Matkustajamäärät ovat kasvussa valtion tukemilla ostoliikennereiteillä - kohti markkinaehtoisuutta

Trafi_kenttakohtaiset_paxmaarat_2018_2023Valtion tukemien maakuntalentojen tavoitteena on ollut markkinaehtoiseen reittilentoliikenteeseen paluu koronan romahdutettua kysynnän. Hitaan palautumisen seurauksena hallitus päätti jatkaa ostoliikenteen tukemista maaliskuuhun 2026 asti. Viimeisen puolen vuoden aikana matkustajamäärissä on tapahtunut merkittävää kasvua.

Valtio on tukenut väliaikaisesti reittilentoja Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion ja Kokkola-Pietarsaaren lentokentille vuodesta 2021 lähtien. Nyt voimassa olevalla sopimuskaudella operaattorina toimivat Finnairin osaomistusyhtiö Norra (Nordic Regional Airlines) ja DAT (Danish Air Transport). Vuoden 2022 lokakuussa alkanut sopimuskausi päättyy 28. huhtikuuta 2024.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoiden mukaan matkustajamäärissä on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana merkittävää kasvua. Traficomin julkaisemat tilastotiedot lennoista perustuvat varsinaisen kauden lukuihin. Vaikka matkustajamäärät ovat olleet kasvussa niin erittäin vajaita eli alle 25 prosentin täyttöasteisia lentoja, oli tällä kaudella (10/2022–7/2023) kuitenkin vielä viidesosa kaikista lennoista.

Valtio on tukenut myös viidestä muusta maakuntakentästä poikkeavin järjestelyin lentoja Savonlinnan kentälle, ja tilastotarkastelussa mukana on myös Savonlinnan yhteys. NyxAir OÜ:n lentämät lennot päättyivät 5. lokakuuta 2023. BASe Airlines aloittaa lennot Savonlinnan reitillä 13. marraskuuta 2023.


Tuki matkustajaa kohden pienentynyt aiemmasta – alhaisin tuki Joensuun reitillä

Valtion tuki on ollut päättyneellä kaudella noin 11,5 miljoonaa euroa. Lentokohtaisten tukien suuruus vaihtelee reiteittäin perustuen kilpailutuksessa tarjottuihin hintoihin ja matkustajamääriin.

Trafi_kustannuksetLentoliikenteessä polttoaineen hinnalla sekä konekustannuksilla on merkittävä rooli. Lentokohtainen valtion tuki on alentunut edelliseen kauteen verrattuna.

Lentomatkustajamäärät ovat kasvaneet viime kaudella, minkä seurauksena matkustajaa kohden laskettu tuen määrä on pienentynyt aiemmasta. Kaikkien reittien keskimääräinen tuki matkustajaa kohden laskettuna on 100 euroa, kun edellisellä kaudella se oli vielä 280 euroa.

Matkustajaa kohden lasketut tuet ovat korkeimmat Savonlinnan reitillä ja alhaisimmat Joensuun reitillä johtuen pitkälti koneiden täyttöasteiden eroista sekä tarjouskilpailussa tarjotuista hinnoista.

"Lentomatkojen kysyntä on lisääntynyt, mutta yksin markkinaehdoin näiden reittien palveluiden tuottaminen ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa. Täyttöasteiden tulisi olla korkeammat, jotta lippujen myyntituotot kattaisivat aiheutuvat kulut ja olisivat lentoyrityksille kannattavia. Kuluneella kaudella täyttöasteet ovat parantuneet aiempaan verrattuna", kertoi johtaja Pipsa Eklund.


Matkustajatäyttöasteet vaihtelevat edelleen merkittävästi

Trafi_lentojen-jakautuminen-tayttoasteittainTäyttöasteet vaihtelevat Savonlinnan yhteyden merkittävän vajaasta (12 %), Jyväskylän vajaisiin (34 %) sekä täydehköihin Kemi-Kokkolan kolmiolentojen (61 %), Kajaanin (56 %) ja Joensuun (51 %) lentoihin.

Jyväskylän lennoista 46 prosentilla on ollut yli puolet istuimista tyhjinä siten, että merkittävän vajaita koneita on ollut kaikkiaan 34 prosenttia lennoista.

Kajaanin ja Joensuun lennoista neljännes on ollut täydehköjä ja neljännes täysiä. Kajaanilla merkittävän vajaita on ollut vain joka kymmenes lento.

Trafi_vajaat_lennotKolmiolentojen tarkastelussa Kemin ja Kokkolan yhteislukuna 46 prosenttia lennoista on ollut täysiä ja 28 prosenttia täydehköjä.

Savonlinnan lennot ovat olleet 99-prosenttisesti vajaita siten, että 91 prosenttia on ollut merkittävän vajaita ja 8 prosenttia vajaita lentoja.

"Maakuntalennoilla on tyypillistä, että alkuviikosta alueelta lähdetään maailmalle ja loppuviikosta palataan takaisin, jolloin koneiden saaminen täyteen päivän edestakaisilla lennoilla on joskus haasteellista", totesi Eklund.


Ostoliikenteen kilpailutus käynnissä vuosille 2024-2026

Tuettua ostoliikennettä hankitaan nyt 29. huhtikuuta 2024 – 28. maaliskuuta 2026 väliseksi ajaksi. Valtio tavoittelee siirtymistä kohti markkinaehtoista lentoliikennettä ja nyt käynnissä olevan kilpailutuksen jälkeiselle sopimuskaudelle kaikki reitit lähtevät vuonna 2026 samalta viivalta.

Nyt kilpailutettavan sopimuskauden lisäksi mukana on jo optio 29. maaliskuuta 2026 lähtien 23 kuukauden ajanjaksolle aina 27. helmikuuta 2028 saakka.

Tämän osalta tavoitteena on siirtyä malliin, jossa maakunnat tai kaupungit rahoittaisivat merkittävästi aiempaa suuremman osan ostoliikenteen kustannuksista ellei hallitus tai eduskunta toisin päätä. Rahoitusmalli optiokaudelle selviää vuoden 2025 aikana.

Tavoitteena on ottaa käyttöön on ns. Savonlinnan-malli, jossa valtio maksaa 50 prosenttia kustannuksista ja alueelliset toimijat toisen 50 prosenttia.

Lue myös: