Paimion varjoliito-onnettomuuden kulku selvillä

moottoroituja_varjoliitimiä_Mike_Fifield_CA_2007_wikimediaLounais-Suomen poliisi on edistynyt Paimiossa tapahtuneen moottoroitujen varjoliitimien törmäyksen tutkinnassa. Osallisia on päästy puhuttamaan ja onnettomuuspaikalla on tehty teknistä tutkintaa. Poliisi on saanut lisäksi käyttöönsä ulkopuolisen tallentamaa kuvamateriaalia tapauksesta. Tapahtumien kulku on pääpiirteittäin selvillä.

Yksi varjoliitäjistä, vuonna 1963 syntynyt mieshenkilö, oli noussut ilmaan läheltä tapahtumapaikkaa keräten korkeutta jyrkähköä kaartoliikettä tehden. Kaksi muuta varjoliitäjää oli samaan aikaan kaarrellut tapahtumapaikan yläpuolella. Nämä kaksi muuta olivat lähteneet liitoon jo aikaisemmin ja odottivat kolmannen liitäjän liittymistä heidän seuraansa.

Samaan korkeuteen päästyään ylöspäin nousevan ja toisen yläpuolella kaarrelleen liitimet olivat joutuneet yllättäen törmäyskurssille ja osuneet toisiinsa vastakkaisin kulkusuunnin. Törmäyksen jälkeen liitimet olivat takertuneet kiinni toisiinsa, jolloin niiden kuvut olivat menettäneet kantavuutensa. Liitimet alkoivat pudota pystyakselinsa ympäri pyörien.

Toinen putoavista varjoliitäjistä oli onnistunut laukaisemaan varustukseen kuuluvan pelastusvarjon, joka oli hidastanut putoamista. Maahan osuessaan molemmat lentäjät olivat loukkaantuneet.

Vakavammin loukkaantunut, ylöspäin nousua tehnyt liitäjä on vielä sairaalahoidossa ja lievemmin loukkaantunut, vuonna 1971 syntynyt mieshenkilö, kotiutui jo tapahtumaa seuraavana päivänä. Ylöspäin nousua tehnyt liitäjä oli toisiinsa törmänneistä liitäjistä kokeneempi.

Tutkinnassa on selvitetty, että liitäjien varusteissa ja laitteissa ei ole ollut mitään vikoja tai puutteita. Törmäyksessä osallisena olleet liitäjät olivat kummatkin liitämiseen koulutuksen saaneita ja Ilmailuliiton myöntämän lisenssin haltijoita ja itsenäisiä liitäjiä.

Varjoliitäjien putoamispaikka oli nurmikkoinen joen penger. Jos liitäjät olisivat pudonneet läheiseen jokeen tai kovalle alustalle olisivat seuraukset saattaneet olla huomattavasti vakavammat.

Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena, koska on todennäköistä että Ilmailulain ja sen nojalla annettujen säädösten velvoitteita ei olla Paimion tapauksessa tahallisuuden tai huolimattomuuden johdosta noudatettu.

Poliisi jatkaa tutkintaa törmäyksen syyn selvittämiseksi eikä toistaiseksi ota kantaa syyllisyyskysymykseen.

Ilmailulaki sekä sen nojalla annetut yleiseurooppalaiset SERA-lentosäännöt (Standardised European Rules of the Air) määrittävät muun muassa ilmailun väistämissääntöjä. Ilmailussa on lisäksi tarkkaan määriteltyjä huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteita yhteentörmäysten välttämiseksi. Muihin ilmatilaa käyttäviin tulee pitää riittävä ja turvallinen etäisyys.

Varsinkin erilaisten muodostelmalentojen tulee olla ennalta suunniteltuja ja kommunikaatiojärjestelyjen tulee olla kunnossa siten, että yllättäviä tai vaarallisia asioita ei lennon aikana pääsisi tapahtumaan.

Tiukkojen säädöstenkin lisäksi ilmailussa tulee noudattaa hyvää ilmailutapaa.

Varjoliidin muistuttaa laskuvarjourheilussa käytettävää liitovarjoa. Kyseessä on ilmalla täyttyvä kaareva siipiprofiili, jonka alla lentäjä roikkuu punosten varassa. Lennettäessä mukana on pallokupuinen pelastusvarjo, joka hätätilanteessa käsin heitetään avautumaan ilmavirtaan.

Pelkällä varjoliitimellä lennetään nostavissa ilmavirtauksissa eli termiikeissä ja rinnetuulessa. Ilmaan päästään Suomen oloissa useimmiten vintturi- tai ajoneuvohinauksella. Myös korkeilta maastonkohdilta voidaan startata.

Moottoroidussa varjoliidossa käytetään selkäreppumaista moottorin ja potkurin muodostamaa pakettia (arkistokuvassa jutun alussa). T.T.

Lue myös: