Poliittiset lakot jatkuvat 1.4. saakka - lentopolttoaineen saatavuus kuitenkin kohenee 25.3. alkaen

Finnair_tankkausSAK ilmoitti 20. maaliskuuta 2024 jatkavansa aikaisemmin alkaneita poliittisia lakkoja keskeytyksettä. Ammattiliitot jatkavat lakkotoimia, koska niiden mukaan hallituksen linja on työntekijöille vahingollinen. Lentoliikenteen odotetaan kuitenkin normalisoituvan, kun lentopolttoaineen toimituksia tarkastellaan.

SAK:n hallitus ilmoitti tiedostustilaisuudessa 20. maaliskuuta poliittisten työtaisteluiden jatkuvan keskeytyksettä. SAK:n mukaan maan hallitukselta ei edelleenkään löydy halua kohtuullistaa työntekijöihin osuvia heikennyksiä. SAK kertoo voivansa koska tahansa keskeyttää lakot, mikäli hallitus osoittaa ymmärrystä työntekijöiden huolille. Nykyinen poliittinen lakko alkoi jo 11. maaliskuuta 2024.

Lakossa on ollut yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Sähköliiton työntekijää.

Esimerkiksi AKT:n osalta työtaistelu koskee mm. säiliöauto- ja öljytuotealalla Neste Oyj:n varastojen operaattoreita. Työnseisauksen aikana ei tehdä maanantaista 25.3.2024 kello 06.00 maanantaihin 1.4.2024 kello 06.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja. 

Lentoliikenteen sujuvuuden odotetaan kohentuvan lakon jatkumisesta huolimatta. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi lakkorajoja tarkastetun ja lentoliikenteen tarvitsemat polttoaineet pyritään toimittamaan. Tämä mahdollistaisi lentoliikenteen jatkumisen normaalina 25. maaliskuuta lähtien.

Huoltovarmuuskeskuksen kanssa on jo aiemmin sovittu lentopolttoaineen toimitusten turvaamiseksi mm. Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja lääkärihelikopterien käyttöön sekä tiettyjen muiden lentojen tarpeisiin.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Myös huoltovarmuus siis turvataan.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) toteaa, että työtaisteluista vastaavat liitot ovat vakuuttaneet, että huoltovarmuus turvataan.

HVK:n mukaan työtaistelujen ilmoitettu pidentyminen heikentää todennäköisesti Suomen huoltovarmuutta ja hankaloittaa sen turvaamista. 

HVK edellyttää, että tämä näkyy käytännössä kriittisten toimintojen rajaamisena lakon ulkopuolelle, laajemminkin kuin lentopolttoaineen osalta.

 Lue myös: