Fiskarsin Siitonen nousemassa Finnairin hallitukseen - isot korotukset kaikkiin hallituspalkkioihin

FinnairA350tailFinnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi  Fiskars Oyj Abp:n talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimivaa Jussi Siitosta. Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajana jatkaisi Sanna Suvanto-Harsaae. Lisäksi Finnairin maaliskuussa pidettävälle yhtiökokoukselle ehdotetaan myös isoja korotuksia hallituspalkkioihin, jonka myötä niitä saatetaan markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä.

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 18. maaliskuuta 2024 järjestettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan henkilöä.

JussiSiitonenEhdotuksen mukaan hallitus säilyisi pääsääntöisesti ennallaan, mutta uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Fiskars Oyj Abp:n talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimiva Jussi Siitonen. Hän on ollut nykyisessä tehtävässään 375-vuotiaan Fiskarsin palveluksessa vuodesta 2021 lähtien. Aiemmin Siitonen toimi Amer Sportsin talousjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Siitonen tulisi Finnairin hallitukseen Minna Pajumaan tilalle, joka on ilmoittanut ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan tulevassa yhtiökokouksessa.

Finnairin nykyiseen hallituksesta tehtävissä jatkaisivat ehdotuksen mukaan Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Sanna Suvanto-Harsaae.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on toiminut Finnairin hallituksen puheenjohtajana maaliskuusta 2023 lähtien. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävässä on edellisestä yhtiökokouksesta lähtien toiminut Montie Brewer.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään ja he kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä omistajista.


Nimitystoimikunta: Hallituspalkkioita korotetaan kohti markkinatasoa

Hallituspalkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että sen palkkioehdotus liittyy pitkäjänteiseen ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot saatetaan markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä.

Edellisen kerran hallituksen palkkioita korotettiin vuonna 2021, jolloin ne nostettiin nykyiselle tasolle. Palkkoita oli vuonna 2020 leikattu 15 prosentilla.

A321ER_12Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita tulevalla toimikaudella seuraavasti (edellisen kauden palkkiot suluissa):  Hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi noin 14 % aiempaa korkeampi eli 72 000 (63 000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkio nousisi noin 19% ja olisi 39 000 (32 700) euroa vuodessa ja hallituksen jäsenen palkkio nousisi noin 15% ja olisi 35 000 (30 300) euroa vuodessa.

Näiden palkkioiden osalta ehdotetaan, että se maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla palkkion määrästä hankittaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita. Loput maksettaisiin rahana. Finnair vastaisi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Jos palkkioiden maksaminen osakkeina olisi hallinnollisista tai muista vastaavista syistä epätarkoituksenmukaista, vuosipalkkio voitaisiin maksaa kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2024 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voitaisi toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankittaisiin myöhemmin.

Korotuksia tulisi myös valiokuntatyön kiinteisiin palkkioihin. Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 6 000 (2 400) euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle 3 000 (0) euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot maksettaisiin myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

Kokouspalkkioiden osalta ehdotuksessa sanotaan, että hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 (600) euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksettaisiin kokouspalkkiota 3 200 (2 400) euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksettaisiin 800 (600) euroa kokoukselta.

Edellisten lisäksi hallituksen jäsenille korvattaisiin kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan olisi rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

A350_LWS_1Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat finanssineuvos Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; sijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; ja osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. 

Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1. kesäkuuta 2023 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.  

Lue myös: