Matkatoimistot KKV:n tehotarkkailussa

Lomalle_1Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja aluehallintovirastot valvovat kuluvan vuoden ajan tehostetusti valmismatkoja järjestävien yritysten toimintaa. Viime vuoden tarkastuksissa löytyi 7 yritystä, joiden toiminnassa oli korjattavaa. Kuluttajilta ennen matkaa kerättävät maksut on turvattava vakuudella

Valmismatkoja tarjoavien yritysten on ilmoittauduttava Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkatoimistorekisteriin. Jos matkanjärjestäjä kerää asiakkailta maksuja ennen matkaa, sen on asetettava Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vakuus.

Vakuus turvaa kuluttajien ennakkoon maksamat rahat, jos matka peruuntuu matkanjärjestäjän konkurssin vuoksi. Jos yritys laskuttaa matkan vasta jälkeenpäin, sen ei pääsääntöisesti tarvitse asettaa vakuuttakaan.

Kuluttajaviraston (1.1.2013 lähtien Kilpailu- ja kuluttajavirasto) ja aluehallintovirastojen vuonna 2012 tekemässä valvontaprojektissa selvisi, että 45:stä tarkastetusta yrityksestä seitsemän oli kerännyt asiakkailta maksuja ennen matkaa, vaikka niillä ei ollut vakuutta. Osa näistä yrityksistä on ilmoittanut, että ne eivät enää jatkossa peri asiakkailta ennakkomaksuja.

Osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto tulee vaatimaan, että ne asettavat virastoon vakuuden. Lisäksi useita yrityksiä opastettiin tarkastuksen yhteydessä muuttamaan laskutustaan niin, että asiakkaat eivät maksaisi matkaa vahingossa ennen matkaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja aluehallintovirastot ovat nyt käynnistäneet valvontaprojektin uudestaan. Aluehallintovirastojen tarkastajat käyvät läpi Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkatoimistorekisterissä olevia yrityksiä ja vierailevat mahdollisuuksien mukaan toimistoissa. Valvontakampanjan tuloksista tiedotetaan keväällä 2014.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkatoimistorekisteri