Kohti kustannustehokasta lennonjohtopalvelua – aluelennonjohto aloittaa Vantaalla 2015

ATC_estripFinavia on Euroopan tehokkaimpia lennonvarmistuspalvelujen tuottajia viiveettömyydellä ja sujuvuudella mitattuna. Palvelujen tuottaminen on Suomen vähäisten liikennemäärien vuoksi kuitenkin tappiollista. Yhtenä kustannuksia laskevana toimenpiteenä toteutetaan aluelennonjohdon siirto Helsinki-Vantaalle.

Finavian harjoittama lennonvarmistusliiketoiminta on tappiollista ja liikennemäärät ovat olleet laskusuunnassa. Yksin Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli muutama vuosi sitten 700-720 päivittäistä operaatiota. Vuoden 2013 aikana päivittäiset operaatiomäärät olivat pudonneet 550-600 operaatioon. Kaikkiaan kaupallisen lentoliikenteen laskeutumiset alentuneet Suomessa vuositasolla jo pidempään – viimeisten viiden vuoden aikana määrä kasvoi ainoastaan vuonna 2011.

Finavia_Raine_Luojus”Haluamme olla kustannustehokkaita, jotta palvelut voitaisiin jatkossakin järjestää Suomessa. Naapurivaltioissa kustannukset ovat nykyisellään korkeammalla”, kertoo Finavian lennonvarmistuksesta vastaava johtaja Raine Luojus.

”Olemme jo nyt kustannustehokkaita mutta pelkona on se, että muut menevät ohi koska kaikilla on käynnissä samankaltaisia hankkeita”, jatkaa Luojus.

”Emme saa pelata itseämme ulos. Kustannustaso on saatava kohtuulliseksi”, kommentoi Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu Finavian lennovarmistuksen tulevaisuutta.

Kustannustehokkuus mahdollistaa jatkossakin turvallisten ja toimivien lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluiden tarjoamisen, mikä tukee koko Suomen lentoliikenteen ja kilpailukyvyn edistämistä. Vuonna 2015 toteutuvasta aluelennonjohdon siirrosta saadaan vuosittain 1,5-2 miljoonan euron säästöt, jotka saavutetaan täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen.

EFES_2Suomi on mukana pohjoiseurooppalaisessa toiminnallisessa ilmatilalohkossa (NEFAB) yhdessä Viron, Latvian ja Norjan kanssa. Toiminta käynnistyi joulukuussa 2012 ja tavoitteena on perinteisten lennonjohtoalueiden rajojen hämärtäminen ja reittioikaisujen parempi mahdollistaminen.

Laajempaan käyttöön otettava Free Route Airspace eli vapaan reitityksen ilmatila mahdollistaa lentoyhtiöille lentojen suunnittelun ja toteutuksen lyhintä tai optimoitua lentoreittiä. Uudenlaisella toiminnalla saadaan aikaan lentoyhtiöille tärkeitä polttoainesäästöjä lyhentämällä lentoaikaa.

European_FAB_structure”Tulevaisuudessa on mahdollista, että vain yksi aluelennonjohto olisi yöaikaan auki ja huolehtisi useamman nykyisen lennonjohtoalueen liikenteestä. Kustannustehokkuusa kasvaisi huomattavasti”, kertoo Luojus.

”Muutos on jatkuvaa ja asioita pitää tehdä uudella tavalla. Aluelennonjohdon siirtäminen Helsinkiin luo kilpailukykyä suomalaiselle lennonvarmistustyölle”, kommentoi Trafin Henttu.

Aluelennonjohto muuttaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja toiminta alkaa 1. Kesäkuuta 2015. Lennonjohdolle rakentuu parhaillaan uudet tilat Helsinki-Vantaan TOKE toimintakeskukseen. Jatkossa samassa tilassa tulevat toimimaan Helsingin lähestymislennonjohto ja Suomen aluelennonjohto.

Aluelennonjohto_1Ensimmäinen ryhmä vapaaehtoisia Tampereen aluelennonjohdon työntekijöitä on jo valmiina muuttamaan kohti Helsinki. Finavia tukee lennonjohtajien siirtymistä eri tavoin vaiheittaisella siirtymisellä ja laajalla muutostukikokonaisuudella, joka sisältää mm. työaikajärjestelyjä sekä muutosta aiheutuvien kustannusten kompensaatiota.

Lennonvarmistuksen tehostamisen yhteydessä Finavia yhdistää myös tukipalvelutehtäviä, jotka koskevat noin 17 lennonjohdon tukipalvelutehtävää. Finavia tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksien mukaan muita tehtäviä yhtiössä.

Päätös Tampereella sijaitsevan aluelennonjohdon toiminnan jatkumisen edellytyksistä tehdään vuonna 2018 jolloin mahdollisesti siirrytään yhden aluelennonjohdon malliin. Toteutettava vaiheittainen siirtyminen Helsinki-Vantaalle mahdollistaa inhimillisten näkökulmien huomioimisen.

 

Turvallisuus paranee - Väistötilat ensimmäistä kertaa myös aluelennonjohdolle

Aluelennonjohdon aloittaessa toimintansa Helsinki-Vantaalla Suomen lennonvarmistuksen varautumistaso poikkeustilanteisiin on historiallisen hyvällä tasolla

”Turvallisuuden taso on erinomainen eikä Suomessa ole tapahtunut vakavia lento-onnettomuuksia. Turvallisuustarkasteluissa ei ole tullut esille tekijöitä, jotka vaarantaisivat ilmailun turvallisuutta”, kertoo Luojus.

EFHK_APP_3Mahdollisessa evakuointitilanteessa liikenne luovutetaan hallitusti muille lennonjohtoyksiköille ohjeistuksen mukaan sekä uusien ilma-alusten saapuminen ongelmia kohdanneeseen ilmatilaan estetään. Helsinki-Vantaalla aluelennonjohtopalvelun palvelukatkokset olisivat poikkeustilanteissa nykytilannetta merkittävästä lyhyempiä.

Lähestymis- ja aluelennonjohdon väistötilat ovat maanalaisessa luolassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja lähilennonjohdon väistötila on olemassa Helsinki-Vantaan WTC-rakennuksessa. Näiden lisäksi lähestymislennonjohtopalvelua voidaan antaa myös lähilennonjohtotornista.  Kaikki väistötilat on koekäytetty oikean lentoliikenteen kanssa.

 Lue myös: