Maakuntalentojen kilpailutus käyntiin - lentomäärät laskevat ja käyttöön entistä pienempiä lentokoneita

IMG_20210105_124541Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnisti ennakkoilmoituksensa mukaisesti tarjouskilpailun reittilentoliikenteen hankkimiseksi ja välttämättömien lentoyhteyksien turvaamiseksi valtion tukemana Helsinki-Vantaalta Joensuuhun, Jyväskylään, Kokkola-Pietarsaareen, Kajaaniin ja Kemi-Tornioon. Sopimuksessa on myös optio, joka yltää keväälle 2024 saakka. Tavoitteena on turvata välttämättömät lentoyhteydet sekä luoda kysyntää markkinaehtoisille lennoille. Syksyllä edessä on todennäköisesti kahden kuukauden mittainen lentotauko kaikilla tuetuilla reiteillä.

Traficom hankkii lentoliikennettä Helsingin ja Joensuun, Helsingin ja Jyväskylän, Helsingin ja Kajaanin lentoasemien välille sekä kolmioreittinä Helsingin ja Kokkola-Pietarsaaren sekä Kemi-Tornion lentoasemien välille.

SE-MFZ_150721Jatkossa on mahdollista, että ainakin osalla reiteistä nähdään myös entistä pienempää lentokalustoa. Eri reiteillä käytettäviä matkustajapaikkavaatimuksia on laskettu ja ne vaihtelevat 48 ja 21 matkustajapaikan välillä. Nykyisin reiteillä lennetään ATR 42, Saab 2000, Fokker 50 ja Saab 340 -koneilla.

"Nyt kilpailutettava vuoroväli on vähän harvempi kuin tällä hetkellä, johtuen polttoaineen hinnan kovasta noususta, ja lisäksi olemme huomioineet matkustajilta tulleita toiveita muun muassa jatkoyhteyksien suhteen", kertoo johtaja Pipsa Eklund.

Aikatauluja on pyritty tekemään yhdessä eri toimijoiden kanssa, sillä lentomääriä on leikattu polttoaineen hinnan nousun seurauksena.  Traficomin mukaan myös matkustajien toiveita on huomioitu. Aikatauluihin voidaan tehdä muutoksia tilaajan ja operaattorin yhteisellä sopimuksella. Muutoksia voidaan tehdä myös jos aikataulumuutoksilla taataan aiempaa parempi palvelu matkustajille.

"Lentoliikennettä tukemalla turvataan välttämättömät yhteydet Helsingin ja maakuntakenttien välillä. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä alueiden kanssa, jotta aikataulut palvelisivat mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan", jatkoi Eklund.

Tarjolla olevat sopimuskaudet alkavat 31. lokakuuta 2022 päättyen neljän kohteen osalta 30. heinäkuuta 2023 ja Jyväskylän osalta jo 26. kesäkuuta 2023. Sopimuskausia koskee myös lentojen jatkamisen mahdollistava optio, joka on mahdollinen kaikkiin kohteisiin ajalle 31. heinäkuuta 2023 - 30. huhtikuuta 2024 väliselle ajalle.

EFKK_AT72_MD80_DSC_5313Perushankinnan arvo ilman sopimuksen mukaisia optiota (31.7.2023- 28.4.2024) kaikki kohteet yhteenlaskettuna on Traficomin arvion perusteella 14 miljoonaa euroa. Mahdollisten lisälentojen kanssa hankintaan on käytettävissä yhteensä 17 miljoonan euron määräraha.

Reitille valittava operaattori saa solmittavan liikennöintisopimuksen mukaisen korvauksen tilaajalta. Tämän lisäksi toimija saa pitää matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- tai mainostulot.

Nykyiset operaattorit kilpailutettaville reitellä ovat Amapola Flyg, NyxAir ja DAT A/S (DAT LT).


Pakotteet tuovat rajoituksia kilpailutukseen

ES-NSH_100521aLentoliikennepalveluiden tarjoajan tulee vakuuttaa ettei sitä tai yhtiön tai sen alihankkijan välittömiä tai välillisiä omistajia, hallinto-, tai johtotehtävissä ole henkilöitä joihin on kohdistettu EU:n asettamia pakotetoimia.

EU on kieltänyt julkiset hankinnat, jos toisena osapuolena on Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö, yhteisö tai elin tai jos jokin vastaava taho omistaa yhtiöstä suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia tai jos tällaisilla toimijoilla on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla.


 Lentoja
tarjolla aiempaa vähemmän - mahdollisuus lisälentoihin

Joensuun sopimuskausi kattaisi 597 lentoa eli 299 edestakaista lentoa ja yhden yhdensuuntaisen lennon. Lentoja tulee olla tarjolla maanantaista sunnuntaihin ja niitä lennetään kahdeksan viikkovuoron verran molempiin suuntiin siten, että päivittäisiä edestakaisia lentoja on enintään kaksi. Konekoon osalta Joensuun-reitillä on vaatimuksena 42 matkustajapaikkaa.

Reitille tarjottavia lisälentoja voidaan lentää sopimuskaudella 1. tammikuuta 2023 jälkeen, mikäli rahoitusta on edelleen jäljellä. Lisälennot tulee lentää lisävuoroina maanantaisin, torstaisin ja sunnuntaisin.

Jyv_terminaaliJyväskylään uusi sopimus toisi 579 lentoa eli 289 edestakaista lentoja ja yhden yhdensuuntaisen lennon. Lentoja tulee tarjota yhdeksän viikkovuoroa molempiin suuntiin siten, että edestakaisia lentoja on enintään kaksi per päivä. Konekoon osalta Jyväskylän-reitillä on vaatimuksena 21 matkustajapaikkaa.

Reitille tarjottavia lisälentoja voidaan lentää sopimuskaudella 1. tammikuuta 2023 jälkeen, mikäli rahoitusta on edelleen jäljellä. Lisälennot tulee lentää lisävuoroina keskiviikkoisin ja torstaisin.

Kajaaniin tulee tarjolle 589 lentoa eli 294 edestakaista ja yksi yhdensuuntainen lento. Lentoja tulee tarjota kahdeksan viikkovuoroa molempiin suuntiin siten, että edestakaisia lentojan on enintään kaksi per päivä. Kajaaniin tulee lentää vähintään 42-paikkaisella matkustajakoneella.

EFKIKajaanin-reitin osalta tarjottavia lisälentoja voidaan lentää sopimuskaudella 1. tammikuuta 2023 jälkeen, mikäli rahoitusta on edelleen jäljellä. Lisälennot tulee lentää lisävuoroina maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin.

Kemi-Tornion ja Kokkola-Pietarsaaren osalta tarjolle tulisi 922 lentoa eli 461 edestakaista ja yksi yhdensuuntainen lento. Kyseisellä ns. kolmioreitillä tulee olla käytössä vähintään 42-paikkainen matkustajakone.

Kolmioreitillä olisi täytenä sopimuskuukautena vuonna 2022 yhteensä 44,5 viikkovuoroa ja vuonna 2023 parhaimmillaan jopa 60 viikkovuoroa kuukaudessa vaihdellen sesonkien mukaisesti.

Matkustajan tulee saada kuljettaa kaikilla lennoilla veloituksetta matkan kestosta riippumatta 20 kg kuljetettavaksi jätettävää matkatavaraa ja kg käsimatkatavaraa.

IMG-20200420-WA0017Yhdensuuntainen Helsingin ja Joensuun, Helsingin ja Jyväskylän, Helsingin ja Kajaanin, Helsingin ja Kemin sekä Kokkolan välinen yhdensuuntainen lippu saa maksaa kaikkine veroineen ja maksuineen enintään 250 euroa ja edestakainen lippu 350 euroa. Halvempia lipputyyppejä on oltava tarjolla vähintään 40% lippumäärästä.

Kilpailutetuilla reiteillä olisi taukoja vuonna 2022 itsenäisyyspäivänä sekä joulunaikaan 24.-26. joulukuuta sekä uudenvuodenaattona. Vuoden 2023 osalta lentovelvoitetta ei ole loppiaisena, pääsiäisenä (7.-10. huhtikuuta), vappuna (1. toukokuuta),  helatorstaina (18. toukokuuta) eikä joulun aikaan 23.-24. joulukuuta 2023. Kemi-Kokkola -kolmiolentoja osalta lentoyhteys on kuitenkin tarjolla itsenäisyyspäivänä, loppiaisena, uutenavuotena ja helatorstaina.

Erilaisia rajoitteita lentoasemilla

Kilpailutusta koskevilla lentoasemilta toimiminen edellyttää vähintään RNP APCH-kyvykkyyttä ja- kelpoisuutta Joensuun, Kajaanin ja Kemi-Tornion osalta. Suomen alustavassa kansallisessa PBN-suunnitelmassa (Performance Based Navigation) on esitetty muutokset ainoastaan PBN-toimintaympäristöön siirtymiseksi vuoden 2022 osalta Kokkola-Pietarsaaren ja Jyväskylän osalta.

OY-RUF_080718Kaikki lähestymismenetelmät PBN-toimintaympäristössä edellyttävät RNP APCH- kelpoisuutta mukaanlukien ILS- ja LOC-menetelmät, koska niissä alku-, väli- ja keskeytetty lähestyminen perustuvat RNP-toiminnallisuuden hyödyntämiseen. APV Baro-VNAV-lähestyminen LNAV/VNAV-minimiin edellyttää lisäksi APV Baro-VNAV -kelpoisuutta APV SBAS-lähestyminen LPV-minimiin edellyttää SBAS-vastaanotinta ja -kelpoisuutta.


Kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään määrärahaan lentoliikenteen ostoihin

Eduskunta hyväksyi 11. maaliskuuta 2022 vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa 17 miljoonan euron määrärahan, joka voidaan käyttää lentoliikenteen julkisen palveluvelvoitteen kustannusten kattamiseen. Traficom on asettanut julkisen palveluvelvoitteen reittiväleille.

Kyseessä on eduskunnan myöntämä määräaikainen tuki lentoliikenteen hitaasta elpymisestä johtuen. Se perustuu aiempaan vuonna 2020 tehtyyn väliaikaiseen ratkaisuun, jolla pyritään yhdessä kaupunkien kanssa uudelleen rakentamaan markkinaehtoinen lentoliikenne viidelle lentoasemalle koronapandemiaa edeltävää tasoa kohti.

Nyt käynnissä oleva lentoliikenne kyseisille kentille päättyy valtion hankkimana 14. elokuuta 2022. Tuettuihin lentoyhteyksiin tulee vähintään kahden kuukauden katkos hankintaprosessin kestosta johtuen, mikäli markkinaehtoista palvelua yhteysväleille ei välissä synny.

Kaikilla Euroopan unionin alueelle sijoittuneilla lentoyhtiöillä, jotka täyttävät kilpailutuksen vähimmäiskriteerit, on mahdollisuus jättää tarjouksensa viimeistään 29. elokuuta 2022 kello 13.00.

Lue myös: