa järjestelmässä. Se voisi olla käytössä mahdollisesti jo vuonna 2020. Se voi mahdollisesti tuoda mukanaan jo kolmannen sukupolven rajatarkastusautomaatit”, kertoo Tanninen.

Rajavartiolaitoksella on jo nykyisin käytössä yhteiseurooppalaisia tietojärjestelmiä ja rekistereitä. Tulevan Smart Borders -hankkeen keskeisin muutos on se, että jokainen matkustaja on reaaliaikaisesti yhteiseurooppalaisessa järjestelmässä rajanylitystietoineen ulkorajatarkastuspaikasta riippumatta.

”Muutos näkyy matkustajalla mm. siten, että passien leimaamisesta voidaan luopua ja järjestelmä alskee automaattisesti oleskeluajan Schengen-alueella. Ratkaisu saattaa tuoda mukanaan vielä joitain lisävaatimuksia rajatarkastusautomaateille”, avaa Tanninen.

Raja_vaarat_asiakirjatJo 20 vuotta Helsinki-Vantaalla toimineelle Rajavartiolaitoksen rajatarkastusosastolle kasvu asettaa haasteita, sillä resursseille ja määrärahoille on kasvava tarve. Suunnitelmia kasvulle onkin tehty jo etupainotteisesti ja organisoidusti. Lisäksi apua mahdollisiin kasvukipuihin pyritään hakemaan uusista innovaatioista.

Helsinki-Vantaalla toimivat Helsingin rajatarkastusosaston lisäksi myös rikostorjuntayksikkö sekä vartiolentolaivue. Rajavartiolaitoksen kokonaisvahvuudesta toimii Helsinki-Vantaalla nykyisin jo reilusti yli 10 prosenttia henkilöstöstä.

Finavia_rajatarkastusalue_1Rajavartiolaitos on jo saanut lisärahoitusta ja sitä on kohdennettu mm. henkilöstömäärien lisäämiseen. Helsinki-Vantaan osalta se tarkoittaa yksikön vahvuuden kasvattamista useilla kymmenillä henkilötyövuosilla seuraavan puolentoista vuoden aikana”, kertoo Tanninen.

”Valtaosa kasvusta toteutetaan rekrytoimalla ja kouluttamalla uutta henkilöstöä. Rekrytointi on jatkuvaa ja rajavartijan peruskursseja on käynnissä koko ajan”.

Matkustajamäärien lisäksi Rajavartiolaitoksen työvoimatarvetta on kasvattanut myös muuttunut turvallisuustilanne.

Rajavartiolaitoksen tehtävänä Helsinki-Vantaalla on rajaturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi myös muut turvallisuuteen liittyvät asiat PTR-yhteistyössä eli Poliisin ja Tullin kanssa. Muuttunut turvallisuustilanne on vaikuttanut suoraan myös rajatarkastuksiin, joita tiukennettiin merkittävästi keväällä 2017 myös EU-kansalaisten osalta. MH

Päivitys 3.1 klo 19.30: Tarkennettu Helsinki-Vantaalta lähtevien non-schengen lentojen määrää.

Lue myös: