Utin helikopteripataljoona aloittaa syksyn pimeälentokauden elokuun lopulla

nh90_iltaUtin jääkärirykmentin Helikopteripataljoona aloittaa loppuvuoden pimeälentoharjoitukset. Pääosin Kymenlaaksoon keskittyvät koulutuslennot ajoittanut viikoille 35, 36, 42, 46 ja 50. Ilmassa näkyy ja kuuluu NH90- ja MD500-helikoptereita.

Pimeälentoharjoitukset liittyvät helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun. Koulutuslennoissa käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja niiden aikana tehdään myös maastolaskuja. Lentojen aikana saatetaan käyttää valonheittimiä, joiden valokeilat voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas.

Pimeälentokoulutus toteutetaan NH Industries NH90 -kuljetushelikoptereilla ja Hughes MD500 -kevythelikoptereilla.

Lennot keskittyvät noin 100 kilometrin säteelle Utin lentokentästä. Osa niistä suuntautuu eteläiselle merialueelle.

Koulutusviikkoina lentotoiminta alkaa maanantai-iltaisin ja se päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä. Lennot aloitetaan kello 16 jälkeen ja ne päättyvät, kun suunnitellut lentokierrokset on saatu tehtyä, kuitenkin viimeistään kello 03 mennessä.

 Lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa, jota pyritään välttämään suuntaamalla toiminta pääosin harvaan asutuille alueille. Lentokenttien lähialueilla noudatetaan melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Lisäksi helikopterit osallistuvat loppuvuoden aikana puolustusvoimien sotaharjoituksiin, joihin liittyvä lentotoiminta voi olla ympärivuorokautista ja poiketa pimeälentokoulutuksen toiminta-alueesta.