Arktisten maiden lento- ja meripelastuskeskusten päälliköt tapasivat Turussa ja Helsingissä

Raja_SAR_H215Arktisen rannikkovartiostofoorumin ACGF:n (Arctic Coast Guard Forum) asiantuntijat sekä arktisten meripelastuskeskusten päälliköt kokoustivat Suomessa arktisen alueen yhteistyön kehittämisestä. Kaikki kahdeksan arktista maata olivat edustettuina Turussa järjestetyissä kokouksissa. Suomen lisäksi mukana olivat Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada, Yhdysvallat ja Venäjä.

Arktinen rannikkovartiostofoorumi on poliittisesti sitoutumaton, arktisten valtioiden operatiivisten rannikkovartiostoviranomaisten yhteenliittymä. Foorumi on riippumaton Arktisen neuvoston rakenteista, mutta vahvistaa osaltaan monenvälistä yhteistyötä ja käy vuoropuhelua Arktisen neuvoston ja muiden arktisten toimijoiden kanssa.

ACGF_logoEnsimmäistä kertaa järjestetyn arktisten maiden lento- ja meripelastuskeskusten (RCC, Rescue Coordination Centre) päälliköiden tapaamisen taustalla on Rajavartiolaitoksen elokuussa 2017 julkaistu Arktisten lento- ja meripelastustoimijoiden suorituskykyselvitys, jonka avulla tunnistettiin tarve tiiviimmälle yhteistyölle lento- ja meripelastuskeskusten välillä.

Kokouksen aikana osallistujat käsittelivät mm. keskusten erilaisia toimintamalleja ja kartoittivat arktiseen etsintä- ja pelastus- eli SAR-koulutukseen liittyviä kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia.

Kouksessä käytiin myös läpi ACGF:n ensimmäinen operatiivisen Arctic Guardian 2017 -harjoituksen kulkua. Se järjestettiin syyskuussa Islannissa. Yhteistoimintaharjoitukseen osallistui yksiköitä Tanskasta, Kanadasta, Norjasta, Islannista ja Yhdysvalloista. Suomi, Ruotsi ja Venäjä toimivat harjoituksen tarkkailijoina. Lisäksi esillä olivat SAR-koulutusyhteistyöhön liittyvät asiat.

Raja_SAR_kolme_H215

Arktisten rannikkovartiostojen toimijat tutustuivat viikon aikana myös merenkulun koulutuskeskus Aboa Maren simulaattoriympäristöön sekä tarkkailemaan Rajavartiolaitoksen Helsingin edustalla 9. marraskuuta järjestettyyn massaevakuointiharjoitukseen.

Marraskuun arktiset rannikkovartiostokokoukset ovat keskeinen osa Rajavartiolaitoksen ACGF-puheenjohtajuuskautta sekä sitä tukevaa SARC-hanketta. Siinä on kyse arktisten maiden merellisten turvallisuusviranomaisten käytännön yhteistoimintan ja toimintakyvyn kehittämisestä ja tukemisesta.

SARC_logoKokousten suuri osallistujamäärä on selkeä merkki siitä, että arktiset rannikkovartiostotoimijat ovat toden teolla sitoutuneet kehittämään kansainvälistä yhteistyötä ja sitä kautta arktisen alueen turvallisuutta.