Suomen ilmatila uudistui - Helsinkiin uudet Open Star -tuloreitit ja Tampere jäi radiokutsuna historiaan

atcc_2015_ACC_1Suomen Ilmatilassa otettiin 25. huhtikuuta 2019 käyttöön merkittävä ilmatilauudistus. Sen myötä Helsinki-Vantaan vakiotuloreitit uudistettiin asiakkaiden eli lentoyhtiöiden toiveiden mukaisiksi. Historiaan jäi myös entinen Tampereen aluelennonjohdon peruja ollut radiokutsu. Nyt Suomen lentotiedotusalueen nimi on Helsinki FIR ja ANS Finlandin aluelennonjohto tuntee radiokutsun Helsinki Control.

EFHK_APP_1"Kyseessä on saadun asiakaspalautteen kautta tehdyt muutokset. Niitä on kehitetty yhdessä lentoyhtiöiden kanssa ja näin vastataan myös asiakaslähtöisyyslupaukseemme", kertoo Helsinki-Vantaan ARTCC-lennonjohtokeskuksen päällikkö Karri Hannula Lentoposti.fi:lle.

"Uusien menetelmien odotetaan lyhentävän lentoreittejä ja olevan entistä ennustettavampia. Muutoksen myötä lentäjät voivat entistä paremmin hyödyntää lentokoneen FMS-lennonhallintajärjestelmän laskentaa", jatkaa Hannula.

 Muutoksen odotetaan vähentävän kommukointitarvetta lentokoneen ja lennonjohdon välillä sekä vähentävän manuaalisen työn tekemistä ohjaamoissa. Myös perinteisen tutkavektoroinnin määrän odotetaan vähentyvän. Lisäksi tuloreittien odotetaan tuovan myös polttoainesäästöjä sekä vähennyksiä CO2-päästöihin. Mahdolliset ympäristöhyödyt voidaan todentaa vasta myöhemmin.

Ilmatilavarausalueet on huomioitu paremmin. Tämä tarkoittaa käytännössä Nummelan ja Hyvinkään purjelentoalueita. Työtä on niiden paremman huomioimisen osalta tehty yhteistyössä Suomen Ilmailuliiton kanssa.

ANSF_app_tyopisteAiemmin käytettyjen tuloreittien osalta korkeuden vähennyksen suunnittelu oli haastavaa, kun kokonaan lennettyjen tuloreittien osuus oli jopa nollassa. Tuloreiteistä noin kolmasosa lennettiin oikaistuna ja kolmasosa lyhennettiin tutkavektoroituina. Nämä toivat  ohjaamoihin sekä lennonjohtajille enemmän manuaalityötä.

 Lentoprofiilit eivät aiempien Starien aikana olleet optimaalisia vaikka jatkuvan lähestymisen menelmien osalta prosentti olikin hyvä. Ilma-aluksen energian huomioimisen odotetaan nyt olevan aiempaa helpompaa.

LWI_final_2Uusien ns. Open Starien reitti ei enää johda kiitotien loppuosalle tai perusosalle. Näin paranee myös turvallisuus, kun koneet eivät automaattisesti käänny vastakkaisille suunnille. Kiitotien loppuosalle tarvitaan siis erillisselvitys.

Starit mahdollistavat  liittymisen lähestymismenetelmään myös omalla navigoinnilla ja tukee lennettävän reitin lyhentämistä myös rinnakkaisten lähestymisten aikana.

Lennonjohtaja selvittää koneet jatkossa loppulähestymislinjalle omalla navigoinnilla tai vektoreilla. Mikäli selvitystä ei saada ja tullaan tuloreitin viimeiselle reittipisteelle nopeus ja korkeusrajoituksia noudattaen tulee lentäjien jatkaa samalla ohjaussuunnalla ja odottaa lennonjohdon selvitystä loppuosalle.

Lentokoneet voidaan selvittää omalla navigoinnilla loppuosalle mikäli niiden lähestymiskulma on loppuosalle 90 astetta tai vähemmän. Rinnakkaisten lähestymisten osalta omaa navigointia voidaan käyttää molemmille puolille samaan aikaan mutta lähestyskulma on oltava 30 astetta tai vähemmän ja tällöin on oltava voimassa myös korkeusporrastus. Tuloreittipisteitä käyttäen voidaan selvittää lähestymiseen omalla navigoinnilla esimerkiksi via SUTAX ELKUN cleared ILS APPR RWY 15.

Muissa tapauksissa lennonjohtaja antaa perinteiset tutkavektorit loppuosalla. Näin halutaan varmistaa ettei lähestymisen viimeisissä vaiheissa tule turhia lentokoneen TCAS (Traffic Collision Avoidance System) -järjestelmän antamia varoituksia tai jopa väistökäskyjä.

Uusissa menetelmissä on hyödynnetty Barcelonasta, Pariisin Charles de Gaullesta ja Prahasta saatuja kokemuksia vastaavista menetelmistä. Niitä on tarkasteltu sekä hyvien, että huonojen ominaisuuksien osalta. ANS Finland näkeekin yhdessä lentoyhtiöiden kanssa suunnitellut parannukset merkittävinä.

Open Starit toivat muutoksia myös mahdollisiin radiohäiriötilanteisiin Helsinki-Vantaalla.

HEL_twr_closeAsiakkaat eli lentoyhtiöt saavat etuina ennustettavamman lähestymisprofiilin. Nyt tuloreitin lyhentämispotentiaali on entisen 18 merimailin sijaan enää 6 merimailia. Näin pyritään maksimoimaan ns. tyhjäkäyntiliuku. Polttoainetta säästyy ja tehoa tarvitsee parhaimmillaan lisätä vasta kiitotien loppuosalla. Vektorointi siis vähentyy ja mahdollistaa entistä paremmin myös stabiilit eli vakaat lähestymiset.

Lennonjohto pystyy omalta osalta vähentämään vektorointia ja radiopuhelinliikenteen kuormaa. Myös kapasiteetin kohdistaminen on jatkossa helpompaa. Jokainen lennonjohtaja on käynyt simulaattorissa harjoittelemassa uusia menetelmiä. Ensimmäisen päivän osalta lentotoiminta sujui ANS Finlandin mukaan Helsinki-Vantaalla normaalisti ja ilman ongelmia.

 
Helsinki Control -radiokutsu siirsi Tampereen lähes lopullisesti historiaan

ANSF_ATCC_HELHelsinki Control on aluelennonjohdon uusi radiokutsu, jonka myötä Tampere poistuu radiokutsuista kuten Rovaniemikin aiemmin aluelennonjohtojen yhdistyessä.

Aluelennonjohtopalvelu on siirtynyt siis kokonaan Helsinki-Vantaan lennonjohtokeskukseen jo aiemmin. Tampere oli radiokutsuissa mukana vielä tähän saakka, koska Finland Control -radiokutsu ei läpäissyt viranomaisen seulaa. Vastaava maatunnus radiokutsussa on vielä käytössä Ruotsissa ja Norjassa.

Nykysäännösten mukaisesti maan nimi ei voi olla aluelennonjohdon kutsunimenä. Suomen lentotiedotusalueen nimi muuttui myös ja Finland FIR on nyt Helsinki FIR. Helsinki Control- paikkatunnus muuttuu myös EFES:stä ja on jatkossa EFIN. Vielä toistaiseksi EFES on kuitenkin mukana ns. CPDLC-datalinkkiyhteyksien kanssa.

CPDLC_direct_1Aluelennonjohdolle muodostettiin ilmatilauudistuksessa yksi uusi sektori, joita on nyt kaikkiaan 14.

Uusi sektori V luotiin Keski-Suomen alueelle. Sen myötä sektorijako voidaan toteuttaa aiempaa paremmin liikennekuormaa ajatellen.

Aluelennonjohdon sektoreista rakennetaan tarpeen mukaan erilaisia kokonaisuuksia lennonjohtajille riippuen liikennetilanteesta.

Muita muutoksia ilmatilauudistuksessa ovat vuoden 2020 erantoarvojen käyttöönotto sekä muutokset TSA- ja TRA-alueisiin. Ilmatilarajat muuttuivat myös Oulussa ja Savonlinnassa. Tampere-Pirkkala sai puolestaan uusia VFR-ilmoittautumispaikkoja (Limpu ja Roine). VFR-odotuspaikkoja muutettiin ja uudistettiin Pirkkalan lisäksi myös Jyväskylässä. Uudet vaara-alueet otettiin käyttöön Menkijärvellä (EFD120) ja Ahmosuolla (EFD124).
 
ANSF_logoANS Finland on tiedottanut muutoksista normaalisti ilmailutiedotuspalvelun kautta.

Ennakkoilmoitus 25. huhtikuuta voimaantulleista muutoksista oli julkistettu jo joulukuussa 2018 AIC 10 -tiedotteessa. AIP Amendment on ollut nähtävissä myös ajallaan ilmailun viestipalveluissa.

ANS Finland on kuitenkin saanut palautetta ettei asioista oltaisi tiedotettu vaikka informaatio on jaettu normaalien syklien mukaisesti. Lennonvarmistusyhtiö oli valmistanut asiakkailleen myös selkeän leafletin Helsinki-Vantaan muutoksista.

Tiedot eivät ole ANS Finlandin arvion mukaan kulkeutuneet lentoyhtiöissä suorittavalle portaalle eli lentäjillä kovin hyvin. Lentoyhtiöt käyttävät usein kaupallisten palveluntarjoajien tuotteita ilmailukartoissa eivätkä ne välttämättä seuraa ilmailutiedotuspalvelun muutoksia vaan saavat ostamansa tiedot suoraan kolmannelta osapuolelta, joka on kerännyt materiaalin virallisista lähteistä.