Ilmailuliitto: Puolustusvoimien UAV-koulutus suunnattava olemassa oleville rajoitusalueille

Orbiter_maassa_siirto_1Ilmavoimien esikunta on esittänyt Kaartin Jääkärirykmentin pyynnöstä
tilapäisen vaara-alueen EFD436 perustamista Helsingin ylle ja eteläpuoliselle merialueelle. Ilmailuliitto vastustaa hanketta, sillä vaara-alue sijoittuisi Suomen vilkkaimman yleisilmailukentän Helsinki-Malmin toisen tulo- ja menoliikenteen reitille.
 
Vaara-alueita halutaan perustaa myös Hankoon ja Tammisaareen. Ilmailuliiton mukaan niissäkin on huomioitava myös yleisilmailun toimintaedellytykset. Suunniteltu EFD436 sijaitsisi ilmailullisesti pääkaupunkiseudun ahtaimmalla alueella.

Miehittämättömän ilmailun salliminen Malmin lentoasemalle johtavilla reiteillä nähdään myös lentoturvallisuusriskinä.

Diamond_lennolla_1Ohjaajien huomio alueella on kiinnittynyt muun liikenteen tarkkailuun ja vaadittavien liikenneilmoitusten antamiseen sekä kuunteluun. Lisäksi kyseiset Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin suosittelemat lentoreitit melunvälttämiseksi vaativat reitin tarkkailua ja navigointia. Miehittämättömät ilma-alukset eivät myöskään erotu pienen kokonsa vuoksi monenkirjavaa maastoa vasten.

Suomen Ilmailuliitto esittää, että suunnitellun tilapäisen vaara-alueen pohjoisreuna siirrettäisiin etelämmäksi siten, että Helsingin kantakaupungin meluntorjunta-alueen ja suunnitellun D-alueen väliin jäisi VFR-liikenteen käytävä.

Lisäksi Puolustusvoimien UAV-koulutustoiminta tulisi Ilmailuliiton mukaan suunnata jo olemassa oleville rajoitusalueille Helsingin edustalla. Tällaista päivittäistä toimintaa ei tulisi suunnitella eikä sallia vilkkaan yleisilmailun kanssa samaan ilmatilaan.

Ilmailuliiton mukaan ongelmia on nähtävissä myös Hangon lentopaikalla ja Tammisaaressa, joka on suosittua vesikonealuetta. Puolustusvoimat suunnittelee niille vaara-alueita EFD434 Tammisaari ja EFD435 Hanko.

Molempien alueiden toimintaedellytykset tulisi turvata yleisilmailulle. Näilläkin alueilla Puolustusvoimien UAV-koulutustoiminta tulisi Ilmailuliiton mukaan suunnata pääasiassa jo olemassa oleville vaara- ja rajoitusalueille.


Parempaa yhteistyötä yleisilmailijoiden ja UAV-lentäjien välille.

Orbiter_varjonvarassa_1Ilmailuliitto toivoo myös uutta yhteistyötä Puolustusvoimien UAV-toimijoiden kanssa. Se näkee tarpeen vuosittaisille kokouksille, joissa suunnitellaan ilmatilan käyttöä.

Toiveena olisi myös esitysjärjestelmä, jonka avulla lennon suunnittelijalla olisi käytettävissään ajan tasainen tieto ilmatilan varaustilanteesta. Sekä menetelmien ja ohjestuksen luonti, joilla jo ilmassa oleva ilma-alus voisi vaihtaa VHF-radiolla liikenneilmoitukset reitillään olevan UAV-toimijan kanssa.