Puolustusvoimien tutkimusohjelma 2017 etsii uusia konsepteja - mukana myös Patria Aviation

Patria_HN_huolto_2Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimukset, jotka liittyvät Puolustusvoimien tutkimusohjelma 2017:ään (PVTO 2017). Se sisältää kolme hankekokonaisuutta, jotka jakautuvat projekteiksi.

Sopimuksien kokonaisarvo vuonna 2017 on 5 miljoonaa euroa. Hankintasopimuksien kokonaisarvo optioineen on 23 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 toteutetaan tutkimusohjelmaa tukevat soveltuvuustutkimukset ja vuosina 2018-2020 mahdolliset jatkotutkimukset. Tavoitteena on luoda uusia konsepteja ja osoittaa ne toimiviksi.

Projektien toteuttajiksi on valittu kotimaisia tiedeyhteisöjä sekä teollisuuden edustajia. Mukaan tarjoutuneet yritykset muodostavat konsortion, joka valitsee johtovastuussa olevan toimittajan

Toteuttajiksi on valittu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Patria Aviation Oy, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Bittium Wireless Oy, Harp Technologies Oy ja Savox Communications Oy.

PVTO 2017 sisältää Puolustusvoimien tutkimusagendan teemojen kokonaisvaltaista tutkimusta, joka kattaa muun muassa käyttöperiaatteiden, ihmisen ja teknologian tutkimuksen. Tutkimusohjelman avulla kehitetään Puolustusvoimien, kotimaisen tiedeyhteisön ja teollisuuden yhteistä ymmärrystä, osaamista ja valmiutta.