Tuleva lentotoiminta-asetus asettaa suuntaviivat eri toimijoiden tarjoamille esittelylennoille

Diamond_lennolla_1Uusi elokuussa 2016 voimaan tuleva lentotoiminta-asetus antaa lentokoulutusorganisaatioille ja lentokerhoille mahdollisuuden harjoittaa maksua vastaan mm. esittelylentoja, laskuvarjohyppyjä ja purjelentokoneiden hinausta ilman erillistä kaupalliseen toimintaan vaadittavaa toimilupaa.

Asetuksen mahdollistamat lennot saavat kuitenkin olla vain pieni osa kokonaistoimintaa. Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toivoo toimijoilta näkemyksiä viranomaistoimintaan toiminnan marginaalisuuden määrittämiseksi 18. toukokuuta mennessä. Toimivaltaisella viranomaisella eli Trafilla on oikeus halutessaan antaa tarkempia kriteerejä EASA:n antamien kriteerien lisäksi.

EU:n komission lentotoiminta-asetuksen (965/2012) ei-kaupallista lentotoimintaa koskevat vaatimukset tulevat voimaan 25. elokuuta 2016.

Uusissa vaatimuksissa (Part-NCO ja Part-NCC) lentokoulutusorganisaatioille ja lentokerhoille annetaan mahdollisuus harjoittaa maksua tai muuta korvausta vastaan esittelylentoja, laskuvarjohyppyjä, purjelentokoneiden hinaustoimintaa tai taitolentoa ilman erillistä kaupalliseen toimintaan vaadittavaa toimilupaa. Tällaiset lennot saavat kuitenkin olla vain pieni osa toimintaa (marginal activity).

Lentojen edellytyksenä on, että ilma-alusta käyttävä organisaatio joko omistaa sen tai on vuokrannut sen ilman miehistöä (dry lease). Lennosta ei saa saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa jos toimintaan osallistuu muita kuin organisaation jäseniä. Kyseiset lennot voivat olla ainoastaan pieni osa organisaation toimintaa.

Edellytysten täyttyessä lennoilta ei vaadita kaupallisessa toiminnassa muutoin edellytettäviä viranomaisen hyväksymää toimilupaa  ammattilentäjän lupakirjaa ilma-aluksen huoltoa hyväksytyssä huolto-organisaatiossa.

Lentojen tulee siis olla vain pieni osa toimintaa (marginal activity).Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n ohjemateriaalissa marginal activity tulkitaan niin, että kyseinen toiminta saa muodostaa vain hyvin vähäisen osan organisaation toiminnasta kokonaisuutena.

Toimintaa voidaan harjoittaa pääasiassa organisaation itsensä mainostamiseksi tai uusien oppilaiden tai jäsenten hankkimiseksi. Jos organisaation tarkoituksena on tarjota näitä lentoja osana tavanomaista liiketoimintaansa, ”pienen osan” edellytykset eivät täyty.

Jos lennot järjestetään yksinomaan tulojen tuottamiseksi organisaatiolle, niiden ei myöskään katsota olevan ”pieni osa organisaation toimintaa”.