Italia ja Kanada tarkastavat Satakunnan lennoston ja muita sotilaskohteita Suomessa

Italia johtaa Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) tarkastuksen Suomeen 7.-10. toukokuuta 2019. Tarkastusryhmään kuuluu kolme italialaista ja yksi kanadalainen. Tarkastusryhmän jäsenillä on diplomaattistatus.

Tarkastettavaksi määritetyllä alueella sijaitsevat seuraavat esikunnat ja joukko-osastot: Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Panssariprikaati, Porin prikaati ja Satakunnan lennosto. Lisäksi tarkastuksen aikaan on Niinisalon harjoitusalueella käynnissä ARROW19 -harjoitus.

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että tarkastettavaksi määritellyllä alueella ei ole meneillään sellaisia sotilaallisia toimintoja, joista olisi pitänyt Wienin asiakirjan mukaisesti ennalta ilmoittaa.

Tarkastustoiminta on osa normaalia asevalvontatoimintaa. Vastaavia tarkastuksia toteutetaan Suomeen muutaman kerran vuodessa, ja Suomi toteuttaa vastaavia tarkastuksia muihin osanottajavaltioihin.