LVM tukee yleisilmailun toimintaedellytyksiä - haettavana 1,34 miljoonan euron avustukset

Diamond_lennolla_1Liikenne-ja  viestintäministeriö  julkisti täydennyshaun koskien valtion-avustuksia Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin. Avustushakemusten arvioinnissa painotetaan yleisilmailutoiminnan toimintaedellytyksien  turvaamista  ja kehittämistä Suomessa.

LVM:n mukaan ilmailumuotona  yleisilmailu  kasvaa vahvasti, jonka lisäksi miehittämättömän  ilmailun kasvu ja kehitys edellyttävät riittävien  toimintaedellytysten ja käyttöinfrastruktuurin  varmistamista.

"Kaupungeissa ja niiden ulkopuolella tarvitaan paikkoja lentoon lähtöihin ja laskeutumisiin hyvien liikenneyhteyksien päässä", totesi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Trafin seminaarissa 18. huhtikuuta.

LVM antoi maaliskuussa 2018 lausunnon, jonka mukaan sen tavoitteena on erityisesti mahdollistaa sääntely uusien ilmailua hyödyntävien palvelujen kehittämisen. Ministeriön mukaan uudenlaisen ilmailun tulisi kytkeytyä saumattomasti osaksi muita liikennemuotoja ja niitä palvelevaa infrastruktuuria sekä maankäyttöä.

Valtion vuoden 2018 talousarvion momentilla 31.10.41  on käytettävissä enintään 1340  000 euron  määräraha. Määrärahaa voidaan käyttää valtionavustuksen maksamiseen Finavia  Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta-ja investointimenoihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi maaliskuussa 2018 1,15 miljoonaa euroa valtionavustusta  lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Avustukset myönnettiin Lappeenrannan ja Seinäjoen lentoasemille.

Tuolloin ilman tukea jäivät Mikkelin kaupunki (Mikkelin lentoasema), Malmin lentokenttäyhdistys ry (Helsinki-Malmin lentokenttä), Redstone Aero Oy (Pyhtään lentokenttä), LSK Business Park Oy (Kauhavan lentokenttä) ja Hyvinkään ilmailukerho ry (Hyvinkään lentokenttä)

LVM_1Nyt kyseessä on on harkinnanvarainen avustus, joka suunnataan yleisilmailutoiminnan  toimintaedellytyksien  turvaamiseksi  ja kehittämiseksi Suomessa. Hakijoiden  liiketoimintasuunnitelmissa  esitetyt  suunnitelmat  toiminnan kehittämiseksi otetaan huomioon osana kokonaisharkintaa.

Avustusta  voidaan  myöntää  lentoaseman ja  lentokentän ei-taloudelliseen toimintaan, taloudelliseen toimintaan sekä investointeihin. Ei-taloudellisella toiminnalla  tarkoitetaan  toimintaa,  joka  tavallisesti  kuuluu  julkista  valtaa käyttävän valtion vastuulle. Tällaisia toimintoja ovat lennonjohto, poliisi, tulli,  palontorjunta  ja  toimet,  jotka  ovat  tarpeen  siviili-ilmailun  suojelemiseksi siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta sekä investoinnit, jotka liittyvät näiden toimien harjoittamisessa tarvittavaan infrastruktuuriin ja laitteisiin

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 2.5.2018 kello 16.15 mennessä liikenne-ja  viestintäministeriön kirjaamoon

Lue myös: