St1 rakentaa biojalostamon Göteborgiin uusiutuvan lentopolttoaineen tuottamiseksi

St1_logoEnergiayhtiö St1 investoi uuden biojalostamon rakentamiseen Göteborgiin, jossa yhtiöllä jo jalostamo. Sen myötä tuotannossa pystytään jatkossa käyttämään joustavasti laajaa valikoimaa raaka-aineita, jotka täyttävät tuotettavien uusiutuvien polttonesteiden, kuten HVO-dieselin, lentopolttonesteen ja teollisuusbensiinin nykyiset ja tulevat vaatimukset.

St1:n uuden biojalostamon arvioidaan aloittavan tuotannon vuonna 2022. Sen tuottamat uusiutuvat polttonesteet vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä fossiilisiin polttonesteisiin verrattuna. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

St1 on viimeisten kahden vuoden aikana jo tehnyt Göteborgin jalostamolleen sarjan investointeja, joiden tavoitteena on 200 000 tonnin uusiutuvien polttonesteiden tuotanto.

Kokonaisinvestointi sisältää vedyn tuotantolaitoksen, uusiutuvien polttonesteiden tuotantolaitoksen ja uuden säiliöalueen. Lisäksi asennetaan uudet perusrakenteet ja laitteistot, jotka mahdollistavat erilaisten raaka-aineiden tuonnin sekä uusiutuvien polttonesteiden tuotannon ja jakelun.

St1 on kehittynyt suomalaisesta huoltoasemaketjusta pohjoismaiseksi energiakonserniksi, jonka visiona on olla  johtava CO₂-hyvän energian tuottaja ja myyjä. Yhtiöllä on kokemusta edistyneiden etanolipolttoaineiden tuottamisesta erilaisista jätevirroista.