Valtiosopimus pohjoiseurooppalaisesta ilmatilasta allekirjoitettu

ATC_estripLatvia, Norja, Suomi ja Viro allekirjoittivat pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) perustamista koskevan valtiosopimuksen maanantaina 4. kesäkuuta Tallinnassa.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä lentoliikenteen tehokkuutta ja parantaa turvallisuutta. Tutkimusten mukaan toiminnallinen ilmatilan lohko tuo vähintään 340 miljoonaa euron hyödyt vuosina 2012–2025. Lentoliikenteen tehokkuus vähentää polttoaineen kulutusta ja samalla myös hiilidioksidipäästöjä.

Lentomatkustajille uudistuksen on tarkoitus näkyä lentoliikenteen täsmällisyyden parantumisena sekä matka-aikojen lyhentymisenä. Uudistuksella tavoitellaan myös kustannussäästöjä, joiden oletetaan myös näkyvän matkustajahinnoissa.

Pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen taustalla on yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva EU-asetus, joka velvoittaa jäsenvaltiot luomaan toiminnalliset ilmatilan lohkot 4.12.2012 mennessä.

Sopimus on tarkoitus saattaa voimaan hallituksen esityksellä syksyllä 2012.